Alle innlegg

500 tilsyn på byggeplasser i mai - omtrent halvparten stanset

Flere byggeplasser måtte se arbeidet stanse etter tilsyn i mai. Arbeidstilsynet stanset rundt halvparten av totalt 500 kontrollerte bedrifter på grunnlag av farlig arbeid i høyden eller farlig arbeid med sag.

Tilsyn med fokus på høydearbeid og sikker bruk av sag

Det var i hovedsak sikkerheten rundt arbeid i høyden, og hvorvidt sager i bruk hadde påmontert vern og spaltekniv, som ble kontrollert.

Det blir gitt flere overtredelsesgebyr enn tidligere ved farlig arbeid i høyden. Nå skjerpes reaksjonene med gebyr- også ved farlig arbeid med sag, skriver Arbeidstilsynet.

Mangel på HMS-kort er et annet grunnlag for overtredelsesgebyr etter storaksjonen.

 

tilsyn på byggeplasser - 1139

Årsakene til stans

Når arbeidet blir stanset er det fordi tilsynet mener det er overhengende fare for liv og helse. I tillegg vet vi at ulykkestypen som fører til flest alvorlige skader og dødsfall er fall. Fra storaksjonen i mai var årsakene til stans eksempelvis: 

 • stillas uten rekkverk
 • stillas med mangelfulle rekkverk
 • stor avstand mellom stillas og vegg
 • dårlig stillasgulv
 • dårlig forankring av stillas 
 • mangler ved atkomst til stillas
 • usikrede åpninger
 • usikrede stiger
 • manglende personlig fallsikring

Sørg for god opplæring

Det er viktig at dere har gode rutiner for sikring, bruk av utstyr og oversikt over hvilke risikoer dere har i arbeidet. Sørg for god opplæring. HMS-kurs og stillaskurs hever kompetansen og sikkerheten i bedriften, slik at dere får en tryggere hverdag og unngår eventuelle reaksjoner i et tilsyn. 

 

Arbeidstilsynets tips for å forebygge fallulykker 

Arbeidstilsynet anbefaler å unngå at ansatte må arbeide i høyden, men hvis det er umulig bør dere holde arbeidet så kort som det lar seg gjøre. I tillegg kommer de med disse rådene før du starter arbeid i høyden:

 • Hvis arbeid i høyden ikke kan unngås: bruk allerede sikrede arbeidsplasser.
 • Sørg for at arbeid i høyden utføres på en sikker måte, med egnet arbeidsutstyr og fra en egnet overflate.
 • Bruk kollektiv fallsikring – som for eksempel rekkverk – fremfor personlig fallsikringsutstyr.

 

 

 

 

Kilder: 

https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/arbeidstilsynet-med-storaksjon-pa-byggeplasser---nesten-halvparten-ble-stanset/
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/arbeid-i-hoyden/

 

 

Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Støy – påvirker det deg i hverdagen?

Lurer du på om støy påvirker din arbeidsplass? Som bedriftshelsetjeneste er vi ofte ute og gjennomfører kartleggingsbesøk og vernerunder på arbeidsplasser. I den forbindelse ser vi ofte på støyforholdene på arbeidsplassen. 

Spørsmål og svar | Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem

I dette blogginnlegget deler vi noen spørsmål og svar fra webinaret vi holdt, som hadde tema "Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem".

Bruk av egenmelding når arbeidstaker er fraværende grunnet egen sykdom

Som HMS-rådgiver i bedriftshelsetjenesten, får jeg ofte spørsmål rundt emnet egenmelding fra både daglig ledere, verneombud og arbeidstakere.