Nye krav til arbeidsavtaler fra 1. juli 2024: Dette må du vite [Mal + Video]

5 min lesetid
27.06.24 11:34

Fra 1. juli 2024 trer flere viktige endringer i arbeidsmiljøloven i kraft, som påvirker kravene til arbeidsavtaler. Dette betyr at du som daglig leder må tilpasse deg nye krav og frister.

I denne artikkelen forklarer vi hva endringene innebærer, vi gir deg linken til den nye malen og vi har lagd en video som viser deg hvordan fylle ut den nye arbeidsavtalen – punkt for punkt.

Innhold i artikkelenArtikkelen er basert på denne videoen: 

 

Se også videre i artikkelen: Video for hvordan fylle ut arbeidsavtale fra 1. juli 2024 – punkt for punkt

 


 

Hvorfor disse endringene? 

Regjeringen har lenge jobbet for å forbedre arbeidsforholdene, med særlig fokus på faste og hele stillinger.

Dette er en del av EUs arbeidsvilkårsdirektiv, som har som mål å sikre tydelige og forutsigbare arbeidsforhold. 

 

De viktigste endringene du må kjenne til

201009_stockfoto_arbeidsavtale-2_godt arbeidsmiljø_hyggelig prat_god stemning_ansatt_arbeidstaker_arbeidsavtale_underskrift_kontrakt


1) Krav til innhold i arbeidsavtalen:

Du må lage en skriftlig arbeidsavtale senest syv dager etter at den ansatte har begynt. Avtalen må blant annet inneholde informasjon om arbeidssted, lønn, arbeidstid og andre godtgjørelser. 

Fra 1. juli 2024 vil det være flere krav til innholdet i arbeidsavtalen for nye ansettelser. For eksisterende avtaler trenger du kun å oppdatere disse hvis arbeidstakeren ber om det. 

 

2) Endringer for prøvetid:

Endringer for prøvetid: Prøvetiden for midlertidige ansettelser skal stå i forhold til hvor lenge jobben varer, men kan ikke være mer enn halvparten av den totale ansettelsestiden.

 

3) Forespørsel om forutsigbare og trygge arbeidsforhold:

Ansatte som har jobbet i bedriften i minst seks måneder og er ferdig med prøvetiden kan be om en skriftlig tilbakemelding om muligheter for en tryggere og mer forutsigbar arbeidssituasjon. 

 

4) Endringer i frister:

Fristen for å endre arbeidsavtaler er senest dagen endringen begynner å gjelde, med mindre noe annet er bestemt i lov, forskrift eller andre avtaler.

 

5) Presumsjonsregler:

Presumsjonsregler er grunnregler vi følger når noe ikke er klart definert.

De nye reglene sier at hvis det ikke står i arbeidsavtalen at jobben er midlertidig, regnes den som fast. Hvis det heller ikke er spesifisert hvor mye du skal jobbe, stoler vi på det den ansatte sier.  Dette gjelder dersom det ikke er definert i arbeidsavtalen eller noe annet kan bevises som overveiende sannsynlig.

 

Nye krav til arbeidsavtaler 

201112_stockfoto_ansettelse-9_godt arbeidsmiljø_hyggelig prat_god stemning_ansatt_arbeidstaker_arbeidsavtale_underskrift_kontrakt

Endringene i arbeidsmiljøloven har også gitt nye regler for hva som må stå i arbeidsavtaler. Noen gamle punkter er endret, og det har kommet noen nye krav. 

 

Punkter som har fått en endring


1) Arbeidsplass

Hvis arbeidstakeren selv kan velge hvor de jobber fra, må arbeidsgiver informere om dette valget. Arbeidstakeren må oppgi arbeidsstedet sitt, enten det er hjemmet deres eller arbeidsgiverens forretningsadresse. 

Dette punktet er spesielt viktig for arbeidstakere som jobber på digitale plattformer, ved fjernarbeid og i lignende arbeidsforhold. 


2) Rett til ferie, feriepenger og andre fravær betalt av arbeidsgiver 

Arbeidsgiver må oppgi eventuelt annet betalt fravær utover ferie, for eksempel permisjon og sykefravær.  

 

3) Oppsigelsesfrister og fremgangsmåter ved opphør av arbeidsforholdet

Arbeidsgiver må informere om hvordan et arbeidsforhold kan avsluttes, enten det er på grunn av arbeidstakeren eller arbeidsgiveren. Dette gjelder både oppsigelse og avskjed.  

Informasjonen bør inkludere:

  • Kravet om samtale før en oppsigelse
  • Formelle krav til oppsigelsen
  • Oppsigelsesfrister for begge parter

 

4) Lønn ved ansettelsesstart, inkludert tillegg og godtgjørelser

Ekstra tillegg til lønnen skal spesifiseres tydelig.

 

5) Arbeidstid, inkludert varierende arbeidstid

Det skal informeres dersom arbeidstiden vil variere. 

 


 

Punkter som er nye 


1) Ordninger for vaktendringer og overtid, inkludert betaling

Her skal det stå hvordan vakter og andre arbeidstider utenom vanlig arbeidstid fungerer, samt hvordan disse timene blir betalt. 

 

2) Innleier-identitet ved bemanning

Gjelder kun bemanningsbyråer. Oppgi hvilken bedrift arbeidstakeren skal jobbe hos. 

 

3) Rett til kompetanseutvikling tilbudt av arbeidsgiver

Arbeidsgiver trenger ikke gi detaljert informasjon om all opplæring eller liste opp alle opplæringstilbud. Det må vurderes fra sak til sak.

Men det skal opplyses om hvor mange opplæringsdager ansatte får per år og bedriftens generelle opplæringspolicy. 

4) Ytelser til sosial trygghet, inkludert pensjon og forsikringer

Gjelder sosial sikring som pensjon, forsikringer og sykepenger. Trenger ikke dekke alt i detalj, men må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

 

 

Dette bør du gjøre nå

201009_stockfoto_arbeidsavtale-3_arbeidsavtale_underskrift_kontrakt

check-1  Du bør oppdatere malen du bruker for arbeidsavtaler til videre bruk. Bruk gjerne Arbeidstilsynets maler.

check-1  Du bør sette deg inn i de nye reglene og kravene for nye arbeidsavtaler.

check-1  For eksisterende avtaler trenger du kun å oppdatere disse hvis den ansatte ønsker det – med 2 mnd. frist.

 

Video: Hvordan fylle ut arbeidsavtale [punkt for punkt]

Gjennomgang av hvordan fylle ut nye arbeidsavtaler som gjelder fra 1. juli 2024


Last ned grønn Her finner du Arbeidstilsynets nye maler

 

Har du spørsmål?

For mer detaljert informasjon og oppdaterte maler, besøk gjerne Arbeidstilsynets nettsider

Du kan også få hjelp av bedriftshelsetjenesten. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og kan bistå med arbeid innen HMS og arbeidsmiljø. Ta dersom du ønsker bistand.

 

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev