HMS

Nye regler til arbeidsmiljøutvalg i mindre bedrifter (AMU)

4 min lesetid
29.02.24 15:38

Arbeidsmiljøutvalg (AMU) fikk fra 2024 krav til å opprettes hos mindre bedrifter enn tidligere. Hvem angår endringen? Hva gjør egentlig AMU? Og hva slags opplæring må AMU-medlemmene ha på plass? 

Innhold

nøkkelpunkt

Nøkkelpunkter

check-2Bedrifter med 30 eller flere ansatte skal nå ha arbeidsmiljøutvalg
check-2Tidligere var kravet ved 50 ansatte, endres nå til 30
check-2AMU-medlemmer skal ha lovpålagt opplæring

Fra 1. januar 2024 


New call-to-action

 
 

Arbeidsmiljøutvalg (AMU) har nye regler fra 01.01.2024

Nå skal alle bedrifter med 30 eller flere ansatte lage arbeidsmiljøutvalg (AMU). Endringen gjaldt fra 01.01.2024. Kravet slår dermed inn for mindre bedrifter enn før, da kravet var 50 ansatte.

Men også i enda mindre bedrifter kan kravet slå ut.

Dersom bedriften har mellom 10-30 ansatte, og en av partene i bedriften krever det, skal det også opprettes AMU.

Arbeidstilsynet kan også bestemme at det skal lages AMU i bedrifter med færre enn kravet.

Nye regler arbeidsmiljøutvalg (AMU)


Hvem gjelder de nye arbeidsmiljøutvalg-reglene for?
hms-arbeidet-slikgardufrem-RGB_hvem-ansvar-usikker-

Dersom bedriften deres faller i rommet mellom 30-50 ansatte og tidligere ikke har AMU, gjelder de nye reglene for dere og dere må nå opprette AMU.

Det vil også gjelde fra 10 ansatte dersom noen av partene krever det.

 

Hva er et arbeidsmiljøutvalg, egentlig?

Arbeidsmiljøutvalg er en gruppe personer innad i bedriften, som skal jobbe for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø hos dere.

Relevant: Den komplette oversikten over HMS-begreper 

1.1Hvor mange er i AMU?

Arbeidsmiljøutvalg skal bestå av minimum fire medlemmer, men bør ikke ha flere enn åtte (4-8 medlemmer).

Ved uenighet velger arbeidsgiver antall medlemmer.

1.1Hvem er i AMU?

Det skal være representanter fra arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden i et arbeidsmiljøutvalg. Det skal være like mange representanter fra hver part.

Hvis bedriften deres har bedriftshelsetjeneste skal denne være representert i AMU.

1.1Hva gjør AMU?

Kort innpå skal AMU jobbe for at arbeidsmiljøet er godt og forsvarlig i bedriften. Arbeidsmiljøutvalget har en rekke oppgaver etter både arbeidsmiljøloven og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Slik som for eksempel å delta aktivt i bedriftens HMS-arbeid, eller behandle spørsmål rundt bedriftshelsetjeneste eller vernetjeneste.

Vi har tidligere skrevet om de ulike rollene i HMS-arbeidet. Det kan være nyttig å kikke over for å få en kjapp oversikt over hvem som gjør hva og hvor ansvaret ligger innenfor HMS-


New call-to-action

 

Slik velger dere medlemmer til AMU

Spot illustrasjon-RGB_Samarbeid-teamwork

Øverste ledelse skal alltid ha med en representant i AMU og arbeidsgiver peker ut sine representanter

De ansatte velger normalt ut sine kandidater ved flertallsvalg, men hovedverneombud skal være en av disse.

"Bortsett fra den øverste ledelse, har alle ansatte stemmerett, og kan velges som AMU-medlem. Dette inkluderer også deltids- og korttidsansatte, verneombud og andre tillitsvalgte. Valget skal være skriftlig og hemmelig. Det skal også velges varamedlemmer for representantene."


– Arbeidstilsynet

 

Leder for utvalget velges for ett år av gangen, og velges annenhver gang fra hver side, mens medlemmene velges for to.

 

Medlemmene må ha på plass lovpålagt opplæring

Når dere har valgt medlemmer til det nye arbeidsmiljøutvalget deres, så har disse krav på opplæring så snart som mulig etter valg.

"Opplæringen skal gi kunnskap om hvordan verne- og miljøarbeid skal drives. Viktige områder er ergonomi, støy, belysning, klima og trivselsskapende tiltak, forebygging av ulykker, bruk av personlig verneutstyr med mer. I tillegg skal opplæringen gi innføring i arbeidsmiljøloven og annet relevant regelverk."


– Arbeidstilsynet

Vanligvis skal opplæringen være på minst 40 timer og arbeidsgiver skal dekke utgiftene. Navnet på den lovpålagt opplæringen brukes litt om hverandre. Det kan kalles verneombudskurs, HMS-kurs for verneombud og AMU, eller grunnkurs HMS.

New call-to-action

 

 

Kilder: Arbeidstilsynet, arbeidsmiljøloven

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev