HMS

Slik blir bedriften din klar for nye verneombudskrav 2024 [for mindre bedrifter]

3 min lesetid
06.12.23 13:01

Kravene til verneombudsordningen blir endret fra 01.01.2024. Dette påvirker mindre bedrifter og verneombudsordningen. Se mer om endringene og praktisk informasjon i denne artikkelen.

 

nøkkelpunkt

Nøkkelpunkter

check-2Bedrifter med fem eller flere ansatte skal nå ha minst ett verneombud
check-2Tidligere var kravet ved 10 ansatte, endres nå til 5
check-2Bedrifter med færre enn 5 ansatte kan avtale annen ordning

Fra 1. januar 2024 

 

Skal min bedrift ha verneombud?

I utgangspunktet skal alle bedrifter ha minst ett verneombud, også mindre bedrifter. Dere kan derimot avtale en annen ordning dersom dere er under et visst antall ansatte. Dette må avtales skriftlig.

Per nå er dette antallet 10, men fra 1. januar 2024 endres det til 5 ansatte.

Når du beregner antall ansatte, skal også deltidsansatte, midlertidig ansatte og innleide telles med.

Så dersom dere er over 5 ansatte og ikke tidligere har hatt verneombud, må dere nå få dette på plass. Før vi går inn på valg av verneombud kan vi kort avklare hva et verneombud er og gjør.

 

Relevant: Nye regler for arbeidsmiljøutvalg i mindre bedrifter

 

Hva er et verneombud?

Verneombud skal være arbeidstakernes representant i saker som angår arbeidsmiljø, ved å ivareta arbeidstakernes interesser og sikkerhet. Rollen er ment å fungere som et bindeledd mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, slik at partene sammen kan skape en trygg arbeidsplass gjennom HMS-arbeidet.

 

 

Hva er typiske oppgaver for verneombud?

Verneombud kan for eksempel delta aktivt i HMS-arbeidet, foreta vernerunder og være involvert i arbeidet med HMS-systemet, for å nevne noe.

 

Valg av verneombud

Deretter må dere gjennomføre et valg av verneombud. Verneombudene skal velges blant dem som jobber innenfor et gitt verneområde og velges av de som jobber innenfor det området. Da må dere ta i betraktning hvem som kan, bør og vil stille til valg.

Hovedregelen er å velge et verneombud for hver avdeling eller skift, om risikoforholdene tilsier det.

Kort innpå om valg av verneombud:

  • Velges av de ansatte for 2 år
  • Alle utenom daglig leder har stemmerett
  • Bør ha jobbet minst 2 år i bedriften

 

Relevant: Hvem kan være verneombud?

 

Opplæring for verneombud i småbedrifter

Når dere har valgt verneombud, skal arbeidsgiver sørge for at verneombudet får den opplæringen som trengs for å løse rollen på en kompetent måte. Denne opplæringen skal minimum være på 40 timer.

For å få på plass opplæringen kan man ta et grunnkurs i HMS på 40 timer, også kalt verneombudskurs. I vår Kursportal får dere tilgang til HMS-kurs for alle deres ansatte, og dere får tilgang til en rekke andre kurs som er nyttige for småbedriften.

 

New call-to-action

 

Hva skjer hvis vi ikke har verneombud?

Dersom dere ikke har et verneombud, går dere glipp av funksjonene og effekten et verneombud gir – med mindre dere har en annen ordning som løser utfordringene like godt.

Verneombud skal være et bindeledd mellom ansatte og arbeidsgiver i HMS-arbeidet. Derfor er også verneombudet en viktig del av de ansattes mulighet til å medvirke på jobben. Siden verneombudet bidrar til sikkerheten for arbeidstakerne, går potensielt arbeidstakerne en mer utrygg arbeidsdag i møte – uten verneombud.

Det er Arbeidstilsynet som fører tilsyn om bedriftene følger loven når det kommer til verneombud. Konsekvensene kan da bli pålegg, tvangsmulkt eller stans av arbeidet, dersom ikke arbeidsgiver har sørget for at det velges verneombud.

 

Relevant: Nyvalgt verneombud: 5 tips til en god start

 

Hva bør jeg gjøre hvis ikke vi har verneombud og er over 5 ansatte?

Dersom dere er over 5 ansatte og ikke har brukt verneombud tidligere, må dere gjennomføre valg av verneombud. Verneombud må deretter gjennomgå godkjent opplæring for verneombud, som gjerne blir kalt verneombudskurs eller grunnkurs i HMS. Arbeidsgiver skal betale alle utgifter for denne opplæringen.

New call-to-action

 

Hva gjør jeg hvis jeg har spørsmål eller trenger hjelp?

Når du har avtale med en bedriftshelsetjeneste kan du bestille HMS-rådgivning dersom du har spørsmål eller trenger hjelp.

 

 

 


Kilder:

https://www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet/verneombud/

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev