HMS

HMS-regelverk: De viktigste lovene som gjelder for din bedrift

7 min lesetid
16.06.21 11:44

Enten du skal starte opp for deg selv, eller allerede driver din egen bedrift, må du kjenne til hvilke lover og forskrifter som gjelder for deg. Her får du en grunnleggende innføring i HMS-regelverk du bør kjenne til. 

 

Hvorfor bør du ha kjennskap til HMS-regelverket?

Alle bedrifter er pålagt å følge internkontrollforskriften. Første punkt i denne forskriften handler om å skaffe seg oversikt over lover og regler for din bedrift. Dette betyr ikke at du skal kunne alle kapitler og paragrafer utenat, men det handler om å skaffe deg en oversikt.

Med denne innføringen får du et enkelt overblikk og blir litt mer kjent med arbeidsmiljøloven, arbeidsmiljøforskriftene, og internkontrollenforskriften – uten at du trenger å benytte flere timer for å bli kjent med regelverket som regulerer HMS-arbeidet ved din arbeidsplass.

Det kan også være kjekt med en kjapp oversikt over roller i HMS-arbeidet, slik at dere får en god forståelse for inndeling av arbeidet.

Ønsker du det kort oppsummert i en pdf-fil, kan du laste ned vår e-bok: De viktigste regelverkene – Enkelt forklart:

New call-to-action

 

Dette er HMS-regelverk du bør ha kjennskap til: 

Ved å klikke på linkene over kan du lese direkte i HMS-regelverket. 

Det er greit å merke seg at dersom du tar et HMS-kurs vil du selvsagt få en grundig innføring i HMS-regelverket. For ledere og verneombud er slik opplæring lovpålagt.  Trenger du en oppfriskning av HMS-kunnskapene dine, kan du bestille et HMS-kurs hos oss. Vi har HMS-kurs både for leder og for ansatt. 

Se også webinar: HMS-regelverk – Enkelt forklart på 1 time.

 

Arbeidsmiljøloven: 

Arbeidsmiljøloven.Arbeidsmiljøloven forteller oss hvordan vi kan og ikke kan handle i arbeidslivet i NorgeLitt av poenget med denne loven er å fortelle oss hvilke rammer vi har for blant annet arbeidsmiljø, arbeidstid, permisjonsregler og oppsigelsesvern. Den skal sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet.

I tillegg skal den sikre at arbeidsmiljøet gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Det er derfor arbeidsmiljøloven har helse-, miljø- og sikkerhet i fokus. Leder skal sørge for å følge  de reglene som står i arbeidsmiljølovenog alle ansatte har en plikt til å delta i dette arbeidet. 

 

Les også: Det koster deg dyrt å bryte arbeidsmiljøloven 

 

Arbeidsmiljøloven består av 20 kapitler:
Arbeidsmiljølovens 20 kapitler.


Det er ikke meningen at du skal kunne alle paragrafer i hvert kapittel. Det viktigste er at du har skaffet deg en oversikt, slik at du blir kjent med lovverket og vet hvor du finner de ulike bestemmelsene.

Last ned gratis e-bok: HMS-regelverk – Enkelt forklart.

 

Innholdet i Arbeidsmiljøloven – kort oppsummert: 

Arbeidsmiljølovens kapitler fra 1-9.

De ni første kapitlene i arbeidsmiljøloven omhandler HMS og rollene i dette arbeidet. Hovedformålet i regelverket for HMS er å vurdere og ha kontroll på risiko. Det er leders ansvar å sørge for kontinuerlig kartlegging og iverksette risikoreduserende tiltak der det er nødvendig.  Ansatte og verneombud skal delta i dette arbeidet. Dette gjelder alle arbeidsmiljøfaktorer på arbeidsplassen.

Les også: 5 ting som tyder på at du må ta et HMS-kurs  

Arbeidsmiljølovens kapitler fra10-18.

Kapittel 10-17 omhandler ting som har med ansettelsesforholdet å gjøre, og som gjerne kunne stått i en personalhåndbok.  
 

Arbeidsmiljølovens kapitler fra 18-20.


Kapittel 18-20 er tiltenkt arbeidstilsynet. Her beskrives blant annet hva Arbeidstilsynet kan gjøre ved et tilsyn hos din bedrift. 

 

Les og: Slik forbereder du deg til tilsynet 

 

 Arbeidsmiljøforskriftene 

Arbeidsmiljøforskriftene.

Mens arbeidsmiljøloven tar for seg de generelle kravene, er jobben til arbeidsmiljøforskriftene å spesifisere og utdype mer i detalj. Derfor kan man se på disse forskriftene som arbeidsmiljølovens forlengede arm.  

 

De viktigste arbeidsmiljøforskriftene du bør kjenne til: 

De viktigste arbeidsmiljøforskriftene du bør kjenne til.

  • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 
  • Arbeidsplassforskriften 
  • Forskrift om utførelse av arbeid 
  • Forskrift om tiltak og grenseverdier 

 

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 

Arbeidsmiljøforskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Arbeidsmiljøloven setter noen krav til det organisatoriske arbeidsmiljøet. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning tar for seg de konkrete rammene du må forholde deg til ved organisering og planlegging av arbeidet. Dette kan eksempelvis omhandle ansattes krav til medvirkning, risikovurdering, opplæring, bruk av verneutstyr, eller krav om å være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste.

 

Les også: Opplæring i verneutstyr er viktig! 

 

Arbeidsplassforskriften Arbeidsmiljøforskriften om utførelse av arbeid.

Denne forskriften stiller krav til den fysiske utformingen av arbeidsmiljøet. Her ser man på utforming av arbeidsplassen i forhold til blant annet lys, utsyn, luft, garderobeforhold, spiserom og førstehjelpsutstyr. Dette lar seg enkelt overføre til et kontormiljø, men gjelder like fullt for de som jobber innen transport eller i et byggefirma. Da må en ta med seg disse elementene og overføre det til arbeidsmiljøet man er i.  

 

Les også: Hva er arbeidsmiljø?

 

Forskrift om utførelse av arbeid 

arbeidsmiljøforskriftene-10

Forskriften stiller krav til hvilke arbeidsmiljøfaktorer man er utsatt for. Hvilke krav som gjelder for deg, avhenger av hva du jobber med. Jobber du eksempelvis med kjemikalier eller biologisk materiale som kan medføre helsefare, så stilles det blant annet krav om utvidet risikovurdering 

 

Les også: Slik gjør du en risikovurdering 

 

Dersom du jobber med verktøy som produserer varme eller åpen flamme, er du pliktig til å gjennomføre et varmearbeiderkurs. Forskrift om utførelse av arbeid er en omfattende forskrift fordi den tar for seg mange ulike arbeidsmiljøfaktorer i ulike bransjer. Her gjelder det å gjøre seg kjent med forskrift og trekke ut det som vil være aktuelt for din bedrift.

 

Les også: Digitalt kurs innen varme arbeider + praktisk slokkeøvelse 

 

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier 

Arbeidsmiljøforskriften om tiltaksverdier og grenseverdier.

Som en forlengelse av forskrift om utførelse av arbeid, har vi forskrift om tiltaksverdier og grenseverdierDen sier noe om hvilke nivåer vi aksepterer av de ulike arbeidsmiljøfaktorene vi utsettes for. Her er det eksempelvis satt grenser for støy-nivåer og konsentrasjon av kjemikalier i arbeidsatmosfæren. Overskrider man disse grenseverdiene, må man iverksette tiltak for å holde seg innenfor tallene som er godkjent. Disse tallene blir du kjent med i denne forskriften.

 

Les også: Støy – påvirker det deg i hverdagen? 

 

Reglene og kravene i disse forskriftene treffer ikke nødvendigvis alle. Det vil være stor forskjell på hvilke krav som stilles til en frisørsalong kontra et regnskapsfirma. Derfor er det viktig at du setter deg inn i de ulike forskriftene, og finner ut av hvilke regler og krav som vil gjelde for din bedrift. Det fine med arbeidsmiljøforskriftene er at de er systematisert etter de ulike stegene i HMS-arbeidet. Derfor er dette er gode verktøy å ta med seg i HMS-arbeidet.  

  

Internkontrollforskriften 

Internkontrollforskriften.

Alle ledere må kjenne til og følge internkontrollforskriften. Denne forskriften blir ofte omtalt som HMS-forskriften. Det er ikke uten grunn. Arbeidsmiljøloven krever nemlig at alle bedrifter skal jobbe systematisk med HMS.

Som en forlengelse av dette kravet inneholder internkontrollforskriften en oppskrift på hvordan du skal planlegge og organisere og utføre HMS-arbeidet. Denne oppskriften blir ofte referert til som HMS-systemet ditt. Internkontrollforskriften retter seg i tillegg inn mot flere lover enn arbeidsmiljøloven.

 

Les også: Hva er internkontroll og hvorfor må du utføre den?

 

Dette var en generell innføring i hva du må ha oversikt over i HMS-regelverket. Har du kontroll på dette har du lite å frykte når det kommer til HMS-arbeidet i bedriften din.

 

Last også ned vår gratis e-bok med de viktigste HMS-regelverkene, enkelt forklart. 

New call-to-action

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev