5 ting du bør tenke på ved valg av bedriftshelsetjeneste

6 min lesetid
08.04.21 07:50

Noen bransjer er lovpålagt å tilknytte seg en godkjent bedriftshelsetjenesteDersom du er en av dem, bør du tenke nøye gjennom valg av leverandør for bedriftshelsetjenester. Når du først skal betale for tilknytning, er det lurt å sørge for at du får verdi av samarbeidet.

 

Les også: Bedriftshelsetjeneste – omtrent alt du trenger å vite 

 

Hva er bedriftshelsetjeneste?

Før jeg går løs på tipsene, er det på sin plass å si noe om hva en bedriftshelsetjeneste er. Mange har kanskje hørt at de må tilknytte seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste fordi de tilhører en bransje hvor dette er lovpålagt. De er ofte ikke klar over hva det innebærer.  

5 ting du bør tenke på ved valg av bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjenesten er en rådgivende tjeneste bestående av helse- og vernepersonell med fagkompetanse innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. De skal bistå med hjelp og støtte i det lovpålagte forebyggende HMS-arbeidet.

Dette innebærer å hjelpe til med å forstå hva som står i gjeldende HMS-lovverk og gi anbefalinger ut ifra dette. Det er i denne sammenheng viktig å påpeke at bedriftshelsetjenesten er bedriftens rådgiver, ikke tilsynsmyndighet.

 

 

1. Er bedriftshelsetjenesten godkjent av Arbeidstilsynet? 

Det første du bør sjekke er om bedriftshelsetjenesten er godkjent. En godkjent bedriftshelsetjeneste er kvalitetsvurdert av Arbeidstilsynet og blir jevnlig kontrollert. Denne godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenesten ble innført i 2010, og skal sikre at dere får god kvalitet i den hjelpen dere har behov for.  

 

Arbeidstilsynet beskriver 4 punkter som bedriftshelsetjenesten  må oppfylle for å bli godkjent: 

  1. Kunne gi helhetlig forebyggende bistand
  2. Ha et kvalitetssystem som sikrer tilfredsstillende bistand og kompetanseutvikling 
  3. Krav til bedriftshelsetjenestens faglige kompetanse 
  4. Fagområdene arbeidsmedisin, yrkeshygiene, ergonomi, og psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø må være dekket med minimum 30 prosent av et årsverk 

5 ting du bør tenke på ved valg av bedriftshelsetjeneste

I praksis betyr dette at Arbeidstilsynet setter strenge krav til bedriftshelsetjenestens kompetanse og hvordan de benytter og videreformidler den. Bedriftshelsetjenesten skal være en trygg aktør å henvende seg til for hjelp i et fagområde som for mange kan oppleves som vanskelig.  

Spot illustrasjon-RGB_Lovbrudd forskrift

 
De skal blant annet kunne hjelpe deg med å gjennomføre konkrete arbeidsoppgaver, som for eksempel arbeidsplassvurdering, kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø eller sykefraværsoppfølging. De skal også kunne bistå med informasjon og veiledning, slik at du kan settes i stand til å utføre HMS-oppgaver selv.  

 

Les også: Hva er arbeidsplassvurdering? 

 

Det er ditt ansvar å bruke en bedriftshelsetjeneste som er godkjent. En avtale med den lokale fastlegen som de ansatte kan benytte, er ikke en godkjent bedriftshelsetjeneste i lovens forstand. På Arbeidstilsynet sine nettsider finner du en oversikt over godkjente bedriftshelsetjenester 

 

For ordens skyld, vår bedriftshelsetjeneste er selvsagt godkjent av Arbeidstilsynet. 

  

2. Velg riktig samarbeidsmodell med bedriftshelsetjenesten 

5 ting du bør tenke på ved valg av bedriftshelsetjeneste

 

Det holder ofte ikke å bare velge en bedriftshelsetjeneste som er godkjent. Du bør også ta stilling til hvilken samarbeidsmodell du ønsker med bedriftshelsetjenesten. I praksis kan du ende opp med å velge en godkjent bedriftshelsetjeneste, men oppleve å kun få en helsekontroll igjen for pengene.

For at du skal få verdi av samarbeidet er det viktig å ta stilling til hva de konkret skal hjelpe dere med. Da bør du først ha en grunnleggende forståelse av dine plikter innenfor det systematiske HMS-arbeidet.  

 

Les også: Hva er ditt ansvar i arbeidet med HMS? 

5 ting du bør tenke på ved valg av bedriftshelsetjenesteHva du vil ha ut av samarbeidet med bedriftshelsetjenesten er helt opp til deg selv. Har du satt deg noen konkrete HMS-mål, eller har noen områder du ønsker å satse på – kan det være en god start.


Dette kan for eksempel være hjelp til å redusere sykefraværet i bedriften, eller hjelp til vernerunde eller risikovurdering, dersom du har som mål å redusere antall arbeidsulykker i bedriften. 
 

 

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen  

Uansett skal det utarbeides handlingsplaner og årsrapporter for hva bedriftshelsetjenesten skal bistå med. Dette skal inngå som en del av det systematiske HMS-arbeidet. Disse planene er obligatorisk, og ligger i kravet for hva en godkjent bedriftshelsetjeneste skal bistå med.  5 ting du bør tenke på ved valg av bedriftshelsetjeneste

Før du velger bedriftshelsetjeneste bør du altså gjøre en vurdering av hva du trenger hjelp med. Det er en viktig forutsetning at forventningene til samarbeidet samsvarer. Før du inngår en avtale er det derfor viktig å avklare roller, innhold og prioriteringer for samarbeidet. Deretter bør du vurdere hvorvidt kompetansen og tilleggstjenestene som bedriftshelsetjenesten leverer, vil passe dine behov.  

 

Sjekk også innholdet i avtalen konkret. Tilbudet bør på en enkel måte, beskrive hvordan tjenesten vil leveres. For eksempel bør det fremgå hva de inkluderte timene kan benyttes til, og hvilke andre tjenester de leverer som tilleggstjenester utover den faste avtalen.  

 

 

3. Har bedriftshelsetjenesten et fornuftig prisnivå? 


Pris bør aldri være eneste kriteriet for valg av bedriftshelsetjeneste. Kompetanse og tjenestekvalitet vil alltid være det viktigste for å kunne oppleve verdi av bedriftshelsetjenesten. Likevel kan det være greit å sjekke om de har et fornuftig prisnivå i forhold til de tjenestene de leverer.  

5 ting du bør tenke på ved valg av bedriftshelsetjeneste

Ifølge SINTEF-rapporten om bedriftshelsetjenesten i Norge (2016)er det vanlig å betale en fast sum som for en grunnpakke basert på antall ansatte, hvor man betaler ekstra for tjenester som går utover pakken.  
 
Andre ting som er greit å sjekke utover prisnivå er geografi og tilgjengelighet. Det hjelper lite å innlede et samarbeid med en bedriftshelsetjeneste man aldri snakker med. Så finn ut om du får en egen kundekoordinator som følger deg opp.

Finn også ut om de dekker ditt område. Husk også at det ikke lenger er nødvendig å ha en lokal aktør som bedriftshelsetjeneste, så lenge de har gode digitale løsninger, og mulighet for å reise.  

Se pris på bedriftshelsetjeneste hos Grønn Jobb.

 

4. Har bedriftshelsetjenesten fornøyde kunder? 

Fornøyde kunder er ofte den beste kvalitetsindikatoren for en bedriftshelsetjeneste. Spør gjerne om å få se eksempler på kunder som har oppnådd gode resultater gjennom sin HMS-investering. Du kan også sjekke hjemmesiden deres, oppgir de noen kundereferanser der?

Se Grønn Jobb sine omtaler på Google her

Spot illustrasjon-RGB_Like

5. Har bedriftshelsetjenesten solid kompetanse innen HMS? 

 

Solid kompetanse innen HMS er kanskje det viktigste kriteriet du bør tenke på ved valg av bedriftshelsetjenesteFor mange ledere er HMS et uoversiktlig og fjernt begrep – feltet er for mange preget av vanskelige ord og henvisninger til mange lover og forskrifter.

5 ting du bør tenke på ved valg av bedriftshelsetjeneste

Derfor er god fagkompetanse avgjørende når du skal velge bedriftshelsetjeneste Hjemmeside og blogg er et fint sted å starte. Hvordan kommuniserer de? Bruker de et tungt og vanskelig språk, eller forklarer de vanskelige ting på en kortfattet og forståelig måte? Når du har god kontroll på faget, er det også lettere å forklare kompliserte ting – enkelt. Dersom de har en presentasjon av sine ansatte på hjemmesidene sine, klikk deg gjerne inn der også.  

 

Helt til slutt kan vi også nevne at bedrifter som er tilknyttet en bedriftshelsetjeneste får sjeldnere pålegg om sentrale forhold i HMS-arbeidet, sammenliknet med bedrifter som ikke har det. Dette tyder på at bedrifter som er tilknyttet bedriftshelsetjeneste i større grad jobber systematisk med HMS-arbeidet.  

 

Lykke til med valg av bedriftshelsetjeneste! 

 

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev