Diisocyanater: Slik dekker bedriften din kravet for sikker bruk

6 min lesetid
13.12.23 14:14

Det er kanskje ikke alle som har hørt om diisocyanater, men usynlige kjemikalier på arbeidsplassen er en trussel som skal tas på alvor. Med de nye kravene til diisocyanater er det også lovpålagt å få opplæring i sikker bruk av disse.

I denne artikkelen forteller vi deg mer om hva diisocyanater er, hva slags produkter som kan inneholde kjemikaliene og hvordan bedriften din blir godkjent etter kravene.

nøkkelpunkt

Nøkkelinfo

check-2Det er nå krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater

check-2Se om dere bruker diisocyanater ved å sjekke bedriftens stoffkartotek

check-2Det er arbeidsgivers ansvar å legge til rette for nødvendig opplæring

Fra 24. august 2023 

 

Denne opplæringen kan for eksempel tas i form av kurs, men må kunne dokumenteres.


New call-to-action

 

01_originaler_arbeid-kjemikalier
Krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater

Det er krav til dokumentert opplæring i sikker bruk av diisocyanater for alle arbeidstakere, arbeidsgivere og selvstendig næringsdrivende som bruker eller håndterer diisocyanater.

Kravet ble innført 24. august 2023.

 

Les også: Dokumentert opplæring – dette er tingene du bør vite

 

Tips fra HMS-rådgiveren

– Det er viktig at ansatte som benytter diisocyanater har vært gjennom opplæring, forstått innholdet og praktiserer sikker bruk av diisocyanater i hverdagen, sier Peter Sund, HMS-rådgiver og yrkeshygieniker i Grønn Jobb.

 

Men hva er egentlig diisocyanater?

 

01_originaler_Kjemikalier
Hva er diisocyanater?

Diisocyanater er, kort fortalt, en type kjemikalier som kan gi helseskader. Du kan komme i kontakt med det gjennom svelging, innpusting og hudkontakt.

"Isocyanater er en fellesbetegnelse på en gruppe kjemiske stoffer som brukes som bestanddel i polyuretanprodukter. Vanlige polyuretanprodukter er maling, lakk, lim, fugemasse, bygnings- og isolasjonsskum og skumgummi. "

– Arbeidstilsynet01_originaler_Datablad
Hva er farlig med diisocyanater?

Når det kommer til isocyanater kan selv små mengder gi alvorlige helseskader. Arbeidstilsynet lister opp skader på luftveiene, irritasjonseffekter ved hud og øyne, allergi og overfølsomhet, og kreft som potensielle helseskader fra isocyanater.

"Hvert år blir rundt 5000 arbeidstakere i Europa syke av yrkesrelaterte luftveissykdommer, blant annet astma, etter å ha blitt eksponert for en type kjemikalier som kalles diisocyanater eller produkter som inneholder dette", skriver Arbeidstilsynet

 

1.1Symptomer diisocyanater

Ifølge denne STAMI-rapporten kan eksponering for isocyanater føre til astma og astmalignende symptomer.

Symptomer kan blant annet være:

 • Problemer med pusten
 • Tett eller rennende nese
 • Snue
 • Irritasjonshoste
 • Neseblod
 • Hodepine
 • Nedsatt lungefunksjon
 • Tung pust ved anstrengelser

 

New call-to-action

 

kjemikalier

Hvilke produkter inneholder diisocyanater?

Diisocyanater brukes i en rekke ulike produkter, som f.eks: 

 • Maling 
 • Lakk 
 • Lim  
 • Fugemasse
 • Skumgummi
 • Bygnings- og isolasjonsskum  

Mange andre produkter kan også inneholde diisocyanater. Her kan du sjekke stoffkartoteket i bedriften, eller kontakte leverandør for å finne ut mer.

 

Les også: Inneklima på arbeidsplassen – hva er det og hvordan forbedre?

 

01_originaler_Datablad
Hvem gjelder kravet for?

Kravet for opplæring berører alle som håndterer diisocyanater eller diisocyanat-holdige blandinger og produkter med konsentrasjon på 0,1 % eller mer.

Eksempler på bransjer som kan omfattes av kravet:

 • Bygg- og anlegg 
 • Maling- og håndverkstjenester
 • Vedlikehold og pleie av biler og båter
 • Møbelindustri
 • Ulike industrielle virksomheter

 

Tips fra HMS-rådgiveren

– Et av de viktigste tiltakene i arbeidet med kjemikalier er å skaffe seg en oversikt, i dette tilfellet om man benytter noen produkter som inneholder diisocyanater.

– Gjør deg kjent med hvordan lese et sikkerhetsdatablad. Inneholder produktet diisocyanater, vurder alltid om det kan erstattes med enn mindre farlig produkt. Hvis det ikke kan erstattes, kartlegg i hvilke situasjoner dere benytter diisocyanater, tilpass eventuelt gjeldende arbeidsinstruks og følg fastsatte tiltak.

 

konsekvens

Konsekvenser av å ikke ha nødvendig opplæring

I tillegg til de potensielle helseskadelige konsekvensene av å feilhåndtere diisocyanater, kan det straffe seg om dere får tilsyn. Dersom dere ikke har opplæringen som kreves, men jobber med diisocyanater kan konsekvensene komme kjapt. 

I dette tilfellet gir ikke nødvendigvis Arbeidstilsynet god frist. Arbeid med diisocyanater kan bli øyeblikkelig stanset. Man snakker om overtredelsesgebyr på 50 000 kroner og tillegg for antall ansatte/omsetning – uten varsel.

Grunnopplæring i arbeid med diisocyanater

Nødvendig opplæring skal tilrettelegges. Arbeidsgiver er ansvarlig for dette, og også at alle de ansatte som bruker produkter med diisocyanater har godkjente resultater.

1.1Hva skal opplæringen inneholde?

Opplæringen skal blant annet inneholde informasjon om:

 • Egenskaper ved diisocyanater
 • Risiko knyttet til eksponering for diisocyanater
 • Risikoreduserende tiltak

Nivåinndelt opplæring etter risiko

Ut fra bruksområde og type eksponering, så deles opplæringen inn i ulike nivåer. Er risiko for eksponering lav, så må man gjennomføre nivå 1. Er risiko høy, som f.eks. ved manuell lakkering, så må opplæring på nivå 3 gjennomføres

For mer detaljer om hva opplæringen skal inneholde kan du sjekke ut Arbeidstilsynets sider.

Pass på kvalitetssikret opplæring

Du må sikre at opplæringen blir gitt av en ekspert, som har nødvendig kompetanse om kjemisk arbeidsmiljø, spesielt innen arbeid med diisocyanater.

Når du skal få på plass nødvendig opplæring, kan du for eksempel gjøre dette gjennom et kurs.

 

 Diisocyanater-kurs

For å få på plass diisocyanater-kurs er det mange tilbydere du kan velge mellom. Fordelen med vår digitale Kursportal er at du får tilgang til alle vårs kurs samlet på ett sted.

Kursene er utformet og kvalitetssikret av fageksperter. Med vårt diisocyanater-kurs får du kunnskapen som trengs for å håndtere kjemikaliene trygt. Etterpå sitter du igjen med dokumentert opplæring på det hele.

Med Kursportal får også alle i bedriften tilgang. 

New call-to-action

 

Ofte stilte spørsmål om diisocyanater

Hvordan kan man redusere eksponering for diisocyanater?
Å bruke personlig verneutstyr som hansker og masker, arbeide i godt ventilerte områder og følge sikkerhetsinstruksjoner på produktene kan redusere eksponeringen.
Er det reguleringer for bruk av diisocyanater i produkter?

I EU/EØS land er det krav til opplæring i sikker bruk og håndtering av diisocyanater. Dette er i hehold til krav fastsatt i Reach-regelverket (Reach forordning nr.2020/1149)

Kan hvem som helst tilby opplæring i diisocyanater?

Nei. Opplæringen må gis av en ekspert med dokumentert kompetanse på emnet.

Som for eksempel en yrkeshygieniker i bedriftshelsetjeneste.

 

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev