Alle innlegg

Alt arbeid i høyden er farlig

I denne Månedens mening forteller HMS-rådgiver Oddbjørn Hasle-Finstad at han mener alt arbeid i høyden er farlig. – Det er ikke noen radikal mening, men det er et viktig tema og jeg ønsker å snakke om det litt for å ha det på agendaen, og litt for å opplyse om diverse misforståelser rundt temaet, sier han.

Episoden kan du se her:

 

Du kan også se andre Månedens mening her, eller sjekke ut episodene i podkastformat istedenfor.

Hva er arbeid i høyden?

– Arbeid i høyden vil jeg beskrive som alt arbeid som man kan falle til lavere nivå, eller gjenstander kan falle til lavere nivå, sier Oddbjørn.

– Det første jeg ser for meg er folk som jobber på toppen av høye bygninger som skal være sikra oppe på toppen der, men du har kanskje en annen definisjon?

– Ja. Hvis man hadde stått oppe på bordet her for å skifte lyspære, så ville jeg beskrevet det som arbeid i høyden. Kan falle fra plattform til lavere nivå. Det du er litt inne på, det er jo en litt tydeligere forekomst av arbeid i høyden, påpeker HMS-rådgiveren.

Relevant lesning: Arbeid i høyden

Skal ikke høyt opp før det kan volde stor skade

En ting er hva loven sier og en annen er hva som er fornuftig å gjøre ifølge egen risikovurdering. Også arbeid i høyden hvor det ikke er så stor høyde, kan gi store skader:

– Hvis man ser på arbeidsmiljøforskriftene våre, så er det sånn at at alt arbeid hvor det er fare for fall til lavere nivå eller fallende gjenstander fra to meter til lavere nivå, så skal det være sikra. Det står ikke at hvis det er en halvmeter så skal det være sikra eller så skal man gjøre noen tiltak annet enn å risikovurdere. Men det er ikke differensiert mellom en halv meter, en meter eller to meter. Men står du på 1,8 meter, fordi at da trenger du ikke sette opp et rekkverk, så har man kanskje gjort en dårlig risikovurdering. For om man faller fra 1,8 meter eller 2 meter så har ikke det så veldig store utslag i forhold til fallkrefter eller potensielt skadeomfang. Det samme er hvis du faller fra en halvmeter, så er det store nok krefter til å volde stor skade, forklarer Oddbjørn.

Eksempel på fall fra høyde

– Hvis man ser på, enkelt og greit, Newtons lover, så har man en masse som veier 100 kg og den faller en halvmeter og det ikke er noe som demper fallet. Man lander rett på halebeinet eller rett på hofta eller rett på rompa med rak rygg, så vil det allerede der være opparbeidet alt fra 350-500kg trykk i det slaget. Nå blir dette bare estimater, påpeker Oddbjørn, før han fortsetter:

– Detter man en meter så er det cirka ett tonn som er, på en måte, krafttoppen i den kollisjonen. Og detter man to meter så er man på to tonn. Det her er eksponensielt. 

Selv om noe kanskje kommer utenfor de direkte kravene, så er det desto viktigere å risikovurdere godt nok.

– Alt arbeid i høyden skal risikovurderes. Det betyr bruker man en gardintrapp så skal man vurdere er det greit å bruke den? Er underlaget støtt? Er det støttefunksjoner i gardintrappa? Er arbeidsplattformen jeg skal stå på trygg? Får jeg med meg verktøy? Har jeg frie hender til å utføre arbeidsoppgaven? Hvis svaret er nei, så må vi finne en annen plattform å stå på, sier Oddbjørn.

 

Hva er det som gjør arbeid i høyden farlig?

– Det som gjør arbeid i høyden farlig er konsekvensen av en ulykke. Det er store krefter som blir satt i sving. At vi ofte jobber med mindre plattformer. Det kan være en gardintrapp, det kan være rullestillas, usikra plattform, en terrasse eller usikra dekke i et nybygg. Uansett er den største risikoen fallet og kreftene som oppstår, forteller Oddbjørn.

 

Hvorfor oppstår farlige situasjoner i sammenheng med arbeid i høyden?

– Det er veldig sammensatt. Hvis vi bare hopper rett inn i statistikk, så er det sånn som Stami og Arbeidstilsynet som har utarbeidet rapporter på ulykker i bygg- og anleggsbransjen. Her ser vi at av alvorlige ulykker som blir rapportert inn, er cirka 50 % fallulykker. Det kan være mangel på sikringer, mangelfulle rekkverk, det kan være dårlig fundament på et stillas. 

– Årsakssammenhengene til ulykkene, de er veldig sammensatt. Alt fra planleggingen til oppdraget og risikovurderingen, til risikostyring på prosjektene og at man på en måte ser og vet at alle sammen har opplæring, alle sammen følger instrukser som er gitt og alle er informert om risikoforholdene og de forebyggende tiltakene, til siste ledd i kjeden, som er brukeren og personlig feil. Litt av risikovillighet, at man vet, okei, det jeg gjør nå er ikke trygt, men bare se på tiden jeg har til rådighet basert på erfaringen man har og litt den der "skynde seg" og "skal bare"-oppgaver, som er, kall det, sistebrukeren da, i kjeden. Der og er det jo en veldig stor andel av årsakene til ulykkene, sier Oddbjørn.

 

Hvordan gjøre arbeid i høyden sikrere?

Her forteller Oddbjørn noen ting man kan gjøre for å sikre arbeidet i høyden bedre. Her er god planlegging viktig, og følger du følgende tips er du langt på vei:

  • Planlegge.
  • Se og vurdere, må man være i høyden?
  • Hvis ja, kan vi sikre det med rekkverk, stillas, lift?
  • Går ikke det, bruk fallforhindrende utstyr, sånn så man på en måte ikke kan komme til kanten. En fysisk avgrenset line som gjør at "nei, jeg kan ikke komme til kanten", et fall kan ikke oppstå.
  • Er ikke det mulig, man må ut på kant, man kan ikke iverksette noen sikringstiltak, da bruker vi personlig falloppfangende systemer.
  • Alt det jeg snakker om her er det viktig at sluttbrukeren har opplæring i. Dokumentert opplæring som viser at man kjenner til krav til sikringstiltak og krav til produktene man bruker. Om det er stillas, om det er personlig fallsikringsutstyr eller om det er lift. Det er ytterst viktig. 

Oppsummering

– Arbeid i høyden, det er farlig, hvis man ikke gjør noen forebyggende tiltak. Hvis man gjør forebyggende tiltak, sikringstiltak, uavhengig av høyde, om det er en halvmeter, en meter, to meter eller tjue meter, så er det trygt så lenge man gjør de riktige sikringstiltakene og alle som skal utføre arbeidet er kjent med dem og har opplæring i rett og slett hvordan man skal utføre arbeidsoppgavene med sikringstiltakene ivaretatt. 

Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Ønsker du tips til en bedre medarbeidersamtale?

Føler du som leder at du får lite ut av medarbeidersamtalene? Da er du ikke alene – mange ledere gjør det. Men frykt ikke, det skal nemlig ikke så mye til før medarbeidersamtalen blir et nyttig og effektivt styringsverktøy, både for deg som leder og dine medarbeidere. I dette blogginnlegget gir vi deg våre beste tips til en bedre medarbeidersamtale.

Støy – påvirker det deg i hverdagen?

Lurer du på om støy påvirker din arbeidsplass? Som bedriftshelsetjeneste er vi ofte ute og gjennomfører kartleggingsbesøk og vernerunder på arbeidsplasser. I den forbindelse ser vi ofte på støyforholdene på arbeidsplassen. 

Spørsmål og svar | Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem

I dette blogginnlegget deler vi noen spørsmål og svar fra webinaret vi holdt, som hadde tema "Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem".