HMS

En god vernetjeneste gir bedre arbeidsmiljø

3 min lesetid
21.05.19 16:59

En god vernetjeneste gir bedre arbeidsmiljø og en sikrere arbeidsplass, mener HMS-rådgiver Oddbjørn Hasle-Finstad.

I informasjon som Dagsavisen har hentet ut fra Arbeidstilsynet fremkommer det at hver tredje bedrift mangler verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Man bør måles på hvor godt man løser oppgavene til vernetjenesten og ikke nødvendigvis hvorvidt man har valgt verneombud, sier Oddbjørn. Bedrifter under 5 ansatte kan ha innført annen ordning enn verneombud. Å velge et verneombud er likevel klokt.

Relevant: Les mer om HMS – enkelt forklart på vår temaside

 

Månedens mening – vernetjenesten

Det er i tredje episode av "Månedens mening" at vi tar opp vernetjenesten. Se episoden under. Du kan også finne "Månedens mening" som podkast på iTunes og Soundcloud.

 

 

Vernetjenesten er viktig for arbeidsmiljøet og man bør måles på hvorvidt man løser disse utfordringene fremfor om man har valgt verneombud, mener Oddbjørn i "Månedens mening":

– Det å ha en god vernetjeneste i virksomheten – det gir bedre arbeidsmiljøforhold og bedre sikkerhet på arbeidsplassen.

 

Hva er vernetjeneste?

Hva tenker du på når du sier vernetjenesten, Oddbjørn?

– Det er verneombudet, det er arbeidsmiljøutvalget, det er daglig leder, det er avdelingsleder, det er bedriftshelsetjenesten. Men hvis vi trekker verneombudet ut som en hovedperson i vernetjenesten, så gir det å ha et velfungerende verneombud – bedre arbeidsmiljø og bedre sikkerhet på arbeidsplassen.

Relevant: Nyvalgt verneombud – 5 tips til en god start

 

Virksomheter med færre en 5 ansatte kan velge annen ordning

Noen virksomheter er færre en 5 ansatte. Disse kan da velge å inngå en annen ordning enn verneombud, i henhold til arbeidsmiljøloven, påpeker Oddbjørn. 

Men utfordringene med arbeidsmiljøet er fortsatt til stede selv om man velger en annen ordning. Da må ansvaret for å løse disse utfordringene delegeres.

– Den andre ordningen må defineres. Hvem har ansvaret for hva? Hvem skal følge opp vernerunder? Hvem skal følge opp bruk av personlig verneutstyr? Hvem skal følge opp krav til opplæring? Der er det nok mye som kan forbedres, sier Oddbjørn.

 

Fordelen med å velge et verneombud

Oddbjørn mener at fordelen med å velge et verneombud ligger i den kvalitetssikrede opplæringen.

 – Man kan fint velge verneombud selv om man er færre enn 5 ansatte. Fordelen med det er at man har en kvalitetssikret opplæring. Det er også andre faktorer som spiller inn. For eksempel erfaring.

Den lovpålagte opplæringen kan man få gjennom et HMS-kurs for verneombud, for eksempel fra oss her i Grønn Jobb.

 

Hva er noen forslag til å løse det alternativt?

Oddbjørn pleier ofte å foreslå at ansatte med god og lang fartstid og erfaring får et ansvar, men det er viktig å samle alle sammen i arbeidet med arbeidsmiljøet. Det er viktig at flere deltar siden man ikke har det verneombudet som sitter og ivaretar behovene man har.

– Har man et verneombud kan man bruke verneombudet i planleggingsfaser, kontrollfaser, vernerunder, inspeksjoner og lignende. Har man ikke valgt verneombud, så har man på en måte ikke den ene som sitter med kunnskapen og ivaretar alle sine interesser. Da er det viktig at flere deltar.

 

Verneombudet rolle

Hva er egentlig verneombudets rolle?

– Jeg vil jo si det at verneombudets rolle er å tilse at arbeidsmiljøet er trygt og ivaretar sikkerheten til arbeidstakerne. Jeg liker å beskrive arbeidsmiljøforskriftene og arbeidsmiljøloven som en kokebok. Hvis du følger retningslinjene som er gitt i arbeidsmiljøloven og forskriftene, da er sannsynligheten for sykdom, skade eller ulykke vesentlig redusert, svarer Oddbjørn.

verneombud-i-vernetjeneste

Verneombudet bør være med og si at "det her må vi ha på plass før vi starter" og ser man at det er avvik når arbeidet er i gang, da går man inn, stanser det og korrigerer før arbeidet kan fortsette igjen. Da har man en velfungerende vernetjeneste, ifølge Oddbjørn.

 

Hvordan går man frem for å velge verneombud? 

Det er ikke noen spesielle formkrav til hvordan man går frem, forteller Oddbjørn. 

– I utgangspunktet er det å høre om noen er interessert i å være verneombud, vi må ha et verneombud. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at det er et verneombud.

Vi har skrevet en artikkel om hvordan velge verneombud, som forteller deg litt mer om prosessen.

 

En god vernetjeneste i større bedrifter

Mens man i mindre virksomheter kan ha annen løsning for verneombud eller klare seg med ett verneombud, må man i større virksomheter ha flere verneombud for å kunne ha en god vernetjeneste, påpeker Oddbjørn.

– I større virksomheter er det flere avdelinger og flere delte skift. For å ha en god vernetjeneste da, så må man ha flere verneombud. Har man tre operasjonshaller for eksempel, så bør det kanskje være et verneombud i hver hall. Har man tre vaktskift bør det muligens være et verneombud per vaktskift. Har man en avdeling i Fredrikstad og en i Tromsø så bør man tilpasse tilsvarende.

 

Oppsummert

Om man har valgt verneombud eller ikke gir ikke nødvendigvis et komplett bilde på om man løser arbeidsmiljøutfordringene i mindre bedrifter, påpeker Oddbjørn. Det belyser likevel en viktig problemstilling. Oppgavene som er tiltenkt verneombudet må likevel utfylles, og det gjør man ved å ha en god vernetjeneste.

Fordelen med å ha verneombud er at verneombudet sitter på spesiell kompetanse og opplæring innen HMS, og fungerer som en ressursperson for nettopp dette.

 

Trenger du å få på plass opplæringen? Trykk på knappen for å komme til våre HMS-kurs:

Se våre HMS-kurs

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev