Godt arbeidsmiljø – Slik kan du bidra

5 min lesetid
11.08.22 14:46

Godt arbeidsmiljø er helt essensielt for alle arbeidsplasser. Ifølge STAMI vil et godt arbeidsmiljø påvirke helse, motivasjon og sykefravær positivt, hos de ansatte. Resultatene og produktiviteten går opp hos bedriften, og kostnadene blir lavere for samfunnet generelt.

linebreak-02

– De samfunnsøkonomiske kostnadene knyttet til ikke-optimalt arbeidsmiljø er beregnet til 75 (30–110) milliarder kroner årlig

(Oslo Economics, 2018)

linebreak-02

– Det er dokumentert at forebyggende arbeidsmiljøarbeid basert på kunnskap om hva som har effekt er en god investering (STAMI).

 

Visste du bedriftshelsetjenesten kan hjelpe deres bedrift med forebyggende arbeidsmiljøarbeid?

Les mer om hva bedriftshelsetjenesten kan gjøre for deg og din bedrift her

Så hva bør du tenke på for å påvirke arbeidsmiljøet i positiv retning?

 

5 punkter for et godt arbeidsmiljø på alle arbeidsplasser

Ingen arbeidsplasser er like, men felles for alle er arbeidsmiljøet. Selv om alle arbeidsplasser har sin egen kultur og unike arbeidsforhold, så er det noen punkter som forskningen viser er viktig på alle arbeidsplasser:

 • God organisering og planlegging av arbeidet – klarere roller. Å stå i en arbeidssituasjon over tid hvor ansvarsforholdet og rollene er uavklart, er belastende for den enkelte og for arbeidsmiljøet.

 • Balanse mellom krav i jobben og mulighet for kontroll over egen arbeidssituasjon. Dette bidrar til mer engasjement, jobbtilhørighet og effektive arbeidsprosesser.

 • Balanse mellom innsats og belønning. Å få anerkjennelse, tilbakemeldinger, og positiv oppmerksomhet for den jobben man gjør, betyr mye for arbeidsmiljøet.

 • Rettferdig og støttende lederskap. Lederskap som gir tillit og ansvar, men også ressurser og muligheter til å løse oppgavene er en viktig faktor i arbeidsmiljøet.

 • Forutsigbarhet når rammebetingelser endres. Ved omstillinger er det viktig med størst mulig grad av forutsigbarhet for de ansatte.

  (STAMI)

Når vi vet at et godt arbeidsmiljø påvirker både helsen, motivasjonen og sykefraværet hos ansatte, og resultatet til bedriften, så er det god grunn til å ha fokus på disse punktene. 


Les mer: Temaside for bedriftshelsetjeneste

 

Både leder og ansatte skaper et godt arbeidsmiljø

Mange vil si at godt arbeidsmiljø må bygges ovenifra og ned, og det har de delvis rett i. Det er leders ansvar å legge til rette for et godt arbeidsmiljø, og det er ansattes plikt å bidra. Du skal likevel ikke kimse av den enkeltes påvirkningskraft. Enten du er leder, ansvarlig for HMS/HR eller ansatt, så vil dine handlinger påvirke ditt arbeidsmiljø. Tenk over hvordan du selv opptrer i dag.

«Rusler og går» du i arbeidsdagen, eller tar du aktivt ansvar for å bidra med positivitet, konstruktive tilbakemeldinger og dialog med dine kolleger?

Et godt arbeidsmiljø handler ifølge Arbeidstilsynet om hvordan dere organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. De har ti tips til hva arbeidstakerne bør tenke på:

 1. Husk at ditt bidrag er viktig: Vær bevisst på din egen påvirkningskraft. Alle kan påvirke eget arbeidsmiljø. Du har både ansvar og mulighet for å bidra positivt til en god arbeidsdag for alle.
 2. Ta initiativ: Si fra til lederen din dersom det er noe i arbeidsmiljøet som ikke er bra. Ta initiativ og foreslå forbedringer dersom du synes det er behov for det.
 3. Bidra til god dialog: Snakk med leder og kolleger om det som er vanskelig. Slik kan dere sammen skape en åpen og god dialog, med takhøyde for å ta opp problemer.
 4. Del kunnskap: Del kunnskap, informasjon, tips og råd med kollegene dine.
 5. Ta deg tid: Ta deg tid til de rundt deg i hverdagen. God sosial støtte fra kolleger og leder gjør oss i stand til å takle større utfordringer og er en viktig buffer mot stress, overbelastning og sykdom.
 6. Bidra til en god tilbakemeldingskultur: Gi konstruktive tilbakemeldinger – og ta imot tilbakemeldinger på en konstruktiv måte. Alle kan bli bedre og tilbakemeldinger gir mulighet for læring og utvikling.
 7. Gi anerkjennelse: Alle trenger å bli sett og verdsatt for å trives på jobb. Lytt til andre og vis interesse for det kollegene dine jobber med. Gi kollegene dine anerkjennelse for den jobben de gjør.
 8. Følg felles kjøreregler: Følg de kjørereglene og rutinene dere har blitt enige om på arbeidsplassen din.
 9. Ta avstand fra mobbing: Ikke aksepter mobbing eller utfrysing. Ta kontakt med verneombudet hvis du er usikker på hva du bør gjøre.
 10. Vær inkluderende: Snakk pent om hverandre. Snakk med folk, ikke om folk. Den gode fellesskapsfølelsen - vi-følelsen, er et viktig kjennetegn på et sunt og godt arbeidsmiljø.

 

Les mer: Humor er bra for arbeidsmiljøet

New call-to-action
Dine bidrag til et godt arbeidsmiljø

200914_stockfoto_medarbeidersamtalen-1_ansettelse_samtale_godt arbeidsmiljø_intervju

Les mer: Hvorfor er arbeidsglede viktig?

Kommer du på jobb hver dag, positiv og oppmuntrende, med et mål om å ta deg tid til de rundt deg, så er allerede bidraget ditt til et godt arbeidsmiljø i gang. Positive handlinger avler positive handlinger. Dette kan du gjøre, konkret, for å skape en bedre kultur:
Godt arbeidsmiljø – Slik kan du bidra

Les mer: Hva er det som skaper trivsel på arbeidsplassen?

 • Del kunnskap. Man skal ikke være gnien på kunnskap, spesielt ikke blant kolleger. De lærer mer, du lærer mer, alle lærer mer!
 • Gi tilbakemeldinger. Man må ikke alltid være evig positiv, men vær i det minste konstruktiv. Se for deg at du skal gi tilbakemeldingen til deg selv. Hvordan hadde du selv reagert hvis noen hadde gitt din tilbakemelding, til deg?
 • Skap en åpen dialog. Når mennesker prater sammen skjer flotte ting!
 • Vær en drivkraft. Si fra til leder eller ansatte når noe ikke er som det bør være. Ref: forrige punkt. Foreslå også forbedringer, og husk å være så konkret som mulig.
 • Gi skryt. Vær raus med anerkjennelse og skryt. Du skal ikke skryte uforbeholdent av folk som ikke har gjort noe for å fortjene det, men det er det som er så flott: alle er gode på noe.

Per leverte dokumentene før fristen? «Oi, det var kjapt. Bra jobba Per!». Pål er akkurat ferdig med å snekre sin tømmerhytte nr. 50? «Bra, Pål, du er ikke så dårlig lenger nå!». Og Espen tømmer asken fra peisen bedre enn noen andre. Flott, Espen, rene askeladden!

Les mer: Kan man bli syk av for lite ros?

 

Fellesskapet er viktig for et godt arbeidsmiljø

Selv om du kan gjøre mye selv, er det også mange ting som «er felles», som alle i gruppe bør både følge og gjøre.Godt arbeidsmiljø – Slik kan du bidra

 • I et godt arbeidsmiljø aksepterer man ikke mobbing, utfrysning eller annet negativt, sosialt press.
 • Felles retningslinjer. Følg rutiner og retningslinjer dere har blitt enige om. Har dere ikke felles retningslinjer? Da er det bare å gå i gang med å skape noen.
 • Er det noe #metoo-kampanjen har lært oss, så er det at vi må tørre å si fra. Skap en kultur hvor det er lov å si fra.
 • Skap en fellesskapsfølelse der alle er inkludert. Det er oss, i bedriften, mot verden.

Det er leder som bør - og skal - ta ansvar for å skape gode felles forutsetninger.

Plukk med deg huskelisten under og ta i bruk tipsene du har lært allerede i dag. Det er bare å gå i gang! 

 

Les også: Hva er psykososialt arbeidsmiljø?

New call-to-action

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev