5 ting som tyder på at du må ta et HMS-kurs

5 min lesetid
18.02.21 07:00

For mange ledere er HMS et uoversiktlig og fjernt begrep – ofte fordi feltet er preget av vanskelige ord, og henvisninger til et hav av lover og forskrifter. HMS handler ikke bare om å ha det hyggelig på jobb, eller å forebygge såkalte «nesten-ulykker». I dette blogginnlegget skal jeg ta for meg 5 ting som tyder på at du som leder bør friske opp din kunnskap gjennom et HMS-kurs.

 

1. Du må ta et HMS kurs hvis du ikke vet at HMS-opplæring for ledere er lovpålagt

Spot illustrasjon-RGB__Lovboka-04


Både leder og den som har ansvar for HMS i bedriften er lovpålagt HMS-opplæring. Dersom Arbeidstilsynet kommer på tilsyn hos deg, og du ikke kan dokumentere gjennomført lovpålagt opplæring, kan de pålegge deg å gjennomføre en HMS-opplæring.

 

Likevel, selv om HMS-opplæring er lovpålagt – ikke gjennomfør opplæringen i frykt for selve tilsynet, eller kun for å tilfredsstille Arbeidstilsynet. Jobber du systematisk med HMS, vil du skape en trygg og sikker arbeidsplass for dine medarbeidere, noe som mest sannsynlig vil vise seg på regnskapets bunnlinje i slutten av året.

2012008_stockfoto_kontoret-1-kurs-møte-samtale-arbeidsmiljø-møterom

Utover dette er det er mange fordeler ved å ta et HMS-kurs. Så snart du setter i gang HMS-arbeidet vil du straks merke at du ikke kommer utenom å lese lover. Både lover og forskrifter har tekster som kan være litt tunge og vanskelig å forstå. Tar du et HMS-kurs, får du en gjennomgang av relevant lovverk oversatt til et språk som du enklere kan forstå. Dette gir deg god oversikt.

 

Les også: Hva er HMS-kurs

 

Som skrevet innledningsvis kan HMS være et uoversiktlig og fjernt begrep. Hva innebærer HMS for deg? Hvor skal du starte, og hvilke verktøy trenger du? Tar du et HMS kurs vil du få overblikk over sentrale temaer du må ha kontroll på. Du vil i tillegg få praktiske verktøy for hvordan du kan bygge opp et HMS system tilpasset din bedrift.

 

Les også: Hvorfor trenger du et HMS-system?

 

2. Du tror at HMS-arbeid handler om å forebygge «nesten-ulykker»

201208_stockfoto_risikovurdering_1_vernerunde-notater-sikkerhet-bygg-anlegg-kartleggingHMS handler om mer enn å forebygge «nesten-ulykker». Mange ledere tenker at hver ansatt er ansvarlig for egen helse på jobb, og at de ikke kan gå rundt å «passe på» voksne mennesker. Men la oss si at en ansatt blir sykemeldt som følge av å ikke benytte verneutstyr eller ikke følge nødvendige HMS-tiltak.

Til syvende og sist er det deg dette går ut over. Du får en mann mindre på jobb, og du må ta på deg mer arbeid for å få jobben gjort og du vil lide økonomisk som følge av det. Følger du noen enkle grep på forhånd – kan dette unngås.

Les også: Opplæring i verneutstyr er viktig

Sykefravær-artikkel-design4


Vi vet at sykefravær er dyrt, men hvor mye koster det at en ansatt er ute i sykemelding? Tall hentet fra statistisk sentralbyrå fra 2016, viste at en 16 dagers sykemelding koster bedrifter ca. 45 000 kr. I snitt er dette rundt 3000 kr om dagen. Klarer du å forebygge sykefravær, så er det penger spart.

 

Tar du et HMS-kurs får du en verktøykasse som setter deg i stand til å finne løsninger som medfører at vedkommende eventuelt ikke faller bort fra arbeidet. Dette vil vises på bunnlinjen når du ser årsregnskapet året etter.

 

3. Tenker at HMS kun er for store bedrifter

For små bedrifter kan lovverket virke omfattende å sette seg inn i. Det kan oppleves urettferdig at Arbeidstilsynet, som forvalter lovverket, har samme krav til en liten kafé på en øy i Nordland, som en stor industrivirksomhet med 100 ansatte. Små bedrifter har ofte ikke mulighet til å ansatte en dedikert HMS-person

210325-stockfoto-linda-andresen-kartlegging-risikovurdering-tiltak-frisør-1

Det er her mange misforstår. Det er ikke meningen at en liten håndverker-bedrift på 4 ansatte skal ansette et eget årsverk til å jobbe med HMS. Her sier nemlig lovverket at man skal tilpasse omfanget av HMS-arbeidet til virksomhetens art og størrelse. HMS-arbeid trenger derfor ikke å være så komplisert.

I tillegg er det ofte de mindre bedriftene som er mest sårbare for sykefravær. En bedrift med få ansatte har begrensende muligheter for å omfordele arbeidsoppgaver eller kjøpe vikartimer. Dermed vil sykefravær kunne føre til redusert produksjon, noe som igjen kan påvirke lønnsomheten. Så HMS er absolutt like viktig (om ikke mer) for mindre bedrifter.

 

Les også: 3 huskeregler når du ser etter HMS-kurs på nett

 

4. Ser på HMS som utgifter og mer papirarbeid

210310-stockfoto-internkontroll-vernerunde-internkontroll-hms-gul-vest-kartlegging-risikovurdering-22

Som vi har vært inne på så handler HMS blant annet om å forebygge at noen skal bli syke av forhold på arbeidsplassen. Det er nettopp det forebyggende elementet som er god HMS-økonomi. For ved å gjøre investeringer i HMS, vil det ofte gi lavere helse- og sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen, og som igjen viser seg på lønnsomheten.

La meg ta et eksempel: vi vet at nedsatt hørsel er en av de mest innrapporterte yrkesskadene i norsk arbeidsliv. Reduserer du støy på arbeidsplassen og investerer i et godt hørselvern, kan du allerede der ha økt lønnsomheten i bedriften din.

På sikt kan støyreduserende tiltak og bruk av personlig verneutstyr forebygge at ansatte faller ut av arbeidslivet som følge av nedsatt hørsel. Lykkes du med å holde dine ansatte i arbeid uten arbeidsrelaterte skader, er det et av flere tiltak som kan resultere i økt engasjement og motivasjon hos dine ansatte – og motiverte ansatte gir ifølge forskning, mer fornøyde kunder.

 

Les også: 5 goder av godt HMS-arbeid

5. Tenker at trivsel på arbeidsplassen handler om sosiale sammenkomster

200914_stockfoto_medarbeidersamtalen-1_ansettelse_samtale_godt arbeidsmiljø_intervjuTrivsel handler ikke kun om å ha det hyggelig på jobb. Det er her det psykososiale arbeidsmiljøet kommer inn.

Les også: Hva er psykososialt arbeidsmiljø?

En god kaffekopp og sosiale sammenkomster er en del av det, men er langt fra nok til å kunne si om en ansatt trives på jobb eller ikke. Vår trivsel på arbeidsplassen er ofte sammensatt av flere forhold, som f.eks. og bli sett, hørt og få tilbakemeldinger. Det handler også om organisering av arbeidet med tanke på arbeidsmengde og tidspress.

 

Les også: Hva er det som skaper trivsel på arbeidsplassen?

Har du fokus på å legge til rette for et godt psykososialt arbeidsmiljø, vil det øke samarbeidet og effektiviteten i bedriften. Dette vil sannsynligvis føre til mindre gjennomtrekk og mindre sykefravær, som igjen kan knyttes til sparte kostnader.

Tar du et kurs i HMS vil du få en gjennomgang av dine plikter for å ivareta et godt psykososialt arbeidsmiljø (Arbeidsmiljøloven kapittel 4-3). Her vil du bli gitt kunnskap om hvordan du som leder kan forebygge at ansatte går ut i sykmelding på grunn av et dårlig psykososialt arbeidsmiljø.

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev