Arbeidsmiljøutvalget er et mektig organ i HMS-arbeidet

3 min lesetid
29.05.19 16:08

I "Månedens mening" i mai prater vi om arbeidsmiljøutvalg. Man kan få mye gjort gjennom AMU. 

– Et arbeidsmiljøutvalg er kanskje det mektigste organet i virksomheten når det kommer til systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet, mener HMS-rådgiver Oddbjørn Hasle-Finstad i Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste.

I denne artikkelen kan du lese mer om arbeidsmiljøutvalg fra "Månedens mening".

Vi har også skrevet litt om arbeidsmiljøutvalg på vår temaside for HMS, som du gjerne må ta en titt på.

Månedens mening #4

Her kan du se fjerde episode av "Månedens mening". Hvis du ønsker å se flere episoder eller høre i podkastformat kan finner du dette under "Fag+" øverst på siden, på menylinjen.

Hva er arbeidsmiljøutvalg?

Et arbeidsmiljøutvalg er en gruppe med mennesker som skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det er pålagt å ha AMU i virksomheter med minst 50 ansatte. Hos de med mellom 20 og 50 ansatte skal det også opprettes arbeidsmiljøutvalg hvis en av partene krever det.

– Arbeidsmiljøutvalget skal jo overvåke og tilse at arbeidsmiljøutforming og arbeidsmiljøet er godt på arbeidsplassen. Det er styrt litt av arbeidsmiljøloven paragraf 7. Hvor det er beskrevet hvilke konkrete punkter et arbeidsmiljøutvalg skal behandle. Som omorganiseringer, flytting i forhold til omlokalisering, nye bygg. Det går på en måte på store overordna ting som det. Og avviksbehandling, det går på vernetjenesten og oppfølging av den. Kall det et lite kontrollorgan – "in house" – på hvordan HMS-arbeidet faktisk fungerer, forteller Oddbjørn.

 

Hvem sitter i arbeidsmiljøutvalget?

Arbeidstaker og arbeidsgiver skal være representert med like mange representanter i utvalget. Gruppen bør bestå av minst fire medlemmer, men helst ikke over åtte.

– Her har vi litt formkrav fra arbeidsmiljøloven. Det skal være da minimum to av ledelsens representanter, sier Oddbjørn.

Hvordan kommer de inn i det utvalget? 

– De er utnevnt av leder. Så har man arbeidstakernes representanter. Dersom det er et hovedverneombud så skal den sitte der. Øvrige skal velges inn. Det er hemmelig valg. Alle kan velge bortsett fra virksomhetens leder. Alle i hele bedriften.

Hva med bedriftshelsetjenesten?

– Dersom virksomheten er tilknytta bedriftshelsetjeneste, så skal bedriftshelsetjenesten også delta i AMU som en objektiv tredjepart uten stemmerett, forteller Oddbjørn.

arbeidsmiljøutvalg-sitter-og-jobber-med-HMS

Arbeidsmiljøutvalget er et mektig organ

Oddbjørn mener at arbeidsmiljøutvalget er et mektig organ som kan få mye gjort i HMS-arbeidet:

– Med det så mener jeg jo at man har besluttende myndighet der. Det betyr i praksis at har man en arbeidsmiljøutfordring så kan man her beslutte om det skal gjennomføres eller ikke. Det unike med et AMU er at man har synspunkter fra både ledelsens side, fra ansattes side og potensielt profesjonell faglig støtte hvis bedriftshelsetjenesten er representert. Hvilke tiltak er det som kan eller bør eller må iverksettes i en arbeidsmiljøutfordring. Man skal behandle alle avvik, uønskede hendelser – i AMU. Det betyr jo også at det er den beste arenaen for forbedringer. Man er ikke lovpålagt å ha x-antall møter i året, men normen er å ha ett møte i kvartalet, slik at man har fire i året. Det sørger for at man har en kontinuitet i oppfølgingen. 

 

Eksempler på god bruk av arbeidsmiljøutvalget

For å illustrere poenget sitt kommer Oddbjørn med flere eksempler.

– La oss si 25 stykk sitter og jobber i et kontorlandskap. Så har man flytta litt på vegger og pulter, og så videre, for å få plass til 25 stykk. Så ser man at fordelinga av takarmaturer eller belysning, den faller ikke helt i tråd med sånn som tegningene opprinnelig var på bygget eller lokalet. Så kommer det opp i AMU at det er klager på belysning. Da vil man i AMU kunne gå inn og se på at, da ønsker vi at det gjennomføres en måling på lysforhold på hver kontorplass. Ser man da at man ikke oppfyller, kall det krava da, fra Lyskultur til 500 lux i arbeidsfeltet, da vil AMU kunne gå inn og si at da må vi enten endre på takarmaturene og få ny belysning sånn, eller alle kontorplasser få plassbelysning.

Det er likevel ikke sånn at man har endeløs makt i AMU.

– Hvis AMU tenker at det hadde vært veldig flott med kontorstoler som har ryggmassasje så er det ikke sånn at man kan gå inn og kreve det, for man er jo selvfølgelig begrenset av arbeidsmiljøloven og arbeidsmiljøforskriftene. Det er ikke sånn at AMU kan si at "vi skal ha hytte på Hafjell fordi det ble beslutta i arbeidsmiljøutvalget", påpeker Oddbjørn.

 

Sammendrag

Til slutt oppsummerer Oddbjørn "Månedens mening" og kommer med noen gode tips:

–Et arbeidsmiljøutvalg skal ikke være en formalitet. Det skal være et fornuftig organ. En av de viktigste tingene det gjør er å planlegge det systematiske HMS-arbeidet, vernerunder, oppfølging av ansatte, krav til opplæring, trening, bruk av verneutstyr, helsekontroller, behandling av avvik. Alle de tingene her bør behandles i AMU. Jeg anbefaler å ha kvartalsvis møter for å følge opp. Det er i virksomheter med over 50 ansatte. Det er ikke unaturlig at det er mange arbeidsmiljøutfordringer. Greier man da å hele tiden jobbe med det her, kall det da et prosesshjul, så er det en kjempefin arena. Og som jeg sier, et mektig organ, fordi det har den myndigheten til å si at "det her, det skal vi gjøre".

Meld deg på vårt nyhetsbrev