HMS

Hva er en sikker Jobb Analyse (SJA)? [+ gratis skjema]

5 min lesetid
01.06.23 12:56

Med gode rutiner for å utføre en Sikker Jobb Analyse (SJA) kan du redusere risiko for ulykker og skader på arbeidsplassen. Her skal vi på en enkel måte forsøke å forklare hva en SJA er, og gi deg noen gode råd på veien til å bli en sikker og trygg arbeidsplass.  

 

Hva er en Sikker Jobb Analyse (SJA)? 

SJA er en forkortelse av Sikker-Jobb-Analyse. Begrepet er ofte brukt, og da særlig innenfor bygg og anlegg eller i industri-bransjenEn Sikker Jobb Analyse er en risikovurdering knyttet til en enkelt jobb, aktivitet eller oppgave.  

Les også: hva er risikovurdering? 


New call-to-action

 

Hva er hensikten med en Sikker Jobb Analyse? 


Hensikten med en sikker jobb analyse er å forsøke å fange opp enkelt
stående fareelementer knyttet til en spesifikk jobb, som ikke fanges opp av den generelle risikovurderingen. 

risiko

Ved å utføre en Sikker Jobb Analyse kan 
du avdekke og forebygge uønskede hendelser der det kan oppstå farlige situasjoner. På den måten kan du vurdere om sikkerheten er god nok, eller om det er behov for å iverksette tiltak som kan fjerne farene helt, eller bidra til å minimalisere risikoen for at noe skjer.  

Dette kan være farer eller uønskede hendelser rettet mot liv og helse, ytre miljø eller økonomiske og materielle skader. Dersom det er høy risiko for at farer eller uønskede hendelser kan oppstå, må tiltak settes inn, og det må gis instrukser for hvordan arbeidet skal utføres. 

 

Les også: 6 sikkerhetssitater for å motivere til en sikrere arbeidsplass 

 

Hvorfor er en Sikker Jobb Analyse viktig? 

Hvis vi ser på arbeidsskadestatistikken for 2020 så var det 28 arbeidsskadedødsfall i fjor. Bygge- og anleggsbransjen, transport, lagring og jordbruk, peker seg spesielt ut med hele 75 prosent av tilfellene. Da er det kanskje ikke så rart at flere bransjer nå stiller krav om å utføre en Sikker Jobb Analyse for å utføre visse arbeidsoppgaver.  

 200916_en dag på jobb med oddbjørn-5_vernerunde_byggeplass_hms_sag_oddbjørn hasle-finstad

Les også: 500 tilsyn på byggeplasser i mai - omtrent halvparten stanset 

 

 

Hvem skal delta på utformingen av en Sikker Jobb Analyse? 

Alle som er involvert i prosjektet skal kjenne til Sikker Jobb analysen, og skal signere på at de har vært med på å utforme den.

Vi kan ofte se at bedrifter ikke velger å ikke ta med de nødvendige personene i utforming og medvirkning av analysen.

samarbeid

Ofte sitter man bare med et verneombud, øverste leder og leder for teamet som skal utføre jobben eller aktiviteten. Ikke glem å ta med de som praktisk skal utføre oppgaven eller jobben. De kjenner ofte oppgaven best, og vet hvilke farer som oppstår. 

 

Les også: 1 av 3 bedrifter mangler verneombud 

 

Hvordan gjennomføre en Sikker Jobb Analyse? 

Har du utført en generell risikovurdering tidligere, så er fremgangsmetoden for en Sikker Jobb Analyse ganske lik. Selve prosessen med å gjennomgå en sikker jobb analyse, er like viktig som dokumentasjonen. Ikke gjør denne analysen, bare fordi dere har etablert rutiner for det og ønsker et papir på det. Hele hensikten er å avdekke og forebygge farer som kan skje. La det være hovedfokus.  

 

En Sikker Jobb Analyse utføres i 6. steg: 
 1. Vurdere behov for en SJA

 2. Planlegge analysen

 3. Gjennomføre SJA

 4. Iverksette tiltak

 5. Utføre jobben

 6. Alternativt: Oppsummere læringspunkter

 

Har du et HMS-system, finner du skjema for Sikker Jobb Analyse der. Er du tilknyttet en bedriftshelsetjeneste, kan du også høre om de kan sende over et skjema for SJADe er sikkert også behjelpelige med å hjelpe deg å gjennomføre en Sikker Jobb Analyse.  

 

Les også: Slik gjør du en risikovurdering 

 

Generell risikovurdering eller Sikker Jobb Analyse? Ja, takk begge deler! 

Mange tror de ikke trenger å utføre en generell risikoanalyse, dersom de utfører en Sikker Jobb Analyse for hvert prosjekt eller hver oppgave. Her er det mange som misforstår. En slik analyse er ingen erstatning for den generelle risikovurderingen. En Sikker Jobb Analyse er i tillegg til, dersom den generelle risikovurderingen ikke dekker tilstrekkelig. 

 

Når skal du utføre en Sikker Jobb Analyse? 

Det er ikke direkte noen lovkrav som krever en Sikker Jobb Analyse. Derimot så krever arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter at du skal kartlegge og risikovurdere farer på arbeidsplassen. Du skal ha et bevisst forhold til hvilke farer du kan utsettes for når du utfører arbeidsoppgavene dine.   

jobb-dokument

En Sikker Jobb Analyse er et verktøy for å avdekke risiko for akkurat den aktiviteten du skal gjennomføre. Du må på forhånd ha en oversikt over hvilke farlige arbeidsoppgaver du har, og dette kan dokumenteres i form av en generell risikovurdering. Deretter kan du supplere denne ved å lage en Sikker Jobb Analyse, hvor du i detalj ser på farene ved denne ene arbeidsoppgaven.  

 

Les også: Hva er ditt ansvar i arbeid med HMS? 

 

Et eksempel på en oppgave som der det ville vært naturlig å utføre en SJA, er dersom en kran skal løfte byggematerialer på en byggeplass. Da bør man gå igjennom alle steg i prosessen for å lete etter faremomenter. En kan tenke at et løft er ganske enkelt, da det bare en kran som skal løfte noe over på en byggeplass, men her er det mange mennesker som er involvert. Når noe veier 200 tonn, så skal det ikke så mye til før man har gått i klem og knust en fot eller en arm. Derfor er det utrolig viktig at man går igjennom oppgaven i detalj gjennom en SJA 

  

HMS-Ekspertenes råd for en Sikker Jobb Analyse 

 
Vi har spurt et noen av våre HMS-eksperter om å komme med gode råd for utførelsen av en Sikker Jobb Analyse. 

 

 • Ha tydelig kommunikasjon, rolle og ansvarsfordeling:
  – Skulle det oppstå noe så må man vite hvem som egentlig sitter med ansvaret. Ha god rolle og ansvarsfordeling, slik at alle vet sitt ansvar og kan kommunisere tydelig. Så må man også sikre at det etterleves i praksis – ha gode rutiner for det, sier HMS-rådgiver Viet Quoc Phung 

 • Har du en Generisk SJA, så sørg for å tilpasse den etter forholdene
  – Jeg opplever at mange lager seg generiske Sikker Jobb Analyser for oppgaver eller aktiviteter som gjøres ofte. Det er en grei sak for da har du et utgangspunkt, men bare vær påpasselig på at forholdene ikke er de samme hver gang. Har du eksempelvis utført SJA-en på sommerstid, kan du få helt andre forhold om du skal utføre den på vinterstidDa har du helt andre forhold som du må ta hensyn til, fortsetter Viet.  

 

New call-to-action

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev