HMS

Dokumentert opplæring – dette er tingene du bør vite

4 min lesetid
30.09.20 13:49

Vi har stilt vår HMS-rådgiver Oddbjørn Hasle-Finstad noen spørsmål rundt dette med dokumentert opplæring. Hva er det og hvorfor skal vi egentlig dokumentere opplæringen?

 

Dokumentert opplæring – dette er tingene du bør viteHMS-rådgiver Oddbjørn Hasle-Finstad

 

Hva er dokumentert opplæring?

Aller først, hva er det egentlig som definerer dokumentert opplæring?

– Det som definerer dokumentert opplæring er at du bekrefter at jeg har gitt deg nok opplæring til at du greier å bruke utstyret trygt.

Hvorfor skal vi dokumentere opplæring?

– Det er fordi det kvalitetssikrer at opplæring er gitt, og det forebygger dagligdagse og grunnleggende brukerfeil. Det er også fordi det forebygger ulykker, det er jo primærmotivasjonen for å gjøre det – for å forebygge ulykker, skader og sykefravær. Men det er også et forsikringsdokument i form av at man viser at man har gjort sine plikter som arbeidsgiver, hvis man skulle være ute for et uhell, forteller Oddbjørn.

 

Hva innebærer dokumentert opplæring?

Hva er det man bør vite om dokumentert opplæring?

– I forbindelse med dokumentert opplæring - hvor ligger terskelen og hva er det som utløser krav til dokumentert opplæring? Det er når det er en risiko forbundet med arbeidsoppgaven, som arbeidsgiver har avdekket. 

Her har HMS-rådgiveren et enkelt triks han pleier å bruke for å enkelt finne ut hvor linja ligger.

– Da pleier jeg å stille spørsmål direkte "er det noen arbeidsoppgaver som dere utfører som du ikke hadde vært komfortabel med å sette meg til å gjøre uten å fortelle meg hvordan det fungerer?

– Da finner man i utgangspunktet linja for dokumentert opplæring. Så er det en del andre elementer som er nevnt spesifikt – hvor man skal ha opplæring, forteller Oddbjørn.

 

Hva er forskjellen på dokumentert og sertifisert opplæring?

Noen lurer på hva som egentlig er forskjellen mellom dokumentert og sertifisert opplæring. Det er egentlig ganske lett å skille mellom, forteller Oddbjørn:

– Skillet mellom dokumentert og sertifisert går på at sertifisert opplæring er av et opplæringsorgan med en sertifisert instruktør eller sertifisert opplæringsinstitutt. Mens dokumentert opplæring, der er det kvalifisert skjønn som gir retningslinjene, og det kan være gjennomgang av brukerveiledningen på et verktøy.

Dokumentert opplæring – dette er tingene du bør vite

Dokumentert opplæring rundt verneutstyr

Hørselvern og åndedrettsvern

– Så har du verneutstyr, der står det i forskriften at den ansatte skal være informert om risikoene og korrekt bruk. Er det for eksempel hørselvern, så er det i utgangspunktet krav til opplæring på bruk av hørselvernet. Her har du SNR-nummer, som sier hva er dempeeffekten på hørselvernet.

Det er også viktig å bruke riktig type utstyr. Å ta sjanser med å bruke utstyr som ikke er testet og godkjent som verneutstyr blir å leke med helsa.

– Det skal være godkjent til å brukes som hørselvern. Du kan ha Bose-headset som kanskje demper bedre enn et rimelig hørselvern, men det er jo ikke testet etter standarden som personlig verneutstyr skal være testet etter – og dermed er det ikke lov til å bruke det som et personlig verneutstyr, sier Oddbjørn, og fortsetter:

– Ørepropper må du bruke riktig. Åndedrettsvern så må du kjenne til hvilke filter du skal bruke til den eksponeringen du har.

Fallsikringsutstyr

Feil bruk av utstyret kan gi katastrofale konsekvenser, i verste fall.

– Fallsikringsutstyr er jo et personlig verneutstyr og har krav til opplæring i bruk. Det er jo et verneutstyr hvor det er særskilt høy risiko ved feil bruk. Bruker du et hørselvern feil – og nå skal ikke jeg bagatellisere hørselskader på noen som helst måte, men – du skal ha mye eksponering over lang tid før du hører litt dårligere. Eller du skal ha ekstremt høye lyder som kan gi det øresus. Men bruker du derimot fallsikringsutstyr feil og du faller, da er det livet det står om, sier Oddbjørn.

 

Forskjellig utforming på den dokumenterte opplæringen

Det er kanskje litt forskjellig utforming på dokumentert opplæring, for eksempel når det kommer til internkontroll sett opp imot stillaskurs?

– Ja, det er også dokumentert opplæring, men der stiller jo forskriften krav til at opplæringen skal være gitt av kompetent person. Det betyr at den som gir opplæringen må ha minst den samme kvalifikasjon som det den gir opplæringen i. Det er ikke tilfelle med personlig verneutstyr eksempelvis, hørselvern eller åndedrettsvern. Det betyr egentlig bare at du må se på brukerveiledningen, se på anvisninger, sikkerhet ved bruk, bruksområder og sørge for at det er kjent. Risikoen man forebygger mot også, skal være kjent, sier Oddbjørn, og påpeker: 

–Du skal ikke bruke hørselvern for å bruke hørselvern. Du skal bruke hørselvern for at det skal forebygge mot støyskader fra maskinen eller fra støyeksponeringen i arbeidsmiljøet da. 

HMS-systemet viktig for opplæringen

– Der kan du i utgangspunktet ha en opplæringsplan i HMS-systemet som sier at opplæringsplanen vår ved nyansettelser er at du skal gjennom kartlegging og risikovurdering av virksomheten, du skal gjennom våre rutiner for avvikshåndtering og rapportering, du skal gjennom bruk av personlig verneutstyr og vedlikehold av det. Når du har fått den opplæringen, så signerer du på at opplæringen er mottatt (dato). Da har du dokumentert opplæring. 

 

Relevant: Hvorfor trenger du et HMS-system?

 

Situasjoner du kan ha behov for dokumentasjon på opplæring

Hva er gjerne situasjonene man bruker dokumentasjon på opplæringen?

– Er det stillaser er det ganske enkelt. Du må ha kompetansebevis på at du har tilstrekkelig opplæring. Også kan du ha behov for det i oppfølging fra Arbeidstilsynet. Du kan ha bruk for det i oppfølgingen etter arbeidsulykker. Du kan også ha behov for det ved anbud og oppdrag for hovedentreprenører. Intern sikring og potensielt ved forsikringssak, forteller Oddbjørn. 

 

Les også: Diisocyanater – Slik får du på plass dokumentert opplæring

 

Noen siste tips

Andre ting du har hørt folk lurer på rundt dokumentert opplæring?

– Omfanget av kravene eller hvem som må gi det osv. Det er i utgangspunktet bare noen som har kjennskap til utstyret og kjennskap til bruken.

Når det kommer til hvordan man skal få på plass opplæringen, forteller HMS-rådgiveren at man kan bruke medarbeidere som er godt inne i bedriften, har erfaringene rundt situasjonene som kan oppstå og forståelse for regelverket. Men kvalitetssikret opplæring er viktig, spesielt ved visse risikoelementer:

– Jeg anbefaler jo å bruke folk som jobber med opplæring. Det kvalitetssikrer jo innholdet av opplæringen.

– Spesielt ved bruk av verneutstyr, fallsikringsutstyr, arbeid i høyden, bruk av kjemikalier, der det er både sikkerhetsaspekter og helseaspekter som man bør informeres om og trenger litt mer profesjonell kunnskap om, da er det lurt å bruke en ekstern opplæringsvirksomhet, runder Oddbjørn av.

 

Dokumenter opplæring mal - farlig verktøy og utstyr

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev