Hva regnes som arbeid i høyden?

5 min lesetid
30.01.19 16:02

Arbeid i høyden er ingen spøk. Faktisk så er fall en av de vanligste årsakene til skader, ulykker og dødsfall på arbeidsplasser. Derfor er det viktig med riktig fremgangsmåte, opplæring og tilstrekkelig sikkerhet rundt arbeidsprosessen. 

Les også: Enkelt forklart guide til alt innen helse, miljø og sikkerhet (HMS)

 

Illustrasjon av person som vasker vindu i høyden.


Risikofylt arbeid i høyden

Ifølge SSBs statistikk over arbeidsskader er det fallulykker som skjer oftest, i hvert fall blant de registrerte tallene. Av 27 dødsfall fra arbeidsskader i 2017 var det 4 som skyldtes fall fra høyde. Hvis vi beveger oss tilbake til perioden 2011-2016 var 35 av 240 arbeidsskadedødsfall registrert som fallulykker.

 

 

Arbeid i høyden blir prioritert

Som et resultat av den høye risikoen prioriterer også Arbeidstilsynet arbeid i høyden. I Arbeidstilsynets årsrapport 2017 fremkommer det at de gjennomførte rundt 1600 tilsyn hvor de har kontrollert arbeid i høyden, hvorav 1000 bedrifter ble stanset på bakgrunn av overhengende fare for liv og helse. 

Mangelfulle rekkverk, stor avstand mellom vegg og stillas, dårlige stillasgulv og dårlig forankring av stillas var noen eksempler på ikke tilfredsstillende funn fra tilsynene. Fra 2017 ble også reaksjonspraksisen strammet, slik at overtredelsesgebyr blir tatt mer i bruk.

Last ned gratis PDF: Hva er risikovurdering?

 

Om arbeid i høyden fra en HMS-rådgiver

I denne artikkelen har vi huket tak i en av våre HMS-rådgivere, Oddbjørn Hasle-Finstad, for å besvare noen spørsmål rundt arbeid i høyden og gi deg noen praktiske tips.

Oddbjørn Hasle-Finstad holder vernerunde på byggeplass.Oddbjørn Hasle-Finstad - HMS-rådgiver i Grønn Jobb

Hva er arbeid i høyden?

Når man snakker om arbeid i høyden, Oddbjørn, hva mener man egentlig da?

"Alt arbeid assosiert med fall til lavere nivå vil være arbeid i høyden. Det kan for eksempel være arbeid i stillas, lift, på tak og i stige. Arbeidsoppgaver som fasadevask av et hus, det kan være å bytte takstein, det kan være å jobbe i stillas, det kan være å klatre på en bil eller container

Les også: Alt arbeid i høyden er farlig

Er det noe krav til hvor høyt det er snakk om?

"Arbeid i høyden er ikke nødvendigvis arbeid hvor det er krav til sikringsinnretninger på. Krav til å sikre arbeidsplattformen inntrer når det er to meter til lavere nivå eller høyere. Da er det krav fra forskrift om utførelse av arbeid og arbeidsplassforskriften.

Primært skal sikringsinnretningen være en "kollektiv sikringsinnretning". Det betyr at det er en sikringsinnretning som fungerer for alle, der motstykket er personlig fallsikring. På lavere høyder, under 2 meter, er det ikke krav til sikring, men man bør risikovurdere og treffe vernetiltak som man ser egnet basert på risikovurderingen.

Man kan f.eks se til "Bra arbeidsmiljøvalg" som er en veiledning til anbefalt sikring på lavere arbeidsplattformer. Det er utarbeidet av Entreprenørforeningen, EBA og flere større entreprenører. De gir en god veiledning og beskrivelse av å øke sikkerheten ved arbeid i høyden."

 

Hvordan skaper man trygge arbeidsforhold for arbeid i høyden?

"Hvis man skal klare å unngå ulykkene og skape en trygg arbeidsplass for alle er det viktig at sikkerheten er i fokus. Man må tilrettelegge arbeidsplassen og utstyr, gi god opplæring og ikke minst ha gode rutiner. 

Les også: Dokumentert opplæring - dette er tingene du bør vite

For at ansatte skal tenke på sikkerheten er det viktig at ledelsen fremhever budskapet i første rekke. Ledelsen bør sette sikkerhet på agendaen og gjenta budskapet til det blir en del av arbeidskulturen."
Person holder et kameralys over seg på en stige.

God opplæring er essensielt for sikkerhet i høyden

Du nevner at god opplæring er viktig for sikkerheten når man skal arbeide i høyden. Hvem har ansvaret for opplæringen og hva er konsekvensene av dårlig opplæring?

"Det er arbeidsgivers ansvar å vite at de som skal jobbe i høyden har tilstrekkelig informasjon og opplæring.

Konsekvenser av utilstrekkelig eller mangelfull opplæring kan for eksempel være feil bruk av sikringsinnretninger, feil dimensjonert rekkverk eller stillas, eller sikringsinnretninger som er dårlig montert.

Les også: 5 gode grunner til å ta stillaskurs

La oss si at du jobber med personlig fallsikringsutstyr og bruker fallforhindrende systemer som falloppfangende. En falldemper vil fordele kraften av et fall over tid slik at du ikke blir utsatt for krefter som kan potensielt ta et liv, mens et fallforhindrende system ikke innehar noe bremsesystem. Ved feil bruk av personlig fallsikringsutstyr kan dette lynsje deg.

Poenget er å begrense skadeomfanget.

Bruker du utstyret riktig redder det deg. Bruker du det feil kan det like gjerne være det som tar knerten på deg, eller forvolder mer skade."

 

Du må risikovurdere ved arbeid i høyden

Det er ikke alltid snakk om høye fall?

"Fallulykker kan være fatale også fra mindre høyder. Arbeid i høyden er per definisjon, som en akseptert norm, ned til en meter. Når du kan falle til lavere nivå må du risikovurdere. Hva er risikoen? Deretter må du legge opp arbeidet ut ifra risikobildet og tilpasse.

Faller man 1 meter til et lavere nivå, kan det oppstå krefter opp mot 1 tonn som blir direkte overført til kroppen. Og et slag på 1 tonn kan volde stor skade".

 

Les også: Slik gjør du en risikovurdering

 

Det viktigste er å ha kompetanse rundt arbeid i høyden

Hva er det viktigste virkemiddelet for å sikre arbeidet i høyden?

"Det viktigste er at man har kompetanse rundt arbeid i høyden. Det er å kjenne til regelverket, og følge anvisningene derfra. Forskriftene kan sees på som beskrivelser basert på andres erfaring. Hvis du følger anmodningene i forskrift om utførelse av arbeid er sikkerhet i grunn ivaretatt.

Det kan være lurt å bruke ekstern hjelp til å få denne opplæringen. Det kan du eksempelvis ta gjennom bedriftshelsetjenesten."

Person klatrer opp i en stige på et bygg.

Hvordan få arbeidstakerne til å jobbe trygt i høyden?

Hva med arbeidstakerne, hvordan får man de til å følge opp og arbeide trygt i høyden?

"Man må bygge en sunn sikkerhetskultur. At man har gode rutiner og ser til at arbeidstakerne følger opp rutinene. Hvis man ser gjennom fingrene er det i grunn å akseptere at arbeidstakerne bryter arbeidsmiljøforskriftene. Da fører det til lavere sikkerhetskultur på jobben."

 

Last ned gratis PDF: Hva er risikovurdering?

 

Hvordan bygge en god sikkerhetskultur?

Hvordan går man frem for å bygge en god sikkerhetskultur, Oddbjørn?

"For å bygge en god sikkerhetskultur vil jeg anbefale å først gjøre kjent risikovurderingene som foreligger i virksomhetene. Sørge for dokumentert opplæring blant de ansatte. Den ansvarlige på arbeidsplassen gir tilbakemeldinger og man dokumenterer avvik. Det er viktig å synliggjøre at det ikke har blitt fulgt opp dersom det er brudd på arbeidsinstruks.

Hvis du lurer på hvor du kan få dokumentert sikkerhetsopplæring kan du for eksempel ta det via oss i Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste."

 

Praktiske tips ved arbeid i høyden

Noen praktiske tips for å sikre arbeidet i høyden før man går i gang:

  • Sørg for god risikovurdering og opplæring
  • Sørg for planlegging og lokal befaring
  • Sørg for ferdigstilte sikringsinstallasjoner før arbeidet begynner.

Konklusjon

Noen siste tanker og oppsummeringer før vi runder av, Oddbjørn?

"Noe av det skumleste med arbeid i høyden er å forsøke å skynde seg på grunn av faktureringsgrad eller «skal bare» oppgaver, man priser kanskje ikke inn forebyggende arbeid. Derfor bare går du opp og gjør det du skal gjøre.

Det er viktig at arbeidsgiver erkjenner ansvaret sitt med å tilse at ikke det skjer. Aksepterer du avvik, og det er en arbeidsulykke er det arbeidsgiver som står ansvarlig.

Les også: Avvik: Hva er avvik? [+ gratis avviksskjema]

Instruksene ligger der for å ivareta sikkerheten vår.

Det er viktig å ha tid til å planlegge, risikovurdere og sikre."

 

Helt til slutt vil vi tipse om å se et av våre tidligere webinarer hvor vi viser deg hvordan du gjør en risikovurdering. Det er spesielt rettet mot ledere, HMS-ansvarlige eller verneombud, som ønsker hjelp eller innspill til bedriftens kartlegging og risikovurdering. Klikk på knappen under for tilgang. 

New call-to-action

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev