Logg inn
 
 
 Tips, oppdateringer og nyheter om alt innen HMS og ledelse.
Alle innlegg

Det koster deg dyrt å bryte arbeidsmiljøloven

Det gis stadig flere bøter i form av overtredelsesgebyr av Arbeidstilsynet. Og her slås det ekstra hardt ned på usikret arbeid i høyden og mangel på HMS-kort, skriver Arbeidstilsynet.

 

Les også: Vår enkle guide til helse, miljø og sikkerhet 

Det koster deg dyrt å bryte arbeidsmiljøloven

Hittil i år er det ilagt gebyrer for 12, 5 millioner kroner for brudd på bestemmelser om arbeid i høyden. Her var det høyeste gebyret som ble gitt på 300 000 kroner, ifølge Arbeidstilsynet. 

Det er oftest snakk om feil og mangler på oppsett og sikring av stillas, og generelt usikret arbeid i høyden.

Flere virksomheter har også fått gebyrer for manglende HMS-kort. Det har blitt delt ut gebyrer for rundt 1,5 millioner kroner til disse gjennom 101 vedtak. 

 

Klager har gitt større gebyr

Det er noen som velger å klage inn boten de har fått. Om lag 20 prosent har blitt klaget inn, men boten blir som oftest stående.

Faktisk har gebyret økt i størrelse i visse tilfeller, ifølge Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. 

 

spare-gris-med-penger

Retningslinjer blir ikke fulgt - ikke god nok grunn

I flere tilfeller skylder arbeidsgiveren på at de ansatte ikke følger retningslinjene som er satt. Men dette holder ikke, ifølge Arbeidstilsynet. Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret.

Herunder stilles det blant annet strenge krav til arbeidsgivers HMS-arbeid, og at arbeidsgiver sjekker at rutinene følges.

Overtredelsesgebyrer har vist seg effektive i å skape forbedringer på HMS-tilstandene rundt omkring i bedriftene.

- Vi ser en effekt av reaksjonsbruken vår. Reaksjonsprosenten ved tilsyn med HMS-kortplikten har gått ned siden vi økte bruken av overtredelsesgebyr, sier Trude Vollheim.

 

Nyheten i sin helhet finner du på Arbeidstilsynets hjemmesider.

 

 

Simon Olsen
Simon Olsen
Kommunikasjonsrådgiver

Relaterte innlegg

Inneklima på arbeidsplassen

Et dårlig inneklima kan føre til helseplager hvis ikke det gjøres noe med. Det er derimot ikke alltid så lett å se at inneklimaet er årsaken til plagene. Mange arbeidsplasser kan oppleve nedsatt funksjonsevne og lavere produktivitet blant de ansatte, ved å ha et vedvarende dårlig inneklima.

3000 får kols av farlige stoffer på jobben hvert år

Det viser seg at norske arbeidstakere blir syke hvert år, av kjemikalier og farlige stoffer på jobb. Ikke bare er det en type sykdom det er snakk om heller. Arbeidstilsynet mener arbeidsgivere tar for lett på risikoen forbundet med kjemikalier. Hvor alvorlig er egentlig situasjonen?

Det koster deg dyrt å bryte arbeidsmiljøloven

Det gis stadig flere bøter i form av overtredelsesgebyr av Arbeidstilsynet. Og her slås det ekstra hardt ned på usikret arbeid i høyden og mangel på HMS-kort, skriver Arbeidstilsynet.