Logg inn
 
 
 Tips, oppdateringer og nyheter om alt innen HMS og ledelse.
Alle innlegg

Unge er utsatte i arbeidslivet

25 unge mennesker har mistet livet på jobb siden 2011. I tillegg blir over 1000 unge alvorlig skadet på jobb hvert år, skriver Arbeidstilsynet. Hva kan vi gjøre annerledes?

Særlig utsatt gruppe

Unge arbeidstakere er utsatt. De mangler erfaring og har ikke den samme forståelsen for risikoelementene på arbeidsplassen som sine mer erfarne medarbeidere har. Sammen med den rådende arbeidskulturen er dette bare noen av faktorene som gjør at unge mennesker har høy risiko for ulykker i arbeidet.

 

Tar etter sine kollegaer

Unge i arbeidslivet kopierer sine kollegaer og følger den gjeldende sikkerhetskulturen på arbeidsplassen, skriver HMS-magasinet. Artikkelen baserer seg på et dansk forskningsprosjekt som har undersøkt hva som skjer i de unges første måneder på en arbeidsplass.

–  Det ser ikke ut til at man kan redusere antallet ulykker blant unge ved at gi dem mer utdannelse i sikkerhet på skolene. Læring og trening er selvfølgelig viktig, men det kan ikke stå alene, forteller Johnny Dyreborg, seniorforsker ved prosjektet.

Ung jente med ørebeskyttelse følger bedriftens HMS-kultur

Arbeidskulturen har vel så mye å si som det å få opplæring i sikkerhet, påpeker Dyreborg. De unge innretter seg ofte etter sine kollegaer og slik kulturen er i praksis. Det hjelper altså lite om arbeidsleder instruerer dem om hva de ikke kan gjøre, hvis nærmeste kollega 5 minutter etter står og gjør nettopp det. Et ønske om å gjøre en god innsats står sterkt, og behovet for anerkjennelse er stort i de første månedene:

Hvis det ikke ligger anerkjennelse og praksis i høy sikkerhet på arbeidsplassen, så begynner den unge ikke å rope opp om sikkerhet. Arbeidspraksis er en meget sterk faktor for hvordan de unge arbeider, og det er faktisk positivt, for det gir oss en god mulighet for å se på hvordan vi kan forbedre praksis, slik vi får de unge til å arbeide på en måte som reduserer risikoen for å komme ut for ulykker, sier Dyreborg.

Hvis det er anerkjennelse i å utføre arbeidet trygt og sikkert så er det det de unge vil gjøre. Hvis det derimot er prestisje i å "være tøff" og droppe sikkerhetsutstyr, eller prioritere å gjøre jobben kjappest mulig, så tar de etter her også.

Tar dere særlig hensyn til å sikre de unge på arbeidsplassen?

 

Fakta

  • Flest dødsfall forekommer i bygg-og anleggsbransjen, 9 personer under 25 år siden 2011
  • En av fire alvorlige skader som rammer unge arbeidstakere skjer i bygg- og anleggsbransjen
  • 25 unge mennesker har mistet livet på arbeidsplassen siden 2011 (23 menn)
  • Rundt 1100 arbeidstakere under 25 år, blir hvert år alvorlig skadet i arbeidsulykker
  • Dødsfall, sykdom og skader på norske arbeidsplasser koster samfunnet 30 milliarder årlig (SINTEF, 2016)

 

 

 

Kilder:

https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/verdens-arbeidsmiljodag

http://hmsmagasinet.no/unge-l%C3%A6rer-sikkerhet-av-kollegaer

arbeidsmiljoviden.dk

 

Simon Olsen
Simon Olsen
Kommunikasjonsrådgiver

Relaterte innlegg

Ønsker du å halvere korttidssykefraværet?

Ønsker du å halvere korttidsfraværet i din bedrift?

Gjennomfør en arbeidsplassvurdering før en eventuell investering

– Gjennomfør en arbeidsplassvurdering før en eventuell investering, mener Oddbjørn Hasle-Finstad, HMS-rådgiver i Grønn Jobb. Det forteller han i Månedens mening.

Alt arbeid i høyden er farlig

I denne Månedens mening forteller HMS-rådgiver Oddbjørn Hasle-Finstad at han mener alt arbeid i høyden er farlig. – Det er ikke noen radikal mening, men det er et viktig tema og jeg ønsker å snakke om det litt for å ha det på agendaen, og litt for å opplyse om diverse misforståelser rundt temaet, sier han.