7 fordeler ved å ha en bedriftshelsetjeneste

5 min lesetid
22.09.21 10:59

For mange er det lovpålagt å tilknytte seg en godkjent bedriftshelsetjeneste. Det er ikke helt uten grunn at det er pålagt gjennom lov. En bedriftshelsetjeneste gir nemlig deg og dine ansatte en rekke fordeler. Her presenterer vi 7 av de viktigste.

1. Forstå kompliserte HMS-rutiner og krav

Selv om du ikke er lovpålagt å ha bedriftshelsetjeneste, er du ikke fritatt fra å følge HMS-regelverket. Alle bedrifter med ansatte må fortsatt kjenne til og følge internkontrollforskriften. Det betyr at du må lage deg et system for å jobbe systematisk og planmessig med HMS. Det er nettopp dette mange synes er vanskelig og kontakter oss for hjelp.

7 fordeler BHT-1gif-1

Les også: Hva er internkontrollforskriften?

 

I tillegg må du som leder kjenne til og ha kontroll på en rekke andre lover og forskrifter. Ved å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste vil du få en gjennomgang av gjeldende lovverk for deg og din bransje, oversatt til et språk du enkelt kan forstå.

 

Du får hjelp til å systematisere HMS-arbeidet og forstå hvilke konkrete oppgaver du må utføre for å tilfredsstille kravene for din bedrift. Og tallenes tale er klar. De bedriftene som er tilknyttet en bedriftshelsetjeneste, jobber ofte mer systematisk med HMS, ifølge SINTEF rapporten om bedriftshelsetjenesten (2016). Antakeligvis fordi en bedriftshelsetjeneste bidrar til en økt forståelse for HMS-arbeid.

 

2. Bli mer er effektiv i HMS-arbeidet slik at lønnsomheten øker

Vi ser ofte eksempler på bedrifter som gjør HMS-arbeidet mer komplisert enn det trenger å være. Derfor blir HMS-kravene for mange en byrde i den ellers hektiske arbeidshverdagen. Dette gjelder spesielt for små bedrifter. Det er ikke meningen at eksempelvis en liten frisørsalong med to ansatte, skal ha et eget årsverk for å jobbe med HMS. Hele poenget med helse-miljø, og sikkerhetsarbeidet er at det skal fremme arbeidsmiljø og forebygge skader og ulykker.

Korona-hjelp

Gjennom et samarbeid med en bedriftshelsetjeneste vil du få god hjelp til å kartlegge bedriftens risikoforhold og få veiledning i å etablere praktiske HMS-rutiner. På den måten vil du bruke mindre tid, ha fokus på de rette tingene, og bli mer effektiv i HMS-arbeidet. Studier viser også at HMS faktisk kan være veldig lønnsomt. For 1 kr investert i HMS-tiltak per ansatt, kan du forvente 2,20 kr tilbake i økt lønnsomhet.

 

Les også: 5 ting du bør tenke på ved valg av bedriftshelsetjeneste

 

I denne videoen kan du få innblikk i en typisk arbeidshverdag for HMS-rådgiveren Oddbjørn, og se hva han hjelper våre kunder med.

 

 

3. Helsetjenester som bidrar til tryggere arbeidsmiljø

En viktig del av HMS-arbeidet er å jobbe forebyggende slik at man unngår skader og sykdom. Hvorfor er vi så opptatt av det? Fordi sykefravær koster. Det koster bedrifter i snitt 45 000 kr om en ansatt er sykemeldt i 16 dager. Derfor er det mer lønnsomt å jobbe forebyggende og kartlegge risikoforhold før en ulykke eller sykefravær oppstår.

2_Helsetjenester-risiko

Har du en bedriftshelsetjeneste får du tilgang til en rekke forebyggende helsetjenester som bidrar til et tryggere arbeidsmiljø. For eksempel ved å tilby dine ansatte helsekontroller, kan du kartlegge om det finnes risikoforhold på arbeidsplassen din som kan gjøre folk syke. Hvis mange eksempelvis sier de får vondt i ryggen ved å arbeide med en spesifikk maskin, så vil det gjenspeile seg i en rapport i etterkant, hvor det anbefales en ergonomisk vurdering for å unngå at folk blir sykemeldt. Det er god HMS-økonomi det!

 

4. Økt trivsel på arbeidsplassen

Spot illustrasjon-RGB_arbeidsmiljøAnsatte som vet hvordan man skal gå frem i saker angående HMS og arbeidsmiljø fører til en høyere grad av trygghet. Når man føler at bedriften har kontroll, er trygg og engasjerende med ryddige ordninger, så vil ansatte trives. Gjennom et samarbeid med bedriftshelsetjenesten vil du få en innføring i dine plikter for å ivareta et forsvarlig organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø (arbeidsmiljøloven kapittel 4-3). De vil også kunne hjelpe deg med å legge til rette for et arbeidsmiljø hvor de ansatte føler seg trygge, blir sett og hørt og at arbeidet blir tilpasset med tanke på mengde og tidspress. 

 

Les også: Hva er det som skaper trivsel på arbeidsplassen?

 

5. En nøytral tredjepart i konfliktsaker

Av og til blir uenighet til konflikt på jobb. Det forekommer i utgangspunktet på alle arbeidsplasser selv om man kanskje ikke bruker ordet konflikt. Konflikthåndtering kan ofte være vanskelig, og det er lederens ansvar å håndtere en konflikt i tide. Dersom en konflikt har eskalert og viser seg å være vanskelig å løse, er det viktig at arbeidsgiver opptrer korrekt. Derfor er det formålstjenlig å hente inn ekstern hjelp, i form av en mekler eller en objektiv tredjepart. Bedriftshelsetjenesten kan være en god ressurs i slike tilfeller.

 

Les også: Konflikthåndtering: Slik løser du konflikten på jobb

 

6. Lavere sykefravær og støtte i oppfølging av sykemeldte

201208_stockfoto_helseundersøkelser-2-sykefravær-lege-blodtrykk
I oppfølging av sykefraværet er det mange ting å tenke på og det er lett å føle seg utrygg i situasjonen når du er leder. Derfor kan det være greit å kjenne til at du kan bruke bedriftshelsetjenesten som en trygg rådgiver i denne prosessen. Rådgiverne som jobber ut mot bedrifter har erfaring fra flere forskjellige bransjer og kjenner godt til de ulike helse- og sikkerhetsutfordringene som kan oppstå. De kan veilede deg i hva du er pålagt å gjøre i de ulike fasene av sykefraværsoppfølgingen, og de kan hjelpe deg og dine ansatte med å finne gode tilretteleggingstiltak for å forebygge og redusere sykefraværet.

 

Les også: Få ned sykefraværet med disse 5 grepene

 

7. Du tilfredsstiller kravene fra en rekke andre aktører

En del aktører innenfor blant annet bygg og anlegg krever at underleverandørene er registrert i StartBANK. Dette er en kvalifikasjonsordning som skal gjøre det vanskeligere for useriøse aktører å slippe til i bransjen. Er du registrert her kan oppdragsgiveren være sikker på at de inngår kontrakt med en seriøs bedrift og at du har ting på stell. I tillegg ser vi nå at flere bedrifter oppretter egne sjekklister med krav til sine underleverandører. Det å være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste er ofte et av de kravene de stiller.

Det er også en rekke andre sertifiseringer og godkjenninger som krever at du er tilknyttet en bedriftshelsetjeneste. Dette gjelder blant annet for å bli en offentlig godkjent renholdsbedrift og vil være gjeldende for mange bedrifter, som ønsker å bli Miljøfyrtårnsertifisert.

 

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Gå videre:

Hvem må ha bedriftshelsetjeneste?

BHT: omtrent alt du trenger å vite

Finn ut mer om Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste

Se hvilke helsetjenester vi kan levere

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev