Alle innlegg

Nyvalgt verneombud: 5 tips til en god start

Gratulerer! Du har blitt valgt til verneombud, eller VO. Så, hvor begynner du? Her har du noen tips til hvordan du får en god start på verneombudsjobben. 

Trenger du mer info om din nye rolle som verneombud generelt, samt hva dine arbeidsoppgaver er? Les mer om verneombud på vår temaside for HMS.

Det er lett å bli forvirret i begynnelsen når man trer inn i en ny rolle. Ta derfor kontrollen og følg disse tipsene for å komme i gang. Kom tidlig på banen med å kartlegge vervets oppgaver og legge deg noen konkrete planer for hvordan du skal ta fatt på oppgaven.

  1. Bli enige om hva som ligger i arbeidet
  2. Gjennomgå opplæring
  3. Informere medarbeidere
  4. Oversikt område, lov og system
  5. Plan for året

#1 - Bli enige om hva som ligger i arbeidet

Noen verneombud opplever å ikke få nok tid til å utføre sine VO-oppgaver. Litt av grunnen til det er kanskje at det ikke sies noe konkret om hvor mye tid verneombudet skal få til rådighet. 

Verneombud skal få nødvendig tid til å utføre vernearbeidet på forsvarlig måte. I alminnelighet skal oppgavene utføres innenfor vanlig arbeidstid.

arbeidsmiljøloven, § 6-5 (2)

Hvis du får mange nye oppgaver, men ikke tid til å utføre dem i praksis, da har du et problem. For at du skal få tiden og støtten du trenger til å gjennomføre arbeidet ditt som verneombud er det viktig at du og ledelsen blir enige om forventninger og hva som ligger i arbeidet. Dere bør lage en avtale som fester hvilke oppgaver som ligger i vervet og hvor mye tid som skal brukes på de, samt når de skal utføres. Hvis du ikke har egnet område til å utføre oppgavene er også dette noe dere bør ta opp.

Lekefigurer og verneombud - 1139

#2 - Gjennomføre opplæring

Noe av det første du bør gjøre i din nye rolle som VO er å gjennomføre opplæring. Du har krav på 40 timers grunnopplæring eller verneombudskurs. Arbeidsgiver skal dekke kursavgift, lønnen din og utgifter knyttet til opplæringen.

Du kan velge mellom seminarkurs eller online-kurs. I Grønn Jobb tilbyr vi begge deler. Noen bedrifter kan avtale kortere opplæringstid. Skal du ta et online-kurs må du fylle ut en forsvarlighetsvurdering for å få dette godkjent som et 40 timers kurs. Det finner du på vår side for HMS-kurs.

Les mer: HMS-kurs

 

#3 - Informere medarbeidere

Hvem er du verneombud for? Dine kollegaer og medarbeidere. Du bør derfor snarest mulig informere dem om at du er valgt til verneombud og hvilket område du er valgt for. Nevn gjerne hvor lenge du er valgt for, også. Du kan holde et kjapt informasjonsmøte, eller du kan ta deg en runde rundt og prate med hver enkelt. Hvis du tar en runde rundt kan hver person si et par ord om hva de tenker og får på den måten mer eierskap til din nye rolle. 

Det er sentralt at dine kollegaer ser deg som verneombud og respekterer din nye rolle. For å være raskt på den ballen kan det være greit å dele ut litt informasjon om hva dine oppgaver er og hva de kan ta opp med deg. I HMS- og arbeidsmiljøarbeidet har de ansatte plikt til å medvirke. Nevn derfor noe om hva du forventer av de tilbake.

verneombudet informerer medarbeidere

#4 - Skaff deg oversikt

Det er først og fremst tre ting du bør gjøre deg kjent med og skaffe deg oversikt over. Lover og forskrifter, verneområdet ditt og HMS-systemet deres.

Lover og forskrifter: Før du kan utøve rollen din eller egentlig følge opp noe som helst, så må du være kjent med lover og forskrifter for HMS og din rolle. Du trenger ikke kunne alt på rams, men du bør ha en grei oversikt over lovverket, og du bør utdype deg noe på det viktigste. Du bør gjøre deg kjent med arbeidsmiljøloven, hvorav kapittel 6 handler om verneombud og fortjener ekstra oppmerksomhet. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning bør du også se på. Under finner du linker til noen ressurser som kan hjelpe deg.

Arbeidsmiljøloven

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

regelhjelp.no

Verneområdet: Verneområdet kan for eksempel være en etasje, en avdeling eller hele bedriften. Det varierer. Det viktigste er at du har oversikt over ditt område, potensielle risikoer og arbeidere. Verneområdet skal ikke være større enn at du har mulighet til å ha full oversikt. Bruk derfor tid på å gjøre deg godt kjent i ditt.

HMS-systemet: Som verneombud bør du ha god kunnskap om deres HMS-system. Dokumentasjonen du finner her er sentral for å løse dine oppgaver. Du bør derfor ha oversikt over systemet og hvordan du bruker det, og kjenne godt til den ansvarlige for systemet. For å vite hvor du skal prioritere dine ressurser må du kjenne til problem- og risikoområdene, og de finner du i HMS-systemet. Tilsynsrapporter, rapporter fra tidligere verneombud, dokumenter fra bedriftshelsetjenesten og oversikt over avvik er noen eksempler på dokumenter du bør ha tilgang til. Informasjon fra tidligere vernerunder vil også være gunstig for deg.

 

#5 - Legg en plan for året

Lag en årsplan med aktiviteter, dato for gjennomføring og ansvarlige personer. Få med ting som vernerunder, samtaler, møter, tiltak, osv. Når du vet hva du skal gjøre i løpet av året gjør du hele oppgaven lettere for deg selv og de rundt deg.

Når du først går i gang med selve oppgavene bør du plukke lavthengende frukt. Finn noen overkommelige oppgaver du kan løse kjapt for å varme deg opp i rollen før de større utfordringene.

Se våre HMS-kurs 
Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Ønsker du tips til en bedre medarbeidersamtale?

Føler du som leder at du får lite ut av medarbeidersamtalene? Da er du ikke alene – mange ledere gjør det. Men frykt ikke, det skal nemlig ikke så mye til før medarbeidersamtalen blir et nyttig og effektivt styringsverktøy, både for deg som leder og dine medarbeidere. I dette blogginnlegget gir vi deg våre beste tips til en bedre medarbeidersamtale.

Støy – påvirker det deg i hverdagen?

Lurer du på om støy påvirker din arbeidsplass? Som bedriftshelsetjeneste er vi ofte ute og gjennomfører kartleggingsbesøk og vernerunder på arbeidsplasser. I den forbindelse ser vi ofte på støyforholdene på arbeidsplassen. 

Spørsmål og svar | Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem

I dette blogginnlegget deler vi noen spørsmål og svar fra webinaret vi holdt, som hadde tema "Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem".