Bli med på innsiden av en bedriftshelsetjeneste [Videoinnlegg]

2 min lesetid
22.09.22 13:01

– Det er helt fantastisk å være ute og se at du kan bidra og hvor glade kundene blir når de får hjelp, forteller Ann Kristin Røssel. 

I denne artikkelen blir vi med to av Grønn Jobbs HMS-rådgivere på jobb, for å få et blikk på innsiden av bedriftshelsetjenesten og for å få  en bedre forståelse for hva bedriftshelsetjenesten gjør.

 

Les også: Hva gjør bedriftshelsetjenesten?

 

Som daglig leder i en liten eller mellomstor bedrift kan det ofte være i overkant mange oppgaver å forholde seg til. og en av oppgavene som mange synes er vanskelig eller som kan bli nedprioritert er det systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeidet.

For mange er HMS-arbeid knyttet til rigide regler og unødvendige og kostbare tiltak.

Men i bunn og grunn handler det om sunn fornuft. Og å ha en grunnleggende forståelse for HMS-regelverket, hvor formålet er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for et helsefremmende og en meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

Vi ønsker alle å ha det bra på jobben.

 

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen
Vi er rådgivere, ikke tilsynsmyndigheten

Oddbjørn Hasle-Finstad er en av mange HMS-rådgivere i Grønn Jobb bedriftshelsetjeneste. Alene gjennomfører han flere hundre bedriftsbesøk i året og har opparbeidet seg en unik erfaring og kompetanse rundt hvilke tiltak som fungerer for forebyggende HMS-arbeid.

I denne videoen blir vi med Oddbjørn når han i løpet av en dag i bedriftshelsetjenesten hjelper bedrifter med både vernerunde, tilsynsmøte, rådgivning i HMS-arbeidet og opplæring i HMS-system.

Hovedoppgaven min er å være en god hjelper til daglig leder

I Hurdal, nord for Oslo, har Ann Kristin Røssel sin base i jobben som HMS-rådgiver i Grønn Jobb bedriftshelsetjeneste. Hun elsker jobben sin.

Noen dager kan kundene få hjelp over telefon eller videosamtaler, mens andre ganger er det fysiske besøk som må til for å kunne gi den bistanden kundene ønsker.

I videoen under blir vi med Ann Kristin på jobb, en dag som inneholder både hjemmekontor og besøk hos to helt ulike bedrifter.

Lovpålagte helsekontroller i noen bransjer

I det forebyggende helse, miljø og sikkerhetsarbeidet er det noen bransjer som er pålagt å tilby sine ansatte helsekontroller.

Hos Grønn Jobb bedriftshelsetjeneste gjennomføres det flere titalls helsekontroller hver dag og mange hundre helsekontroller i året.

Med trent helsepersonell bestående av blant annet fysioterapeuter, sykepleiere og leger er formålet å oppdage helseplager hos de ansatte før det ender med sykemeldinger, og å komme med tips og tilbakemeldinger til bedrifter slik at arbeidet blir helsefremmende og meningsfylt med full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

Helsekontroller kan gjennomføres hos bedriftshelsetjenesten eller ved at helsepersonell kommer på besøk til din bedrift.

 

Arbeidsgiver plikter å knytte en godkjent bedriftshelsetjeneste til virksomheten dersom risikoforholdene i bedriften tilsier det.

Bedriftshelsetjenesten er til for å hjelpe deg som daglig leder og din bedrift med det systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeidet, og i mange tilfeller kan det lønne seg å bruke erfarne rådgivere i dette arbeidet.


En tjeneste som bidrar til bedre helse på jobben, det er oppdraget til bedriftshelsetjenesten.

 

 

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev