Alle innlegg

Hva er sosial dumping?

Sosial dumping: enkelt forklart

På arbeidsplasser rundt i Norge gjennomføres det hvert år tusenvis av tilsyn for å stoppe sosial dumping og useriøsitet i norsk næringsliv. Men hva er egentlig sosial dumping?

Sosial dumping er et begrep som sikter til vesentlig lavere lønnsbetingelser og dårligere arbeidsvilkår for utenlandske arbeidere, sammenlignet med norske, for å utføre samme arbeid. Det kan også betegnes som sosial dumping om utenlandske arbeidstakere ikke får god nok sikkerhetsopplæring, ikke får ivaretatt sikkerheten på arbeidsplassen, har meget belastende arbeidstider og andre vesentlig dårligere arbeidsvilkår. Store norske leksikon skriver:

Dels er selve timelønnen meget lav, dels holdes de også utenfor trygdesystemet og andre sosiale sikkerhetssystemer, og dels kan også selve arbeidsstedet være slik at det på langt nær tilfredsstiller kravene til et sikkert og fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

- Store norske leksikon

Konsekvensene av sosial dumping blir med andre ord et arbeidsmiljø som ikke er fullt forsvarlig. Samtidig anses den sosiale dumpingen å undergrave det norske lønnssystemet.

Sosial dumping - 2000

Omstridt begrep

Sosial dumping er et omstridt begrep. Det noen mener er sosial dumping vil andre kanskje betegne som fornuftig konkurranse. Siden sosial dumping kan ta flere former er det ikke alltid lett å regulere. Eksempelvis kan det være vanskelig å regulere brudd i arbeidstidsreglementet, hvis det er i arbeidstakers og arbeidsgivers interesse å bryte dette. 

En av årsakene til at det er et omstridt begrep er at det kan være vanskelig å avgrense og definere hvor grensene går. Et dårlig lønnsnivå i Norge kan være et godt lønnsnivå i Polen. Poenget er at lønnsnivået ikke skal være uakseptabelt lavt for å inngå som sosial dumping. Men hvor går denne grensen? 

 

Rammer mange

Det er ikke bare utenlandske arbeidstakere som rammes. Sosial dumping påvirker det norske arbeidslivet i flere ledd.

Noen av de mer utsatte bransjene er:

  • bygg og anlegg
  • renhold
  • transport
  • bilpleie
  • fiskeindustrien
  • verftsindustrien
  • landbruk
  • overnatting og servering

Dette fører til hardere konkurranse for norske virksomheter og arbeidstakere. Hvis noen andre gjør jobben billigere enn deg - både for arbeidstakere og virksomheter - så er det vanskelig å få jobben. En kan også stille seg spørsmålet om sosial dumping ødelegger for rekruttering av ungdom.

 

Arbeidstilsynets satsing på sosial dumping

Arbeidstilsynet jobber kontinuerlig for å stoppe arbeidslivskriminalitet. Sosial dumping er et av områdene som satses på som en del av dette. Et av virkemidlene de tar i bruk for å håndheve lovverket er tilsyn. Dette innebærer kontroll av virksomheter og arbeidsplasser, med påfølgende reaksjoner. 

Du kan lese mer om tilsyn på våre temasider for HMS

 

 

 

 

Kilder:

https://snl.no/sosial_dumping

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/sosial-dumping/

 

 

Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Støy – påvirker det deg i hverdagen?

Lurer du på om støy påvirker din arbeidsplass? Som bedriftshelsetjeneste er vi ofte ute og gjennomfører kartleggingsbesøk og vernerunder på arbeidsplasser. I den forbindelse ser vi ofte på støyforholdene på arbeidsplassen. 

Spørsmål og svar | Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem

I dette blogginnlegget deler vi noen spørsmål og svar fra webinaret vi holdt, som hadde tema "Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem".

Bruk av egenmelding når arbeidstaker er fraværende grunnet egen sykdom

Som HMS-rådgiver i bedriftshelsetjenesten, får jeg ofte spørsmål rundt emnet egenmelding fra både daglig ledere, verneombud og arbeidstakere.