Hva er det som skaper trivsel på arbeidsplassen?

3 min lesetid
22.10.20 12:42

Trivsel på arbeidsplassen er nok noe de aller fleste er opptatt av. Trives du ikke der du jobber er det vanskeligere å prestere. Selv om trivsel ikke ene og alene er ansvarlig for at du presterer på jobb, så er det en ganske essensiell del av det. Også er jo trivsel på arbeidsplassen en verdi i seg selv.  Derfor skal vi i denne artikkelen ta for oss hva som skaper trivsel på arbeidsplassen.

 

Hva er trivsel?

Illustrasjon av en dame som sitter på gulvet med beina i kryss.


Idebanken skriver at trivsel blant annet innebærer at "man opplever balanse og følelsen av å være i overskudd både fysisk og mentalt. På en arbeidsplass hvor medarbeiderne trives har medarbeiderne positive forventninger til arbeidssituasjonen og til oppgavene".

 

 

HMS-rådgiver i Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste (BHT), , Oddbjørn Hasle-Finstad, har også noen tanker om hva trivsel er. 

– Trivsel på jobb er at du er fornøyd med arbeidsoppgavene og arbeidsdagens innhold, samtidig som du har et godt forhold til kollegaene dine. Det er trivsel på arbeidsplassen, for mange.

Det er ikke slik at "en størrelse passer alle" heller, når det kommer til trivsel.

– Det er individuelle kriterier, så samme situasjon betyr ikke nødvendigvis at alle trives, sier Oddbjørn.

– Det er vanskelig å definere begrepet «trivsel». I min tolkning av begrepet betyr det at du opplever gode sosiale relasjoner, arbeidsoppgaver som er stimulerende, en kropp som mestrer arbeidsbelastningen, og at du har tid og ressurser til å levere et produkt du er stolt av, påpeker han.

Last ned gratis: Huskeliste for et godt arbeidsmiljø

Hvorfor er trivsel på arbeidsplassen noe vi etterstreber?

Hvorfor er egentlig trivsel noe vi skal bry oss om? Hvorfor kan ikke alle bare dra på jobb og dra hjem igjen?

– Folk som har det fint på jobb jobber som regel bedre. De er gjerne mer effektive og løsningsorienterte. Det blir nok mindre gjennomtrekk og man får sannsynligvis mindre sykefravær på bakgrunn av psykososiale faktorer, sier Oddbjørn.

I motsatt ende av skalaen snakker vi om mistrivsel og stress. 

– Dersom man opplever mistrivsel vil det bety at man enten ikke har gode sosiale relasjoner, ikke har stimulerende arbeidsoppgaver, en kropp som ikke mestrer belastningen, eller ikke har tid eller ressurser til å levere et godt produkt. Dette kan skape stressreaksjoner som har negativ fysiologisk og psykologisk effekt på mennesket, fortsetter han.

Hvis mistrivsel fører til stress med negative effekter på oss, og trivsel i motsatt ende fører til mer effektivitet og bedre arbeidsevne, så bør vi absolutt ha fokus på å heve trivsel på arbeidsplassen.

 

Les også: 5 tips for å oppdage mistrivsel på arbeidsplassen

 

Hvordan gjør vi det da? Hvordan skaper vi trivsel?

3 kolleger som prater sammen.


Hva er det som skaper trivsel?

For at vi mennesker skal føle trivsel på arbeidsplassen er det noen kriterier som ligger til grunn. Her tar Oddbjørn opp noe han kaller for "Jobbkjennetegnmodellen":Jobbkjennetegnmodellen.

– Når vi snakker om trivsel på jobben kan man lese VG eller HMS-magasinet eller hvor som helst og det er 5 punkter som gjerne kommer tilbake. De stammer fra en modell som har røtter tilbake til 70-tallet. Den beskriver hvilke kriterier som ligger til grunn for at vi som mennesker skal få oppfylt våre psykologiske behov for å oppleve trivsel til arbeidsoppgaver.

Hva  går "Jobbkjennetegnmodellen" ut på?

– Det handler forenklet og fritt oversatt om at vi skal få lov til å jobbe med det vi er flinke til, det handler om å vite hvorfor og hvordan vi skal løse arbeidsoppgaven. Det handler om at vi skal få lov til å komme med våre meninger om hvordan best mulig løse oppgaven. Det handler også om å få tilbakemelding om hvordan vi løste oppgaven. Da har vi jobbkjennetegnmodellen i et nøtteskall, sier Oddbjørn.

Tanken er at disse jobbkjennetegnene fører til psykologiske tilstander der vi føler vi har en meningsfylt jobb, opplever ansvar og får kunnskap om resultatene fra arbeidet vi gjør. Videre resulterer dette i høy indre motivasjon, høy ytelse, høy jobbtrivsel og lavt fravær/gjennomtrekk.

 

Les også: Godt arbeidsmiljø – Slik kan du bidra

 

Det å trives er en subjektiv opplevelse

– Idebanken har gode publikasjoner vedrørende prosesser som skaper trivsel, og her ser man igjen at man søker å finne tiltak som gir hver enkelt god kontroll og innflytelse på sine arbeidsoppgaver, at man opplever at arbeidsstedet er trygt og at man vet hva man skal jobbe med, at man har faglig og sosial støtte, og at man får tilbakemeldinger som viser at man gjør noe bra for virksomheten. Jeg vil igjen presisere at det er en subjektiv opplevelse å trives, sier Oddbjørn og fortsetter:

– Dette betyr at man også må justere tiltak etter individer, og her kan medarbeidersamtaler danne godt grunnlag for å finne de individuelle tilpasningene som kan gjøres for å sikre at alle skal trives.

 

Les også: 5 tips til en bedre medarbeidersamtale

 

New call-to-action

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev