Hva er plan for bistand fra bedriftshelsetjenesten?

1 min lesetid
09.02.24 12:32

Når din bedrift gjør en avtale med en bedriftshelsetjeneste kommer du over begrepet plan for bistand. En plan for bistand er en oversikt over aktivitetene som bedriftshelsetjenesten skal hjelpe din bedrift med. 

Eksempelaktiviteter i en plan for bistand:

  • Helseundersøkelser
  • Risikokartlegging
  • Sykefraværsoppfølging
  • Vernerunder
  • Hjelp til å sette opp HMS-systemet

 

 

Plan for bistand fra bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten (BHT) bistår med å forenkle, effektivisere og kvalitetssikre praktiske HMS-oppgaver. BHT bidrar i det forebyggende HMS-arbeidet med mål om at du og dine ansatte ikke blir skadet eller syke på grunn av jobben.

En plan for bistand sikrer et godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten.

Les også: 7 fordeler ved å ha en bedriftshelsetjeneste

Skal være målrettet og basert på kunnskap og risiko

Bistanden fra bedriftshelsetjenesten skal være målrettet og basert på risiko og kunnskap. Det er risikoforholdene på jobben som bestemmer hvordan BHT skal hjelpe dere.

Derfor skal alltid bedriftshelsetjenesten og bedriften bli enige om en plan for bistand og denne bør være tilpasset den enkelte bedrifts behov og ønsker.

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen


Hvordan lages en plan for bistand?

For at bedriftshelsetjenesten skal bli kjent med forholdene og eventuelle utfordringer i deres bedrift, er det vanlig med en rutinemessig kartlegging.

Hos Grønn Jobb gjennomføres det med et digitalt møte med en rådgiver der man kommer frem til grunnlaget for å lage en plan for bistand. 

 

Se også: Bli med på innsiden av en bedriftshelsetjeneste

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev