Leder eller ansatt – hvilken side er bedriftshelsetjenesten på?

5 min lesetid
14.09.22 08:00

Noen ganger kan det oppstå usikkerhet eller spørsmål rundt hvilken rolle bedriftshelsetjeneste skal ha inn mot arbeidsmiljøet. Er bedriftshelsetjenesten på leder eller ansatt sin side?

Bedriftshelsetjenesten er i grunnen ikke på den ene eller andre siden. Det er det faglige som skal ligge til grunn i BHT sine vurderinger mot arbeidsmiljøet. 

 

– Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål, og på grunnlag av faglige vurderinger informere om risikofaktorer på arbeidsplassen.

Arbeidstilsynet

Ved å ha en fri og uavhengig stilling inn mot arbeidsmiljøet i bedriften, skal bedriftshelsetjenesten kunne bistå både arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.hms-arbeidet-slikgardufrem-RGB_hvem-ansvar-usikker-

 

Les også: Omtrent alt du trenger å vite om bedriftshelsetjeneste

 

Vi har huket inn May Britt og stilt hun noen spørsmål for å få gode svar på dette med å være en nøytral tredjepart. May Britt Søland er både HMS-rådgiver og bedriftsfysioterapeut i Grønn Jobb bedriftshelsetjeneste. 

201112_stockfoto_ergonomi-5_kontor_arbeidsstilling_kontorergonomi_may britt søland_belastningsskader_arbeid ved dataskjerm

 

Hva er bedriftshelsetjenestens rolle inn mot arbeidsmiljøet?

Bedriftshelsetjenesten sitt mandat er å legge frem hvilke plikter og krav arbeidsgiver har opp mot arbeidsmiljøloven, forklarer May Britt. Det samme gjelder også oppimot plikter og krav for ansatte.

– Vi skal være en informativ og rådgivende instans i forhold til arbeidsmiljøloven. Det er utgangspunktet, sier May Britt.spot-illustration-low-dokumenter-sjekkliste_Dokumenter sjekkliste_Dokumenter sjekkliste
Jeg opplever at mange har sett nytten av at bedriftshelsetjenesten er en nøytral tredjepart i vanskelige og krevende situasjoner.

– Det er ofte vi som først fremmer det og kommer med den informasjonen for å bevisstgjøre arbeidstaker og arbeidsgiver. Vi er en nøytral part og det må frem når vi avklarer roller, sier May Britt. 

– Eksempelvis, når jeg går inn i et dialogmøte, da starter jeg møtet med å informere både leder og ansatt om at jeg er en nøytral part. Jeg holder ikke "parti" med den ene eller andre. Jeg skal informere om deres rettigheter og muligheter, og skal være med på å finne gode løsninger for begge to, sier May Britt.

 

Les også: Hva er ditt ansvar i arbeidet med HMS?

 

Hva er hensikten med at bedriftshelsetjenesten skal være en nøytral tredjepart?

Spot illustrasjon-RGB_Samarbeid-teamworkHMS-rådgiveren forklarer at det først og fremst er viktig, i et møte eller en konflikt, at hun ikke holder parti med arbeidsgiver eller den ansatte. Både arbeidsgiver og ansatt skal ha tillit nok til å kunne komme med sine forslag og synspunkter, og at dette skal bli vurdert og behandlet rettferdig.

– Hvis ikke kan det føre til at vi ikke kommer frem til beste mulig løsning for begge parter, sier May Britt, og fortsetter:

– I mange tilfeller er det viktigst at denne informasjonen kommer frem for den ansatte. Kundeoppfølgingen foregår i de fleste tilfeller med lederne, og for ansatte er det fort gjort å tolke det som at vi er "på lederens lag". Samtidig, når jeg snakker med ledere, er det ofte viktig for dem at jeg har informert om at jeg er en nøytral part. Et eksempel er hvis en leder ønsker å si opp den ansatte, så må jeg fremdeles gi informasjon til den ansatte om hvilke rettigheter den ansatte har. 

– Arbeidsgiver skal likevel føle at jeg gir gode råd og løsninger til arbeidsgiveren. Det er viktig for meg at jeg ikke bare snakker arbeidsgivers sak. Det er viktig å tydeliggjøre, selv om hovedsakelig dialogen er med arbeidsgiver, avslutter hun. 

 

Bedriftshelsetjenesten er ikke en tilsynsmyndighet

 

Av og til blir det nødvendig å minne om at bedriftshelsetjenesten ikke er en tilsynsmyndighet, for spørsmålet dukker ofte opp.

– Jeg pleier å si til ledere at dere har krav på dere til å følge opp arbeidsmiljøloven og du som arbeidsgiver er dermed pålagt å følge opp dette. Da kan noen av dem av og til spørre om de får pålegg eller lignende hvis de ikke har fulgt opp dette enda. Da må jeg minne om at vi ikke er en tilsynsmyndighet i bedriftshelsetjenesten, vi er en informasjon og en rådgiver som skal hjelpe deg, sier May Britt.

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen– Som rådgiver har jeg større kjennskap til arbeidsmiljøloven og kravene. Jeg prøver best mulig å se hvor er det du trenger hjelp i forhold til det du er forpliktet til å gjøre – for deretter å gi råd og veiledning opp mot det, fortsetter hun 

 

 

Hva er fordelen for en arbeidsgiver at vi er en nøytral part?

spot-illustration-low-ferieartikkel-RGB_Ferie-jobb copy– Det viktigste med at vi er en nøytral part overfor arbeidsgiver, det er for å komme frem til gode løsninger sammen med arbeidstaker. For å få det til må arbeidstaker ha tillit til at vi er nøytrale, sier May Britt. 

Målet med å vinne den tilliten er blant annet for at de ansatte skal oppleve at det er rettferdige prosesser. Da blir det også mulig for arbeidsgiver å få gjennomført nødvendige tiltak.

– Når vi kommer med råd og anbefalinger senere, til arbeidsgiver, så skal de være sikre på at det er en objektiv vurdering. Det er ikke en vurdering som baserer seg på hva arbeidsgiver vil ha. De skal føle seg trygge på at dette er en vurdering de hadde fått, uavhengig av hvilken fagperson i Grønn Jobb BHT eller annen BHT de hadde snakket med, sier hun. 

 

Les også: 4 tips til hvordan du som leder kan motivere dine ansatte

 

Hva er fordelen for en arbeidstaker at vi er en nøytral part?

– Arbeidstaker skal ha tillit til oss og oppleve at vi er en nøytral part slik at de gir oss reell informasjon. Hvis ikke de opplever at vi er en nøytral part, så vil de ikke forholde seg til oss. Dermed forsvinner vår hensikt litt bort, hvis ikke vi får arbeidstakernes mening. Det å bygge den tilliten hos ansatte er viktig, sier May Britt. 

I møter er det for eksempel viktig at de ansatte er trygge på at ikke vi tar noe parti. Her skal det være en likevekt. 

– I etterkant også, så kommer det som regel noen anbefalinger. Her er det viktig at både arbeidstaker og arbeidsgiver vet at anbefalingene er nøytral vurdering uten "fordeler" ene veien eller andre. Det er basert på hva arbeidsmiljøloven sier om hva de har plikter og rettigheter til, avslutter May Britt.

 

Les også: Hva er arbeidsplassvurdering


LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev