Fagblogg

Blogg

 Tips og hjelp innen HMS, arbeidsmiljø og ledelse.
Alle innlegg
Publisert 14.01.2021

Slik lager du et HMS-årshjul [+ Gratis årshjulmal]

201211_portrettbilder-peter-portrett-hvitbakgrunnNår du skal planlegge aktivitetene for HMS er det lurt å bruke et årshjul. Da får du en enkel og grei oversikt over når aktivitetene skal tas opp og gjennomføres. HMS-rådgiver Peter Sund forteller oss mer om HMS-årshjul i denne artikkelen.

 

Hvorfor skal dere ha HMS-årshjul?

Ifølge HMS-rådgiveren er det pålagt i både internkontrollforskriften og arbeidsmiljøloven at bedrifter skal jobbe systematisk med HMS.

I tillegg til at HMS-årshjulet hjelper dere å jobbe mer systematisk, så er det også et godt dokument for å vise til at dere faktisk gjør det.

 

Les også: Temaside for HMS – masse nyttig informasjon

 

Eksempler på aktiviteter å sette i årshjulet

Dere kan selv tilpasse hvordan nettopp dere skal jobbe med deres HMS-årshjul, og her vil blant annet bransje påvirke – noe vi kommer tilbake til lenger ned i artikkelen.

Men HMS-rådgiveren har noen forslag til aktiviteter:

Gronnjonn-HMS-årshjul-illustrasjon

 • Januar: Revisjon av HMS-systemet
 • Mars: Gjennomføre brannvernrunde
 • April: Medarbeidersamtaler
 • Mai: Vernerunde
 • August: Førstehjelpskurs (to års siden sist)
 • Oktober: Vernerunde

– Andre aktiviteter kan være sosiale aktiviteter eller for eksempel personalmøter. Hvis det er arbeidsmiljøutvalg, sett av fire faste møter i året til det, sier Peter. 

Det er eksempler på aktiviteter dere setter inn i en HMS-årsplan, slik at dere ikke glemmer å jobbe systematisk med det. 

Hvordan lage et HMS-årshjul?

– For å få med medvirkning av ansatte når dere skal lage HMS-årshjul, bør dere involvere verneombudet, hvis dere har det.

– Er det litt størrelse på virksomheten, for eksempel over 50 ansatte, kan gjerne forslag til HMS-aktiviteter bli lagt frem til arbeidsmiljøutvalget (AMU). Deretter godkjenner AMU aktivitetene og de blir synliggjort i HMS-årshjulet, sier Peter og fortsetter:

– Bedriftshelsetjeneste-aktiviteter kan også komme inn på den årsplanen, selv om bedriftshelsetjenesten skal ha en egen plan for bistand med kunde. Det er ikke noe i veien for at virksomheten selv også setter disse aktivitetene inn i planen. Eksempelvis første september hvert år, da har vi det årlige møtet med bedriftshelsetjenesten.

 

Les også: Arbeidsmiljøutvalget er et mektig organ i HMS-arbeidet

 

Tilpass etter deres bransje

– Årshjulet kan jo bli litt påvirket av hvilken bransje dere jobber i.

– Driver dere for eksempel restaurant, så skal dere sørge for internkontroll mat. Dette er aktiviteter som skal sjekkes opp daglig, som ikke trenger å stå oppført i årshjulet for HMS. 

– Er det opplæringsaktiviteter som skal gjennomføres for alle ansatte, så kan det vurderes å synliggjøre dette, som for eksempel førstehjelpskurs, ergonomikurs, FSE-kurs for elektrikere, osv. sier HMS-rådgiveren.

 

Få med deg denne: Den komplette oversikten over HMS-begreper

 

Revisjon av HMS-systemet

– Revisjon av HMS-systemet kan ofte deles inn i ulike aktiviteter. Det kan for eksempel synliggjøres egne aktiviteter opp mot oppdatering av kartlegging og risikovurdering, stoffkartotek eller revisjon av ulike dokumenter, som er viktige i HMS-arbeidet. Det kan også settes opp en ledelsens gjennomgang, der ledelse tar en overordnet kontroll av at det er samsvar mellom interne rutiner og målsettinger opp mot hvordan arbeidet praktisk gjennomføres, sier Peter.

Sjekk gjerne ut vår video om revisjon av internkontroll (HMS-system) under: 

 

 

Tips til årshjulet fra HMS-rådgiveren

 • Bedrifter som har et årshjul jobber ofte mer systematisk og husker på å gjennomføre aktiviteter som er oppsatt.
 • Når dere har et dokument med HMS-årshjul, så er det viktig å synliggjøre dette i f.eks. AMU eller på personalmøter for å informere de ansatte på status. Hva er utført og hva er planlagt neste måned.
 • Planlegg en ledelsens gjennomgang for å se om dere har fått gjennomført de aktivitetene som var planlagt eller om det er nye som bør settes opp.
 • Hvis dere ikke har AMU, og ønsker å få en aktiv verneombudstjeneste, så er det viktig å sette av et møte med verneombudet for å utforme et årshjul. Dere kan også få innspill til aktiviteter fra ansatte på personalmøte
 • Husk at årshjulet kan tilpasses hele året. Det å ha kontinuerlig fokus på HMS og arbeidsmiljø er god butikk.

 

Er det noe medarbeiderne bør ha tilgang til og oversikt over?

– De bør ha det. Det skal ikke være noe hemmelighold over årshjulet for HMS. Vanligvis bør det ligge i HMS-systemet. 

 

Klør det litt i fingrene etter å begynne å lage et årshjul for HMS-arbeidet allerede? Under kan du laste ned en enkel og god mal for HMS-årshjulet.

 

 

Last ned redigerbar PDF for HMS-årshjul

Publisert 14.01.2021
Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Slik blir bedriften din godkjent for bilpleie, dekkskift og dekklagring

Fra 1. juli 2022 må alle bedrifter som utfører manuell bilpleie, dekkskift og dekklagring søke Arbeidstilsynet om godkjenning for å kunne selge tjenester lovlig.  Det vil bli laget en oversikt på Arbeidstilsynet sine sider med alle godkjente bedrifter som kunder kan kjøpe av. Se mer om denne godkjenningsordningen og hva som kreves i denne artikkelen.

Hva er ergonomi: enkelt forklart av en bedriftsfysioterapeut

Hva er egentlig ergonomi og hvorfor skal vi bry oss om det?

Avvik: hva er avvik? [+ Gratis avviksskjema]

Avvik er generelt sett hendelser som faller utenfor det som regnes som normalen.  Innenfor helse, miljø og sikkerhet klassifiserer vi alle uønskede hendelser, som kan føre til eller har ført til skade, som HMS-avvik. Dette kan være skade på mennesker, materiell eller miljø.

Trenger du en
bedriftshelsetjeneste?

Vi er en av landets ledende bedriftshelsetjeneste og dekker alle fylker i Norge.

Dekk det lovpålagte kravet på 1-2-3 med vårt medlemskap.

Se pris på basis medlemskap