Hva er bedriftshelsetjeneste? [Lær om BHT på 2 minutter]

4 min lesetid
08.03.23 15:30

Mange ledere har et utydelig inntrykk av hva bedriftshelsetjeneste er, og noen har kanskje ikke hørt om det engang. Etter at bedriften får varsel om tilsyn, eller brev om at man er pålagt bedriftshelsetjeneste, melder fort spørsmålet seg:

Hva er bedriftshelsetjeneste (BHT)? Hvorfor må bedriften ha det, hvordan kan de hjelpe bedriften og hvordan bruker jeg bedriftshelsetjenesten?

4trinn-hms-04

I dette innlegget:

Hva er bedriftshelsetjeneste?

Bedriftshelsetjeneste (BHT) er en fagkompetent tjeneste som gir råd innen forebyggende HMS-arbeid. BHT hjelper bedrifter med å skape sunne og trygge arbeidsplasser, skal godkjennes av Arbeidstilsynet og er lovfestet i § 3-3 i arbeidsmiljøloven. I motsetning til det mange tror, så er ikke bedriftshelsetjenesten en tilsynsmyndighet. De er din hjelper i HMS-arbeidet.

Sjekk ut vår temaside om bedriftshelsetjeneste: Omtrent alt du trenger å vite om BHT

 

 

På utkikk etter BHT? Her er 5 ting du bør tenke på ved valg av bedriftshelsetjeneste

 

Hvorfor er bedriftshelsetjeneste viktig for min bedrift?

Det er greit å kjenne litt til bakgrunnen for hvorfor bedriftshelsetjeneste er viktig, når vi snakker om spørsmålet hva er bedriftshelsetjeneste. Alle arbeidsmiljøer har større eller mindre grad av risiko. I de arbeidsmiljøene hvor det er større grad av risiko trenger man mer kompetanse på HMS, forebygging og helse.
2_Helsetjenester-risiko

Derfor har arbeidsgivere plikt til å knytte bedriften til en godkjent bedriftshelsetjeneste, hvis risikoen tilsier det.

Mer om det i avsnittet om hvem som skal ha bedriftshelsetjeneste, men hva med denne godkjenningen – hvordan fungerer det?

 

Hva betyr det at bedriftshelsetjeneste skal være godkjent?

Godkjent-BHT

En bedriftshelsetjeneste må altså godkjennes for å kunne hjelpe arbeidsgivere. Først og fremst er det for å sikre en viss kvalitet fra bedriftshelsetjenesten, slik at de kan hjelpe bedrifter med det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet på en god nok måte.

En bedriftshelsetjeneste får godkjenning for 5 år og krav for å bli en godkjent bedriftshelsetjeneste kan du se her.

Denne godkjenningsordningen går på at BHT har ressurser, kompetanse, kvalitet og fagutvikling tilfredsstillende nok til å løse disse utfordringene og komme med gode råd, skriver Arbeidstilsynet på sine sider.

Det innebærer blant annet at en godkjent bedriftshelsetjeneste må ha et helsepersonell med minimum lege, sykepleier, yrkeshygieniker og fysioterapeut eller eventuelt ergoterapeut.

Det er likevel mange bedriftshelsetjenester som har flere roller enn dette, men for å bli godkjent må man altså ha disse på plass.

 

Roller i en bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjenesten startet i utgangspunktet som en legeordning mot bedrifter.

Frem mot i dag har BHT utviklet seg til å inneholde flere roller for å løse komplekse arbeidsmiljø- og HMS-utfordringer.

I tillegg til de allerede nevnte, påkrevde, rollene, kan en BHT for eksempel ha personal som psykolog, HMS-ingeniør, HMS-rådgiver, helsesekretær og coach.

Kompetanse-01

De siste årene har det for eksempel blitt mer søkelys på det psykososiale arbeidsmiljøet og hvordan det kan påvirke produktivitet, trivsel, lønnsomhet og så videre.

 

Helsepersonell i BHT har taushetsplikt

De som er ansatt som helsepersonell i en bedriftshelsetjeneste har taushetsplikt på samme måte som øvrig helsepersonell har.

De skal også ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.

 

Eksempler på oppgaver bedriftshelsetjeneste kan bistå

For å svare på hva er bedriftshelsetjeneste, er det også greit å ta en kikk på hvilke tjenester bedriftshelsetjenesten kan levere:

Hvem skal ha bedriftshelsetjeneste?

Det er som sagt risikoen i arbeidsmiljøet som bestemmer hvorvidt bedriften skal tilknyttes en godkjent bedriftshelsetjeneste.

I praksis kommer det frem på en av to måter:

  • Bedriften er på en liste over spesielt risikoutsatte bransjer
  • Arbeidstilsynet kan pålegge bedriften tilknytning ved vurdering
Se liste over bransjer som er pålagt BHT her

Det er likevel sånn at en bedrift kan velge å selv knytte seg til en bedriftshelsetjeneste, selv om de ikke har krav på seg til å gjøre det.
Spot illustrasjon-RGB_Samarbeid-teamwork

– Vår erfaring er at også bedrifter utenfor lovkravet nyter godt av en BHT-tilknytning, forteller HMS-rådgiver Oddbjørn Hasle-Finstad.

Hvorfor det?

– Fordi BHT kan hjelpe deg å forstå kompliserte HMS-rutiner og krav. BHT gir deg gode råd for å bli mer effektiv i HMS-arbeidet, slik at lønnsomheten øker. Bedriftshelsetjenesten gir deg også tilgang til en rekke helsetjenester som bidrar til en tryggere arbeidsmiljø, noe som også bidrar til økt trivsel på arbeidsplassen.

Det er leder som har ansvaret for arbeidsmiljøet og HMS-arbeidet. Bedriftshelsetjenesten er din rådgiver, og et viktig virkemiddel, i dette arbeidet.

 

Da har du fått et kjapt og godt svar på spørsmålet hva er bedriftshelsetjeneste.

Vil vite mer om bedriftshelsetjeneste og hvordan vi kan hjelpe din bedrift?

Gå videre:

Se bransjer som er pålagt bedriftshelsetjeneste

Les mer om hva bedriftshelsetjeneste er

Finn ut mer om Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste

Se hvilke helsetjenester vi kan levere

 

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev