HMS

3 typer tilsyn din bedrift kan få

2 min lesetid
09.05.23 10:39

Det er 3 former for tilsyn som Arbeidstilsynet kan velge å gjennomføre med din bedrift. Her kan du lese mer om de 3 typene tilsyn og hva det går ut på.


Les også: Arbeidstilsynets tilsyn: Dette bør mindre bedrifter vite

 


Grønn Jobb er en landsdekkende bedriftshelsetjeneste tilpasset for mindre bedrifter. Vi kan hjelpe deg med både det systematiske HMS-arbeidet, med å få på plass lovpålagt bedriftshelsetjeneste, eller tilsynshjelp


 

 

Arbeidstilsynet fører tilsyn opp mot arbeidsmiljøregelverket

Først og fremst: Det er Arbeidstilsynet som fører tilsyn for å kontrollere og veilede landets virksomheter i kravene for arbeidsmiljøregelverket. 

Les også: Slik forbereder du deg til tilsyn


Men hvem er Arbeidstilsynet? Sjekk ut Grønn Jobb forklarer-videoen under før du går videre i artikkelen.

3 typer tilsyn

Som nevnt tidligere deler Arbeidstilsynet opp i 3 former for tilsyn. Her får du mer om innhold og kontekst for hver enkelt.

  1. Meldte tilsyn
  2. Uanmeldte tilsyn
  3. Dokumenttilsyn

 

#1 - Meldt tilsyn

I et meldt tilsyn får du varsel via brev før inspeksjonen. Da får du ofte vite hva hensikten med tilsynet er, hva de ønsker å se på og hvilken dokumentasjon som bør være klar – eller sendes inn på forhånd.

Arbeidstilsynet møter minimum daglig leder og verneombud. I brevet du har fått vil det stå om noen andre skal delta i tilsynet.

Målet er at virksomheten skal få essensiell og riktig kunnskap om forskrifter og retningslinjer som gjelder for de og hvordan de skal tolkes. Inspektørene gjennomfører befaring av de områdene som de ønsker å se på. Etter inspeksjonen er det vanlig med et møte hvor tilsynet går gjennom hva de har funnet. 

Etter tilsynet gjøres det en vurdering på om bedriften har fulgt reglene. Vurderingen, det som er avdekket i tilsynskontrollen og eventuelle reaksjoner blir sendt i en skriftlig tilsynsrapport.

 

New call-to-action

 

#2 - Uanmeldt tilsyn

Når det er essensielt å avdekke reelle og nåværende arbeidsforhold melder ikke Arbeidstilsynet sitt besøk på forhånd. Ikke-varslet tilsyn brukes for eksempel ved "mistanke om mangelfull sikkerhet, arbeidsmiljøkriminalitet eller mangelfulle lønns- og arbeidsvilkår". Ofte på bakgrunn av tips.

Avdekkes det grove brudd kan det føre til arbeidsstans. 

#3 - Dokumenttilsyn

I noen tilfeller får du skriftlig tilsynskontroll. Når det foreligger konkrete krav som enkelt kan dokumenteres av virksomheten velger Arbeidstilsynet noen ganger å henvende seg til bedriften skriftlig. I brevet får du info om hvilke temaer de vil kontrollere, hvilke krav som stilles i regelverket og hvilken dokumentasjon dere skal sende inn.

 

Trenger du hjelp med tilsyn?

Det kan være at Arbeidstilsynet gir instruksjoner om hvem som skal være med på tilsynet. Bedriftshelsetjenesten kan være en god rådgiver underveis og har vært med på mange tilsyn før. Verneombud bør også være med. Ikke bare har de bedre innsikt i hver sine verneområder, men oppfølging i etterkant av tilsynet blir også en enklere oppgave. 

Grønn Jobb bedriftshelsetjeneste kan blant annet tilby følgende tilsynshjelp:

  • lukke pålegg du har fått fra Arbeidstilsynet
  • være tilstede under selve tilsynet
  • skrive svarbrev til Arbeidstilsynet
  • utarbeidelse av dokumentasjon
  • kartlegge bedriften din før et tilsyn
  • hjelp med tilsynsrapport

 

 

New call-to-action

 

 

Kilder:

https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/tilsyn/

 

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev