Alle innlegg

Inneklima på arbeidsplassen

Et dårlig inneklima kan føre til helseplager hvis ikke det gjøres noe med. Det er derimot ikke alltid så lett å se at inneklimaet er årsaken til plagene. Mange arbeidsplasser kan oppleve nedsatt funksjonsevne og lavere produktivitet blant de ansatte, ved å ha et vedvarende dårlig inneklima.

Det viser seg også at mange ansatte er ikke fornøyde med inneklimaet, ifølge en undersøkelse (lenger ut i artikkelen).

Når mange ansatte er misfornøyde med inneklimaet og vi samtidig vet at dette kan føre til helseplager og lavere produktivitet – hva kan vi gjøre for å løse problemet?

Les også: Godt arbeidsmiljø - slik kan du bidra

Hva er inneklima?

La oss aller først finne ut hva inneklima er for noe. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) består inneklima av fem miljøfaktorer:

Inneklima

 • Termisk klima: omfatter temperatur, luftfuktighet, ventilasjon, trekk og varmestråling.
 • Atmosfærisk klima: luftens kjemiske og fysiske sammensetning.
 • Strålingsmiljø: elektromagnetisk stråling som synlig lys, mikrobølger, radiobølger, elektriske felt rundt elektrisk utstyr. Radon, radioaktiv stråling, røntgenstråling.
 • Akustisk miljø: lydmiljøet, hørbar lyd og uønsket støy.
 • Mekanisk miljø: gjenstander, møbler og apparater som vi benytter oss av i hus

Vi kan med andre ord si at alt i arbeidsmiljøet, innendørs, som faller inn under en av disse kategoriene vil utgjøre det samlede inneklimaet vi opplever på arbeidsplassen.

Legger vi i tillegg til estetisk miljø og psykososialt miljø, som henholdsvis er vår sans for å ha det pent rundt oss og hvordan mennesker har det seg imellom, så ender vi opp med det samlede innemiljøet på arbeidsplassen. 

 

Hva er plagene man kan oppleve?

Det er ikke alltid lett å merke når inneklimaet er dårlig, selv om noen er bedre enn andre til å være obs på dette.

Ofte er det vanskelig å spore årsaken til plagene du opplever, nettopp fordi de er litt generelle. Det er også vanskelig å "se" årsaken siden det er klimaet det er snakk om, og da blir det gjerne mindre fokus på det.

kontormedarbeider-med-hodepine-på-grunn-av-dårlig-inneklima

Men det er flere helseplager som kan knyttes til et dårlig inneklima. Når du kjenner noen av disse, så kan det tenkes at det er som følge av klimaet inne på arbeidsplassen. Her er noen av helseplagene du kan oppleve, hentet fra Arbeidstilsynet:

 • Luftveisplager som for eksempel astma eller hyppige luftveisinfeksjoner
 • Slimhinneirritasjoner i øyne, nese og hals
 • Hodepine
 • Tretthet eller uopplagthet som også kan medføre konsentrasjonsvansker
 • Hudplager

Når du har vært en stund i lokalet det er snakk om begynner gjerne symptomene å gjøre seg bemerket. Deretter øker gjerne plagene som dagen forløper.

Problemene vil imidlertid avta når du går ut fra lokalene, etter hvert som du er borte fra det dårlige inneklimaet. Her er det verdt å merke seg at folk er forskjellig og kan oppleve forskjellige reaksjoner etter hvor følsom man er mot dette.

 

Hvordan gå frem for å bedre inneklimaet

Hvis inneklimaet hos dere ikke er forsvarlig bør dere starte en intern dialog mellom ansatte og arbeidsgiver. Gjerne gjennom arbeidsmiljøutvalg eller verneombud. Det er de ansatte som befinner seg i det daglige inneklimaet og vet hvor skoen klemmer.

Et annet grep du kan gjøre for å forbedre inneklimaet, er å ta kontakt med bedriftshelsetjenesten for å høre hvordan de kan hjelpe deg.

Bedriftshelsetjenesten har lang erfaring med hvilke utfordringer man har med inneklimaet, og vet hvordan man kan forbedre det. BHT er en rådgivende tjeneste med solid fagkompetanse innen HMS, som hjelper deg å følge opp arbeidsmiljøet.

Så hvis du trenger veiledning i arbeidet med inneklimaet, så er bedriftshelsetjenesten med andre ord en god rådgiver som hjelper deg med å finne ut av situasjonen.

Husk at det er arbeidsgivers ansvar å sikre et fullt forsvarlig inneklima på arbeidsplassen. 

Godt inneklima lønner seg. Arbeidsplasser med forsvarlig inneklima opplever ofte høyere funksjonevne og økt produktivitet.

– Arbeidstilsynet

En viktig og sentral del av å ha et godt inneklimaet er å ha frisk og god luft i rommene. Når du skal etablere et godt klima innendørs så vil det derfor være viktig å få på plass et tilfredsstillende ventilasjonssystem. Hvilke andre grep kan du gjøre for å forbedre luftkvaliteten og sikre tilfredsstillende forhold for luft?

 

Hvordan forbedre luftkvaliteten

Kravene til ventilasjon i et rom er avhengig av hva rommet blir brukt til, hvor mange mennesker som bruker eller oppholder seg i rommet og til slutt innredning. 

Ventilasjonsanlegg

Hvordan oppnår dere så tilfredsstillende luftkvalitet? Her er det flere grep dere kan gjøre som igjen kan deles opp i flere underoppgaver, men Arbeidstilsynet oppsummerer disse 6 punktene for å sikre tilfredsstillende luftkvalitet:

Hvordan sikre tilfredsstillende luftkvalitet?

 • Velg byggematerialer og innredning som avgir lite forurensning og lukt, og som kan rengjøres på tilfredsstillende måte
 • Sørg for god uttørking av materialer i byggefasen
 • Bruk effektiv ventilasjon med tilførsel av ren uteluft
 • Ha gode driftsrutiner, vedlikehold og renhold av tekniske anlegg og arbeidslokaler
 • Tilpass temperatur etter virksomhetens aktiviteter
 • Innfør spesielle tiltak for å unngå spredning fra forurensningskilder

Normaltemperatur bør vanligvis ikke overstige 22 grader. I kortvarige perioder må man godta større varme- eller kuldebelastning på grunn av tekniske problemer eller ekstrem værsituasjon. En overskridelse bør ikke utgjøre mer enn 14 dager.

 

Utydelig sammenheng mellom helseplager og dårlig inneklima

Det miljøet vi befinner oss i når vi jobber inne er helt sentralt for helsen vår. Det faller seg derfor naturlig at vi bør ta inneklimaet på alvor. 

Ifølge Norges Astma- og Allergiforbund kan et dårlig inneklima føre til sykdom og plager hos mennesker, og et godt inneklima er viktig for både helse, trivsel og produktivitet på jobben. Men hvorfor er det noen som opplever et dårlig inneklima?

Det er ikke alltid lett å knytte plagene vi opplever til et dårlig inneklima. Desto viktigere blir det å lytte til medarbeidernes tilbakemeldinger.

Det er de som oppholder seg rundt i lokalene til vanlig som vet best hvordan de opplever inneklimaet. Se for eksempel på Varden barneskole i Bergen, hvor lærere og elever klaget på inneklimaet i flere år. Når skolen først ble rehabilitert ble det funnet fukt og asbest. I etterkant ble 144 personer undersøkt, og nærmere en tredjedel av de undersøkte sliter med astma og allergi. Og da kan man stille spørsmålet om ikke reaksjonene har kommet litt for sent. 

Siden det kan være vanskelig å se sammenhengen kan det være smart å samarbeide med bedriftshelsetjeneste for å gjøre risikovurderinger av arbeidsmiljøet. 

 

Opplever dårlig inneklima

Det er mange som er bekymret for luftkvaliteten innendørs, ifølge HMS-magasinet. Og blant de største synderne her er støv og da spesielt svevestøv. Dette er en av de mest sentrale årsakene til plager fra et dårlig inneklima på jobben. 

eldre-mann-hodepine-på-grunn-av-inneklima

I en spørreundersøkelse utført av byrået M3 på oppdrag for Blueair svarer fire av ti at inneklimaet på jobb er for dårlig. Det er med andre ord store muligheter for forbedring hos mange bedrifter.

Videre skriver de:

Når renholdet ikke fjerner støv og svevestøv skikkelig, bidrar det til flere og verre luftveisinfeksjoner og såkalt inneklimasyke. Personer med allergier, neseplager og astma er mer utsatt. Når hus er «syke», blir også folk syke. Høye verdier av støv, soppsporer, bakterier og CO2 gjør at mennesker - store som små - trives dårlig.

Oppsummering

Det er mye vi kan gjøre for å forbedre inneklimaet. Noen grep er enkle, mens andre er mer komplekse.

Hvert av inneklimaets fem faktorer; termisk klima, atmosfærisk klima, strålingsmiljø, akustisk miljø og mekanisk miljø, fører med seg sine egne utfordinger. Spesielt luftkvalitet er viktig for arbeidsmiljøet, og det er noe vi som nordmenn er veldig opptatt av på jobben.

Det er ikke alltid lett å oppdage årsaker til plager fra inneklimaet, så det kan derfor være lurt å få hjelp av bedriftshelsetjenesten. Bedriftshelsetjenesten gir deg gode råd og kan hjelpe deg med å utføre risikovurdering av arbeidsmiljøet. 

 

Ta en prat med oss

 

Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Ønsker du tips til en bedre medarbeidersamtale?

Føler du som leder at du får lite ut av medarbeidersamtalene? Da er du ikke alene – mange ledere gjør det. Men frykt ikke, det skal nemlig ikke så mye til før medarbeidersamtalen blir et nyttig og effektivt styringsverktøy, både for deg som leder og dine medarbeidere. I dette blogginnlegget gir vi deg våre beste tips til en bedre medarbeidersamtale.

Støy – påvirker det deg i hverdagen?

Lurer du på om støy påvirker din arbeidsplass? Som bedriftshelsetjeneste er vi ofte ute og gjennomfører kartleggingsbesøk og vernerunder på arbeidsplasser. I den forbindelse ser vi ofte på støyforholdene på arbeidsplassen. 

Spørsmål og svar | Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem

I dette blogginnlegget deler vi noen spørsmål og svar fra webinaret vi holdt, som hadde tema "Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem".