Alle innlegg

Arbeidsglede: Glade arbeidsplasser er fremtidens vinnere

Glade arbeidsplasser er fremtidens vinnere! Fornøyde medarbeidere produserer mer og glade selgere selger mer. De presterer rett og slett bedre.

Ifølge denne studien er glade ansatte opp til 20 % mer effektive, enn de som ikke er glade. For selgere har glede enda mer å si. For salget kan nemlig bli hevet med 37 %, ifølge denne artikkelen i Harvard Business Review.

Jeg har hatt gleden av å jobbe en del med arbeidsglede, og i dette innlegget skal jeg dele om hvorfor nettopp arbeidsglede er så viktig på arbeidsplassen.

 

Skrevet av Petter Strandli – HMS-rådgiver

 

Arbeidsglede smitter

Et firma nyter godt av å ha ansatte som byr på seg selv og gjør noe ekstra – også for arbeidsmiljøet.

Jeg har av og til hørt om bedrifter som har egne «miljøgartnere» som har som oppgave å spre glede. Slik som eksempelvis sykehusklovner i dag gjør på sykehus – spesielt der barn er lagt inn. Det at noen gjør litt ekstra, kan smitte til de andre ansatte og gjøre at de følger opp med andre, nye ideer.

 

Konsekvenser av manglende arbeidsglede

Konsekvensene av at ansatte ikke opplever arbeidsglede kan være store.

Som jeg innledet i artikkelen fører glade ansatte til høyere produktivitet og mer salg. Tilsvarende vil konsekvensene være at effektiviteten blir, om ikke dårlig, dårligere enn den kunne vært. Med lavere produktivitet og opptil 37 % lavere salg, så øker muligheten for et dårlig økonomisk resultat for bedriften over tid.

Det vil trolig også øke sjansen for at de ansatte mistrives og eventuelt velger å slutte. De færreste blir et sted de ikke trives, i lang tid. 

Men la oss se litt på fordelene ved et godt arbeidsmiljø fylt med arbeidsglede – for de kan det være mange av!

Gode fordeler ved et godt arbeidsmiljø

Det at alle gjør sitt for å skape et godt arbeidsmiljø – både de ansatte og ledelsen – vil øke sjansene for gode økonomiske resultater:

 • bedre bunnlinje
 • det vil trolig redusere sykefraværet
 • gi fornøyde og motiverte medarbeidere
 • økt lyst til å hjelpe en kollega.

Et godt arbeidsmiljø vil være med på å gi bedriften et godt omdømme, omdømmet bygger man gjerne innenfra og ut. Det gir oftere fornøyde medarbeidere, som igjen er med på å skape en attraktiv arbeidsplass. Når de ansatte er fornøyde bruker de gjerne mindre tid på å klage, og tiden blir oftere brukt til produktive ting.

Hvis man er lykkelig på jobb, så opplever man også at det gir deg energi å dra på jobben, i motsetning til at det tapper deg. Det vil bidra til bedre jobbprestasjoner og stolthet blant de ansatte.

I det ligger det også at de ansatte må oppleve at de har meningsfulle arbeidsoppgaver. De bør oppleve gleden av å gjøre en god jobb og ha yrkesstolthet. Hva ansatte opplever som meningsfulle arbeidsoppgaver vil variere fra person til person og hvilken rolle man har.

Påvirker psykisk helse positivt

Ikke minst kan opplevelsen av arbeidsglede påvirke ansattes psykisk helse positivt.

Jeg tror at de fleste ansatte mener at jobben er i stor grad avgjørende for en deres livskvalitet. Alle mennesker har et 24 timers døgn og det at du har det bra på arbeid, vil høyst sannsynlig påvirke hvordan du har det ellers i løpet av døgnet.

Trolig sover du bedre, trolig har du det bedre med din partner, barna vil få det bedre og så videre.

Motivasjon og arbeidsglede

Det er lov å være en gledesspreder!

Man kan tenke seg at noen vil tenke at det å investere i gledespredning vil ta tid og energi bort fra det man faktisk jobber med.

Det tror jeg ikke stemmer.

Jeg lever etter en regel om at man ikke må være alvorlig for å være profesjonell.

MEN det er viktig at ledelsen og de ansatte følger de kjørereglene og rutinene man er blitt enig om – og at det er orden i firma. Da kan man finne på mange hyggelige tiltak for å skape gledesspredning.

Man kan selvfølgelig ikke tulle og tøyse hele arbeidsdagen, men viktig at man tør å by på seg selv og gjør ting som kan skape glede på jobben.

Og det er mye man kan gjøre som ikke koster altfor mye, men som sprer glede på jobb.

Det er gratis å gi ros til en kollega, det er gratis å komme med en god kopp kaffe til en kollega du ser er sliten eller litt utafor. Min påstand et at medarbeidere som trives på jobb skaper de beste resultatene. Husk at glede smitter!

Trivselsfremmende tips for å skape glede og arbeidsglede

Det letteste av alt er å se hverandre i hverdagen. Her har dere noen konkrete forslag til hyggetiltak:

 • Gi hverandre ros og anerkjennelse for godt utført jobb - klapp på skulder’n

 

 • Melding om registrert positiv avvik. Eksempelvis en lapp i innboksen din på jobb hvor du viser at du ser at en kollega har bidratt positivt
 • Hils på dine kollegaer om morgenen
 • Spis lunsjpausen sammen med dine kollegaer
 • Personlig julehilsen er hyggelig å få fra leder eller kollega
 • Ta imot nyansatte på en god måte
 • Skaff deg bestevenner på jobb
 • Snakk pent om hverandre, snakk med folk, ikke om – skap tilhørighet
 • Ta vare på hverandre
 • Kaffepausen er en investering som ofte skaper produktivitet
 • Kjøp inn et morospeil – plasser det i resepsjonen
 • Heng opp bilder fra firmafester i kantinen
 • Bad taste-dagen
 • Pølsefest på fredager
 • Si HEI til alle-dagen
 • Vaffelonsdag
 • Gjett vekta på påskeegget
 • Casino/vinlotteri/kahoot/quiz.
 • Firmafester med tema
 • Heliumstemme på møter
 • St. Lucia tog 13.12.
 • Nissestrek / hyss mot «hemmelige» kollegaer
 • Trivselsrom til å «lufte hodet» i
 • Heng opp en tavle i kantinen hvor ansatte skriver
 • Sine beste vitser
 • Gi dine kollegaer et «post it-hjerte» på Valentinsdag

Kjøreregler for trivselstiltak for arbeidsglede

Kanskje noen vil tenke at trivselsfremmende tiltak kan forstyrre de vanlige arbeidsoppgavene. Det kan det kanskje også, hvis ikke man følger visse "kjøreregler". Men jeg mener det er viktig at ledelsen og de ansatte følger de kjørereglene og rutinene man er blitt enig om – og at det er orden i firmaet. Jobben må gjøres og det må alle forstå. Jeg tror at jobben går lettere hvis det er hyggelig og man har glede på jobb.

Medarbeidere som trives på jobb skaper de beste resultatene.

Er det ikke orden i firmaet så kan man oppleve aktiviteter noen gjør for å skape et godt miljø som tåpelige. For eksempel bør ikke en økonomisjef de ansatte opplever at ikke har kontroll på økonomien innlede et møte med heliumstemme ... det blir bare for dumt.

 

Humor er en kilde til arbeidsglede

Humor er et sterkt virkemiddel. Med humor har de ansatte det hyggelig sammen og man bygger relasjoner i arbeidsmiljøet. 

Derfor må man legge til rette for humor! Den sunne, positive humor som vil vel, gir glede og ikke sårer noen.

Positiv humor og trivselstiltak styrker det psykososiale arbeidsmiljø – du blir glad av å være sammen med andre som er glade!

Positiv humor:

 • ler med personen
 • godlynt humor som bygger relasjoner
 • belønnende
 • vennlig

Husk at man ikke må skape negativ humor: den som ler av en person – ofte sarkastisk, ironisk, ondskapsfull og fiendtlig.

Grensen på hva som er morsomt for noen og ikke for alle er hårfin, derfor er dette krevende. Men man skal være oppmerksom på at folk er forskjellige. Alder, kjønn, nasjonalitet, kultur og så videre, gir oss forskjellige forventninger og bakgrunnsreferanser.

 

Der har du fått noen av mine tips rundt arbeidsglede. Bruk de til å begynne og spre litt glede allerede i dag! 

Petter Strandli
Petter Strandli
Petter Strandli er HMS-rådgiver. Han har spesielt mye og god erfaring innen temaet arbeidsglede, som han brenner for.

Relaterte innlegg

Ønsker du tips til en bedre medarbeidersamtale?

Føler du som leder at du får lite ut av medarbeidersamtalene? Da er du ikke alene – mange ledere gjør det. Men frykt ikke, det skal nemlig ikke så mye til før medarbeidersamtalen blir et nyttig og effektivt styringsverktøy, både for deg som leder og dine medarbeidere. I dette blogginnlegget gir vi deg våre beste tips til en bedre medarbeidersamtale.

Støy – påvirker det deg i hverdagen?

Lurer du på om støy påvirker din arbeidsplass? Som bedriftshelsetjeneste er vi ofte ute og gjennomfører kartleggingsbesøk og vernerunder på arbeidsplasser. I den forbindelse ser vi ofte på støyforholdene på arbeidsplassen. 

Spørsmål og svar | Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem

I dette blogginnlegget deler vi noen spørsmål og svar fra webinaret vi holdt, som hadde tema "Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem".