Header
 
Grønn Jobb blogg
 
 
Tips og hjelp innen HMS, arbeidsmiljø og ledelse.
Alle innlegg
Publisert 14.08.2018

Risiko handler om sannsynligheten av at noe negativt forekommer, og konsekvensene av dette. Vurdering av risiko er et sentralt virkemiddel for å forebygge uønskede hendelser, og legger grunnlaget for videre arbeid med rutiner og opplæring innen HMS.

Tre spørsmål er sentrale i en risikovurdering

En viktig del av HMS-arbeidet i bedriften består av å gjøre risikovurderinger. Risikovurdering er en gjennomgang og vurdering av hva som kan gå galt på arbeidsplassen. Det overordnede målet er å forhindre skader og sykdom som følge av arbeidet. Risikovurdering er et viktig verktøy for å få oversikt og evaluere tilstander i bedriften, og legger grunnlaget for videre beslutninger i HMS-arbeidet. 

Illustrasjon av måling av risiko.

 

Tre spørsmål er sentrale i risikovurdering:

1. Hva kan gå galt hos oss?

2. Hva kan vi gjøre for å forhindre?

3. Hva kan vi gjøre for å begrense eventuelle konsekvenser?

 

Last ned gratis opptak av webinar: Slik gjør du en risikovurdering

Risikovurdering gir et grunnlag for HMS-arbeidet

Vår HMS-rådgiver Oddbjørn Hasle-Finstad har lang erfaring i bedriftshelsetjeneste og har gjennomført mange risikovurderinger. Ved å gjennomføre risikovurdering får man grunnlaget til å etablere rutiner, informere og gi opplæring, forteller Hasle-Finstad:

  

Oddbjørn Hasle-Finstad- Etter man har kartlagt eksponeringer og farer i arbeidsmiljøet skal man deretter gjøre en risikovurdering av disse. Man vurderer sannsynligheten for om det kan inntreffe, og konsekvensen av en ulykke eller uønsket eksponering. Dette gir grunnlag for å etablere rutiner, informasjon og opplæring som de ansatte skal ha i henhold til arbeidsmiljøloven."


HMS-rådgiver i Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste
- Oddbjørn Hasle-Finstad

 

Omfanget skal tilpasses

Hver bedrift er forskjellig. Mens noen har få fareelementer i arbeidsområdet, har andre store maskiner eller spesielt utstyr som krever mer oppfølging. Andre har kanskje større psykososiale utfordringer med høyere stressfaktorer og sannsynlighet for konflikter. Poenget her er at risikovurderingen skal sees i sammenheng med størrelsen på arbeidsplassen deres og hva slags arbeid dere utfører. Omfanget av risikovurderingen skal tilpasses deretter.

HMS-rådgiver Oddbjørn Hasle-Finstad på kartleggingsrunde hos en av Grønn Jobb sine kunder.

3 grunner til å utføre risikovurdering:

  1. Risikovurdering bidrar til å finne og forebygge potensielle ulykker
  2. Bidrar til å få ned sykefravær, oppsigelser, osv. ved å finne årsaker til bl.a. psykiske plager og muskel- og skjelettplager i arbeidsmiljøet
  3. Et digitalt HMS-system gjør det enklere for deg å gjennomføre og dokumentere risikovurderingen.

Vi i Grønn Jobb hjelper våre kunder med å utføre risikovurderinger hver dag. Besøk www.gronnjobb.no eller ring oss på tlf. 69 79 11 30 om du har noen spørsmål eller ønsker å få tilbud på bedriftshelsetjeneste. 

Last også ned opptak av et tidligere webinar hvor vi viser deg hvordan du gjør en risikovurdering. Klikk på knappen under for gratis tilgang:

 

Last ned gratis infografikk:  10 tips til optimal arbeidsstilling

 
Publisert 14.08.2018
Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Slik får du på plass bedriftens internkontroll [Video]

I det systematiske HMS-arbeidet har du som leder ansvar for bedriftens internkontroll. I internkontrollen er det åtte punkter du må ha på plass. I dette videoinnlegget gir vi deg oppskriften på hva som må være med i internkontrollen – punkt for punkt.

Internkontroll: Dette bør leder kunne om HMS-arbeid

Når du er ny som leder, eller skal sette deg inn i HMS-arbeid for første gang, er det mange nye oppgaver å ta fatt på. Internkontroll er en av dem.

Spørsmål og svar om sykefraværsoppfølging: Dette bør leder vite

Vi får stadig inn spørsmål rundt sykefraværsoppfølging fra ledere. Når skal man følge opp? Kan ansatt nekte å delta i dialogmøte eller oppfølgingen? Hvilke krav stilles til oppfølgingsplanen? Få svarene på dette og mer her! 


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mail ikon.svg
Send oss en mail

post@gronnjobb.no

Telefon ikon.svg
Ring oss

+47 69 79 11 30