Hva er HMS-kurs?

3 min lesetid
27.09.19 09:59

Ledere, verneombud, HMS-ansvarlige og til og med de ansatte har behov for opplæring i HMS. 

Da er det lurt med et HMS-kurs for å få puslespillet til å falle på plass fortest mulig. Men hva er et HMS-kurs?

HMS står for helse, miljø og sikkerhet. Vi har faktisk laget en egen temaside som enkelt og generelt forteller deg en hel del av tingene du måtte lure på hvis du ikke vet så mye om HMS, eller trenger å friske opp.

Gå til: Temaside for HMS: helse, miljø og sikkerhet

 

Hva er HMS-kurs?

Et HMS-kurs er ganske enkelt en læringsarena for å få på plass den nødvendige opplæringen innenfor HMS. Kurset skal gjøre deg mer kvalifisert i emnet helse, miljø og sikkerhet.

Kanskje dukker dette spørsmålet opp for deg nå fordi du nettopp har gått inn i en ny rolle og har behov for kunnskap du ikke før trengte.

 

Hvorfor trenger jeg et HMS-kurs?

Med et HMS-kurs er du bedre rustet til å løse arbeidsmiljøutfordringer og du får på plass lovpålagt opplæring. Som leder, verneombud eller HMS-ansvarlig har du et ansvar i tilknytning til HMS-arbeidet. Dette innebærer at du har kunnskapen og kompetansen som kreves for å løse utfordringene med dette arbeidet. 

Ikke bare trenger du kunnskap for å løse oppgavene og utføre din rolle på en ansvarlig måte, men det er også lovpålagt med opplæring. Det vil si, i § 3-5 i arbeidsmiljøloven står det at arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid.

Den som eventuelt leder bedriften i arbeidsgivers sted skal også ha denne opplæringen. 

 

Hvem skal ha HMS-kurs?

En ting er hva lover og forskrifter sier, og en annen er hva som er nyttig.

Loven sier som sagt at øverste leder skal ha gjennomført opplæringen. I tillegg er det er krav om at verneombud skal ha gjennomført opplæring til å kunne gjøre en god HMS-jobb i sin rolle. Dette kan du lese i § 6-5 i arbeidsmiljøloven. Utgiftene i forbindelse med denne opplæringen skal dekkes av arbeidsgiver.

Ansatte har en medvirkningsplikt når det kommer til arbeidet med HMS. Det kan derfor være gunstig å øke forståelse og kunnskapen til de ansatte med et HMS-kurs, slik at man enklere bygger en god HMS-kultur. 

Representanter i arbeidsmiljøutvalg må også ha opplæring i HMS.

Som du ser er det mange personer i virksomheten som bør ha et HMS-kurs, og enda flere som kan ha god nytte av å gjennomføre det.

Les også: Hva er mitt ansvar i HMS-arbeidet?

Nettkurs HMS Verneombud

Hvilke typer HMS-kurs finnes det?

Det finnes flere typer HMS-kurs der ute, her hjelper vi deg å holde tunga rett i munnen.

For det første kan du velge mellom å ta et kurs på nett eller på seminar. Det er fordeler og bakdeler med begge deler. Grønn Jobb tilbyr begge deler, både HMS-kurs på nett og HMS-kurs seminar.

Fordelene med et nettkurs er at du selv disponerer tiden du bruker, du trenger ikke reise og det går som regel litt fortere. Her vil det være en fordel om kurset har video som en del av læringen.

Fordelene med seminarkurs er at du får nytte av fagerfaringene og ekspertisen til kursholderne. Du får diskutert faget og delt erfaringer med andre deltakere. Med et seminarkurs får du en grundigere gjennomgang og tidsbruken blir derfor lengre.

 

Kursene blir gjerne formet litt ut ifra rollen du har. Det finnes derfor HMS-kurs for leder, verneombudskurs eller HMS-opplæring for ansatt.

Du finner også tematiske kurs, slik som stillaskurs eller arbeid i høyden.

 

Velg et godt kurs

Når du skal velge HMS-kurs bør du passe på at det er en seriøs tilbyder. Kurset bør være utformet av gode fagfolk og ta for seg de nødvendige temaene. Det er også veldig greit å ta et kurs med video hvis du tar kurset på nett. Da får du variasjon i læringen og fagstoffet blir forklart mer nyansert, men samtidig enklere.

Tar du kurs på seminar bør det holdes av faglig kompetente kursholdere og læringen bør være bygget opp etter din rolle og behov.

 

New call-to-action

 

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev