Logg inn
 
 
 Tips, oppdateringer og nyheter om alt innen HMS og ledelse.
Alle innlegg

Avvik: hva er avvik?

Avvik er generelt sett hendelser som faller utenfor det som regnes som normalen. 

Innenfor helse, miljø og sikkerhet klassifiserer vi alle uønskede hendelser, som kan føre til eller har ført til skade, som HMS-avvik. Dette kan være skade på mennesker, materiell eller miljø.

avvik-knust-glass

Hva er avvik?

Hvis en hendelse bryter med regelverket for helse, miljø og sikkerhet, eller interne bestemmelser, så regner vi dette som avvik. 

Typiske eksempler på avvik kan være at ansatte mangler eller har sløyfet verneutstyr, eller får en arbeidsrelatert skade. 

Det kan være greit å merke seg at svingninger innenfor det som regnes som normalen, ikke blir definert som avvik.

avvik-mann-tråkker-nesten-på-banan

Eksempler på avvik innenfor HMS 

Det er ikke alltid så lett å umiddelbart forstå hva som er avviket. Hvis noen får en stein i hodet på arbeidsplassen og ikke har på seg hjelm, så er ikke avviket "hjernerystelse". Det er årsaken bak som er avviket. I dette tilfellet, for eksempel, brudd på verneutstyr-bestemmelsene.

Du skal registrere årsaken til hendelsen som avvik. 

Like fullt skal årsaker til nesten-hendelser registreres som avvik. Dette er en stor del av det forebyggende HMS-arbeidet, nemlig å finne og forbedre risikoene før ulykkene skjer. 

 

Krav om avviksregistrering

Siden arbeidsgiveren har det overordnede ansvaret for at lover, forskrifter og regler for HMS blir fulgt, innebærer dette også å ha på plass et system for å håndtere avvik. Det vil også si at det faktisk blir registrert avvik, og sørge for at systemet blir brukt. 

Relevant: Hvorfor trenger du et HMS-system?

 

Hva handler avviksregistrering om?

For at dere som bedrift skal arbeide trygt må dere forbedre og forebygge. Som en del av internkontrollen skal dere jobbe med å oppdage og forbedre risikoer før det går galt.

Muligheten til dette kommer gjennom å kartlegge hva som har skjedd og hvorfor det skjedde. Deretter har dere grunnlaget for å rette opp årsakene til problemet, forbedre og sørge for at disse tingene ikke skjer igjen. 

Det er her avviksregistrering kommer inn. Avviksregistrering handler om å finne ut og kartlegge, gjennom å registrere hendelser, hva som har skjedd. Samtidig som man stiller seg spørsmålet "hvorfor skjedde det?", ser på hendelsen og kommer med en årsak til problemet. 

Ikke bare vil god avvikshåndtering forhindre at dere gjentar de samme feilene om og om igjen, men dere vil få en kontroll på arbeidsmiljøet deres som gjør at dere sannsynligvis får færre uønskede hendelser. Resultatet er et tryggere arbeidsmiljø med alle fordelene det bringer med seg. 

 

 

varselskilt-mann-som-sklir

Avvik som en del av et systematisk HMS-arbeid

Avviksregistrering er en del av den systematiske jobben med HMS. For å få et levende avvikssystem som brukes og fungerer, er du som arbeidsgiver avhengig av å oppfordre til bruk og registrering i systemet. 

Hvis du skaper en forventning i bedriften om at hendelser og nesten-hendelser skal noteres og registreres, vil dere ende opp med en et grunnlag dere kan bruke til å risikovurdere tilstanden i bedriften, og ikke minst for å forbedre nåværende tilstand.

Det er viktig at de ansatte føler at ledelsen også følger opp fra sin side. Hvis en føler at ledelsen ikke tar hendelsene seriøst, at ikke det blir gjort tiltak for hendelsen, så begynner ansatte å slurve og til slutt slutter de helt å bruke systemet. 

Relevant ressurs: sjekkliste for vernerunde

 

Simon Olsen
Simon Olsen
Kommunikasjonsrådgiver

Relaterte innlegg

Påskekonkurranse

Det drar seg mot påske og vi benytter anledningen til å gjennomføre en konkurranse på vår Facebook-side!

5 gode grunner til at du bør ta et kurs i ergonomi

Det er flere gode grunner til å ta et kurs i ergonomi. 

Ergonomi: Slik forbedrer du de ergonomiske forholdene på jobben

I denne artikkelen får du noen tips til hvordan du går i gang med ergonomiske arbeidet for å forbedre dette i bedriften deres.