Logg inn
 
 
 Tips, oppdateringer og nyheter om alt innen HMS og ledelse.
Alle innlegg

Hva er psykososialt arbeidsmiljø?

Dette hørtes da ut som noe alvorlige greier, tenker du kanskje nå. Ja, psykososialt arbeidsmiljø er en munnfull, men innholdet i ordet trenger ikke være så vanskelig å forstå. Kort forklart menes de sosiale og psykologiske forholdene vi opplever på jobben. Hva vil dette si, og ikke minst hva betyr dette for deg i ditt arbeid med HMS?

 

Les om psykososiale forhold: temaside for bedriftshelsetjeneste

 

Arbeidsgivers oppgave

Er du arbeidsgiver? Da er det ditt ansvar å legge til rette for et godt (psykososialt) arbeidsmiljø. Og du som er arbeidstaker plikter å medvirke til at tiltak som iverksettes blir gjennomført. Fysiske arbeidsforhold har tradisjonelt sett fått mest oppmerksomhet, og blitt mest regulert, i arbeidslivet.

to jobbende menn illustrerer psykososialt arbeidsmiljø.jpg

Det er arbeidsgivers oppgave å legge til rette for gode psykososiale arbeidsforhold, på samme måte som for fysiske. Riktignok i et annet format, siden psykososiale forhold er mindre opplagt og håndfast. Man kan ikke «ta og føle på» sosial utfrysning på arbeidsplassen på samme måte som man kan se eller kjenne at det er is utenfor inngangen til jobben.

Folk kan tolke disse situasjonene, og forholdene, forskjellig. Det er derfor viktig å være tett på ballen med tydelige retningslinjer slik at det ikke oppstår konflikter i dette rommet mellom ulike tolkninger.

 

Hva sier arbeidsmiljøloven? (Arbeidsmiljølovens krav §4.3)

Det er vanskelig å dulte borti HMS uten å nevne arbeidsmiljøloven, men her skal du få en kjapp oppsummering. Kort fortalt forteller arbeidsmiljølovens krav til det psykososiale arbeidsmiljøet oss at arbeidet skal legges til rette på en måte som ikke svekker arbeidstakers verdighet, de ansatte skal ha mulighet for kontakt med hverandre, trakassering skal ikke skje og det skal beskyttes mot vold og trusler.

Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet:

(1) Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas.

(2) Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten.

(3) Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.

(4) Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

(5) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf.

Hentet fra: https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/4/4-3/

Hva BØR du fokusere på?

Et godt psykososialt arbeidsmiljø bør inneholde verdier som tillit og respekt, fellesskap, forståelse for hverandre og avklarte relasjoner mellom de ansatte og ledelsen.

Ved å skaffe oversikt og vurdere risiko av det psykososiale arbeidsmiljøet, som skal gjøres som en del av det systematiske HMS-arbeidet, kan du lage handlingsplaner for å bedre miljøet.

 

Konsekvenser av et dårlig psykososialt arbeidsmiljø

Dårlige psykologiske og sosiale forhold på jobben kan virke belastende på ansatte, som igjen fører til dårligere produktivitet, dårlig stemning og kommunikasjon, sykdom og sykemeldinger.

Kommer dette som resultat av mangelfulle HMS-rutiner vil det også kunne koste deg dyre pålegg og bøter.

Et GODT psykososialt arbeidsmiljø, derimot, øker samarbeidsmuligheter og effektivitet, og fører til mindre fravær og gjennomtrekk, som igjen kan knyttes til sparte kostnader. Det er ingenting å lure på, godt HMS-arbeid lønner seg!

 

Vi har skrevet noen tips for hvordan du kan bidra til et bedre arbeidsmiljø. 

Les de her: Godt arbeidsmiljø - slik kan du bidra

Simon Olsen
Simon Olsen
Kommunikasjonsrådgiver

Relaterte innlegg

GDPR forsinkes - ny dato: 1. juli

Noen bedrifter er godt i gang med å fylle kravene til den nye GDPR-forordningen, mens andre jobber på spreng for å være i mål før fristen 25. mai. Nå ser det ut til at fristen for å være i overensstemmelse med General Data Protection Regulation blir flyttet til 1. juli for oss i Norge. Samtidig ber NHO justiskomitéen om hasteforskrift for å sette loven delvis i kraft.

Frisk blir Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste

Frisk Bedriftshelsetjeneste AS endrer nå navn til Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste AS. Navnebyttet følger som en del av Grønn Jobb sin satsing for å bli en totalleverandør innen HMS, HR og bedriftshelsetjeneste (BHT). Grønn Jobb BHT kommer til å fortsette å tilby sine tjenester som normalt. Sammen har vi mål om å gjøre ting enda enklere og bedre for deg som kunde.

Hva er psykososialt arbeidsmiljø?

Dette hørtes da ut som noe alvorlige greier, tenker du kanskje nå. Ja, psykososialt arbeidsmiljø er en munnfull, men innholdet i ordet trenger ikke være så vanskelig å forstå. Kort forklart menes de sosiale og psykologiske forholdene vi opplever på jobben. Hva vil dette si, og ikke minst hva betyr dette for deg i ditt arbeid med HMS?