Alle innlegg

1 av 3 bedrifter mangler verneombud

Hver tredje bedrift mangler verneombud og arbeidsmiljøutvalg, skriver Dagsavisen.

Det fremkommer fra informasjon Dagsavisen har samlet fra kontroller Arbeidstilsynet har utført perioden 2014-2018.

Arbeidsmiljøloven lovfester at det skal velges verneombud. I ordlyden står det: "ved hver virksomhet som går inn under loven skal det velges verneombud." Det fremkom brudd på dette regelverket i hele 36 prosent av de 34 491 tilsynene. 

Når en virksomhet har over 50 arbeidstakere skal det også opprettes arbeidsmiljøutvalg. Det viste seg å ikke være tilfellet i 32 prosent av 1031 tilsyn gjennomført i siste femårsperiode, skriver Dagsavisen.

Hva er verneombud og AMU? Les mer på vår temaside for HMS

Manglende verneombud og AMU kan få store konsekvenser

Når bedrifter mangler verneombud eller arbeidsmiljøutvalg, så kan det få store konsekvenser for arbeidsmiljøet og sikkerhet på arbeidsplassen.

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Akademikerne og LO mener at konsekvensene blir høyere sykefravær og farlige arbeidsplasser.

– De ansatte er som oftest best plassert til å vurdere risiko ved egen arbeidssituasjon, og ledere er avhengig av dialog for å vurdere løpende risiko i virksomheten og drive forebyggende arbeid. I ekstreme tilfeller vil manglende risikovurdering og mangelfull HMS-forebygging kunne ha dødelig utfall, forteller Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS, til Dagsavisen.

Videre påpeker Skjæggerud at mangel på verneombud og AMU helt klart kan bidra til mer sykefravær og at forebygging kanskje er det viktigste man gjør for å unngå sykefravær.

 

verneombud-inspiserer-kjetting

Arbeidsgivers plikt å få på plass verneombud og AMU

Mange tenker at så lenge de er under 10 ansatte så trenger de ikke verneombud, mens andre igjen tror at ansvaret for å velge verneombud ligger hos de ansatte. Det medfører ikke riktighet.

Bedrifter med færre enn ti ansatte kan velge å inngå en skriftlig avtale på at man ikke ønsker verneombud og hvordan man alternativt løser problemstillingene innenfor arbeidsmiljøet. Det overordnede ansvaret for å få på plass verneombud ligger hos arbeidsgiveren. Først og fremst gjennom valg blant arbeidstakerne, men hvis ingen stiller må arbeidsgiver utpeke verneombud.

Relevant: Hvem kan være verneombud?

Også ved arbeidsmiljøutvalget er det arbeidsgivers ansvar at dette er på plass. Her skal både arbeidstakerne, bedriftshelsetjenesten og arbeidsgiver være representert. Arbeidstakeren utpeker sine representanter, mens arbeidstakernes representanter normalt velges ved flertallsvalg, står det på Arbeidstilsynets sider.

 

Felles for leder, verneombud og AMU er god opplæring i HMS

Både leder, verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalget er avhengig av opplæring i helse, miljø og sikkerhet for å kunne styre, kontrollere og gjennomføre tiltak som påvirker arbeidsmiljøet positivt. 

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at arbeidsgiver gjennomgår opplæring i HMS. I tillegg skal verneombud og medlemmer av AMU få opplæringen de trenger som er nødvendig for å utføre sine verv på en god nok og forsvarlig måte.

Hadde flere ledere hatt den nødvendige opplæringen, hadde de også vært klar over kravet til å ha på plass verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Har du som leder, verneombud eller AMU-medlem behov for HMS-opplæring? Trykk på knappen under for å se mer om våre HMS-kurs. Vi hjelper deg å få på plass det du trenger!

Se våre HMS-kurs

 

Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Støy – påvirker det deg i hverdagen?

Lurer du på om støy påvirker din arbeidsplass? Som bedriftshelsetjeneste er vi ofte ute og gjennomfører kartleggingsbesøk og vernerunder på arbeidsplasser. I den forbindelse ser vi ofte på støyforholdene på arbeidsplassen. 

Spørsmål og svar | Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem

I dette blogginnlegget deler vi noen spørsmål og svar fra webinaret vi holdt, som hadde tema "Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem".

Bruk av egenmelding når arbeidstaker er fraværende grunnet egen sykdom

Som HMS-rådgiver i bedriftshelsetjenesten, får jeg ofte spørsmål rundt emnet egenmelding fra både daglig ledere, verneombud og arbeidstakere.