HMS

Opplæring i verneutstyr er viktig!

3 min lesetid
12.09.19 16:03

Det er veldig viktig å sørge for at arbeidstakerne får opplæring og har tilstrekkelig informasjon om verneutstyr, mener HMS-rådgiver Oddbjørn Hasle-Finstad i Månedens mening i september.

Episoden kan du se her:

 

Viktig å vite hvorfor og hvordan man bruker verneutstyr

– Grunnen til at jeg mener det er rett og slett fordi at når man har en arbeidsmiljøeksponering som er helseskadelig så får man utlevert et verneutstyr for å redusere eller eliminere den risikoen, men man må også vite at man bruker det riktig. Hvorfor bruker man det og hvordan bruker man det, forteller Oddbjørn.

Å vite hvorfor man skal bruke utstyret kan bidra til at det faktisk blir brukt.

– Ser man på hørselvernet eksempelvis, så er det sånn at hvis man er eksponert for støy i arbeidsmiljøet sitt så kan det være at det er støy over tid, eller det kan være impulslyder, opplyser HMS-rådgiveren før han fortsetter:

– Er det for impulslyder det primært er ment for så er det sånn at arbeidstakerne kan kanskje oppleve at det er unødvendig å bruke det mesteparten av tida. Men det første smellet er da øret vårt er mest sårbart. Da er det viktig å vite at man skal bruke det nettopp for den risikoen som kan oppstå. 

Ved god opplæring bidrar man også til riktig bruk av utstyret.

– Velger man å bruke ørepropper i stedet for hørselvern, så er det sånn at hvis ikke øreproppene tetter ørekanalene, så vil de ikke ha den dempeeffekten som de er oppgitt til å ha. De kan i verste fall kunne konsentrere lyden mer, eller øke risikoen for hørselskade. Da er det viktig at de som bruker det, også bruker det korrekt. Og det er ikke bare å gi noen i hånda og si at du må bruke hørselvern. Det er å forklare hvordan er det du tilpasser det verneutstyret.

 

Har du fått med deg denne artikkelen om personlig verneutstyr?

opplaering-i-verneutstyr-hjelmer

Regelverket om personlig verneutstyr

Detaljene rundt personlig verneutstyr finner man i forskriftstekstene.

– Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning har i kapittel 15 om personlig verneutstyr beskrevet at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker vet hvorfor han bruker det, hva det skal beskytte mot og hvordan man bruker det, forteller Oddbjørn.

 

Verneutstyrseksempel

– Hva var den saken du nevnte med gassmaske?

– Det var vel hydrogensulfid som er en giftig gass, det er en risiko for at det kan forekomme på arbeidsplassen. Så har arbeidsgiver gått inn og sagt at da må vi for at gassmaskene våre skal fungere, som er tettsittende gassmasker, så må vi ha en "clean shave-policy". For at denne masken skal ha den dokumenterte virkningen så kan man ikke ha skjeggvekst, forteller Oddbjørn.

– Da var det en arbeidstaker som mente at dette her er en overreaksjon. "Jeg skal ha skjegg. Det er meg og min kropp." Det er ikke noe galt i det. men da var arbeidsgivers reaksjon at "da kan du heller ikke jobbe her". Jeg har ikke tenkt til å diskutere om det er riktig eller galt, men det poengterer veldig godt hvorfor man må sørge for opplæring, og her synes jeg arbeidsgiver i utgangspunktet gjør en god jobb med å demonstrere at vi kan ha forebyggende tiltak og vi kan ha verneutstyr og vernetiltak, men for at det skal fungere så er det de her kriteriene vi må oppnå, påpeker Oddbjørn, før han fortsetter:

– Det er akkurat som fallsikringsutstyr. Man kan ha på seg sele og vest, men hvis man ikke har et trygt forankringspunkt, så vil du i utgangspunktet bare falle med selen og vesten etter deg. På samme måte her så beskytter man seg mot giftige gasser, men hvis den masken gir så store lekkasjer at du fortsatt innånder den giftige gassen, da er bruken – kanskje ikke helt bortkastet – men vanskelig å være trygg på.

 

Personlig verneutstyr – tips fra HMS-rådgiveren

Oddbjørn har noen tips å komme med for personlig verneutstyr, og vi deler det inn i noen punkter:

  • – Dit jeg faller ofte er kartleggingen og risikovurderingen. Man må se hva man er eksponert mot i arbeidsmiljøet sitt, er det støv, er det støy, er det vibrasjoner, er det kjemikalier?
  • – Så må man skaffe seg kjennskap til hva de risikoene eller eksponeringene innebærer. Så forsøker man å redusere eller fjerne forekomst. Når det ikke lar seg gjøre så bruker man personlig verneutstyr eller gjør personlige vernetiltak.
  • – Da er det jo å vurdere er det riktig utstyr og hva er kriteriene for bruk. Den informasjonen må selvfølgelig ut til den som står i miljøet. 
  • – Sånn sett, hvis man følger forskriftsteksten så er den like hensiktsmessig og fornuftig her som i veldig mange andre tilfeller. Da får man sørget for en opplæring i bruk av korrekt verneutstyr og korrekte vernetiltak. Hvorfor man bruker det og hvordan man bruker det. 

Oppsummering

Gjør en kartlegging og gjør en risikovurdering av arbeidsmiljøeksponeringene. Lander man på at man må bruke verneutstyr, så sørg for at man har verneutstyr som beskytter mot eksponeringen. Sørg for at arbeidstakerne har tilstrekkelig informasjon om hvorfor man bruker det og hvordan man bruker det. Da vil ikke arbeidstakerne være utsatt for den eksponeringen og det er jo formålet med å bruke verneutstyr.

 

Dokumenter opplæring mal - farlig verktøy og utstyr
LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev