Fagblogg

 Tips og forklaringer om HMS, arbeidsmiljø og ledelse.
Alle innlegg

Hvorfor er arbeidsglede viktig?

Min oppfatning er at ansatte liker og ønsker å gå på jobb, vel og merke hvis de trives der. Derfor må bedrifter etterstrebe å legge til rette for at ansatte gjør nettopp det. Det skal sies at jeg i mitt arbeid innen dette tema oppfordrer og poengterer at de ansatte selv har et stort ansvar for å bidra til at det blir arbeidsglede på sin arbeidsplass.

Skrevet av Petter Strandli

Et godt arbeidsmiljø og gode resultater henger ofte sammen

Man kan faktisk bestemme seg selv for at man skal gjøre det man kan selv for at det skal bli et godt arbeidsmiljø på sin arbeidsplass.

Gjennom en årrekke har jeg jobbet med å holde foredrag om dette temaet og min erfaring viser til at et godt psykososialt arbeidsmiljø på arbeid kan resultere i veldig mye positivt for bedriften, for de ansatte, deres familie/ venner og samfunnet.

Først om fremst tenker jeg at et godt økonomisk resultat for bedriften ofte gjenspeiler et godt arbeidsmiljø. Selvfølgelig kan man få et godt resultat uten et godt arbeidsmiljø, men som regel er det en sammenheng mellom god bunnlinje hos bedriften og at de ansatte trives på arbeid og av den grunn er motiverte for innsats.

Les også: Godt arbeidsmiljø – Slik kan du bidra

Arbeidsglede påvirker sykefraværet

Sykefravær er de fleste bedrifter opptatt av og sykefravær er dyrt økonomisk.

Det sliter på de ansatte som må dekke opp for de som er sykemeldt. Muligens må man benytte vikarer og kunder kan bli misfornøyde og lignende. Jeg er av den oppfatning av at deler av sykefraværet kan reduseres ved å jobbe med et godt psykososialt arbeidsmiljø.

Hvis en ansatt er pjusk/ føler seg litt dårlig, er muligheten stor for at vedkommende blir hjemme fra jobb om han ikke opplever arbeidsglede på arbeid. Derimot liker man seg godt på jobb, er det større muligheten for at man går på arbeid på tross man er litt «pjusk».

Kort fortalt - «arbeidsglede reduserer sykefraværet»

Opplever de ansatte arbeidsglede gir det som regel fornøyde og motiverte medarbeidere, noe jeg mener er nøkkel for suksess for bedrifter. Motiverte ansatte gir økt produktivitet og økt innsats. Noe som også resulterer i økt lyst til eksempelvis å hjelpe en kollega, noe som er viktig i de fleste bedrifter.

Les også: Lederhjelp – lederens guide til oppfølging av sykemeldte

Arbeidsglede kan gjøre så folk blir i jobben

Jeg mener at det å beholde ansatte i bedriften over tid er sentralt. Det å unngå at dyktige ansatte slutter og eksempelvis går over til en konkurrent er viktig for at bedrifter skal lykkes.

I min kontakt med ulike bedrifter gjennom mange år har jeg opplevd ansatte som har vært ansatt i samme firma opp til over 40 år. Da håper jeg at de ansatte har opplevd det fint å jobbe der.

Jeg tror det er sentralt, at god erfaring og kompetanse ikke forsvinner ut av firma. Når jeg har spurt de personene som har lang fartstid i et selskap, er som regel det at de har opplevd stor arbeidsglede årsaken til at de ikke har sluttet. Med andre ord: høy arbeidsglede kan redusere turnover i et firma. Mennesker slutter sjelden fordi de har det for bra.

Arbeidsglede: Glade arbeidsplasser er fremtidens vinnere

Et godt rykte

Det at bedrifter har ansatte som opplever en arbeidsplass med godt psykososialt arbeidsmiljø medfører et godt rykte – det sprer seg. Folk snakker med hverandre. Med andre ord kan bedrifter som har ansatte som opplever arbeidsglede være med å gi bedriften et godt omdømme i samfunnet. Det kan gjøre det lettere å rekruttere de nye medarbeiderne man eventuelt vil kunne skulle trenge.

 

Fornøyde medarbeidere er nøkkelen til suksess

Videre er jeg av oppfatning at det at ansatte opplever og trives på jobb gir bedre produkter/ tjenester. I salg, eller i alle type konkurranse i næringslivet, er det gjerne personale som utgjør en forskjell.

Trives de ansatte gir de trolig bedre kundeservice og ettersom bedrifter konkurrerer som regel med mye av det samme, kan ansatte gjøre en stor forskjell for om kundene velger å handle hos nettopp din bedrift.

Som regel er både pris og produkt/ tjenester likt i konkurranse med andre bedrifter. Det er da ansatte som trives godt, kan gjøre en stor forskjell. Fornøyde medarbeidere er som regel nøkkelen til suksess. Arbeidsglede motiverer ansatte.

Les også: Psykososialt arbeidsmiljø – hva er det?

to jobbende menn illustrerer psykososialt arbeidsmiljø

Jobb og fritid i samspill

Trives du godt på jobb, er du gjerne tilfreds med livet. Og omvendt. Kjeder du deg, eller ikke liker deg på arbeidsplassen, er sannsynligheten stor for at du også er misfornøyd med resten av livet ditt. Jobbtilfredshet står nok høyt på lista over det folk er opptatt av for å skape et godt liv.

Jeg tror også at ansatte tar med seg jobben hjem i større grad om de ikke trives, noe som gjør at de ikke klarer å slappe av på fritiden, er irritable hjemme og orker ikke de pliktene de har hjemme. De kan mangle energi. Jobben sliter på humøret. Jeg tror derfor at om du har en jobb du gleder deg over vil til slutt gi deg bedre helse. Det snakkes ofte om helsefremmende arbeidsplasser – og ja de finnes.

 

Arbeidsglede kan gi store besparelser

Jeg leste en undersøkelse Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami) har gjort om hva arbeidsglede, eller mer riktig mangel på arbeidsglede, kan bety samfunnsøkonomisk. De skriver at et ikke-optimalt arbeidsmiljø koster Norge 75 milliarder i året ifølge en økonomisk analyse utført av Oslo Economics.

Å lykkes med det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet kan gi store besparelser for virksomhetene og samfunnet. Et ikke optimalt arbeidsmiljø vil si at det eksisterer forhold ved arbeidsmiljøet som forhindrer arbeidstakerne å produsere det de ellers kunne har gjort, eller som utsetter arbeidstakerne for skader og sykdom.

Kostnadene følger av et sammensatt bilde hvor flere faktorer påvirker: Økt helsetap, redusert yrkesdeltakelse, økt sykefravær, redusert produktivitet, økte helsetjenestekostnader og en vurdering av livskvalitet for pårørende, tids- og reisekostnader samt også kostnader ved å skattefinansiere helsetjenestene.

 

Her kan du se alle våre artikler på fagbloggen

Publisert 30.04.20
Petter Strandli
Petter Strandli
Petter Strandli er HMS-rådgiver. Han har spesielt mye og god erfaring innen temaet arbeidsglede, som han brenner for.

Relaterte innlegg

Slik lager du et HMS-årshjul [+ Gratis årshjulmal]

Når du skal planlegge aktivitetene for HMS er det lurt å bruke et årshjul. Da får du en enkel og grei oversikt over når aktivitetene skal tas opp og gjennomføres. HMS-rådgiver Peter Sund forteller oss mer om HMS-årshjul i denne artikkelen.

Tilbake på jobb etter ferien? Slik kickstarter du arbeidsmotivasjonen

Det er første arbeidsdag etter juleferien. Du kjenner den gode stemningen allerede i korridoren. Folk er fulle av energi og du merker iveren folk har til å snakke om de gode ferieopplevelsene. Kanskje er du også litt mettet på familie, juleribbe og julefeiring.

Hvordan bygge en bedriftskultur som dyrker frem det beste i dine ansatte?

 Bedriftskultur er viktig. En god kultur i bedriften er avgjørende for at din bedrift skal vokse og nå sine mål. Bedrifter som er flinke til å bygge en sterk og tydelig bedriftskultur ser ofte økt motivasjon og trivsel hos sine ansatte – som i sin tur påvirker levedyktighet og omsetning.