Fagblogg

Blogg

 Tips og hjelp innen HMS, arbeidsmiljø og ledelse.
Alle innlegg
Publisert 05.11.2020

Hva er en konflikt?

Hva er en konflikt? Det skal vi ta for oss i dette innlegget, og mer spesifikt konflikt på jobben. På jobben er det viktig at vi har meningsutveksling, men likevel kommer overens. Det er ikke alltid tilfelle. Når det skjer, og vi ikke klarer å komme til enighet, så har vi i grunnen en konflikt. 

I webinaret "Konflikt på jobben" er vi innom en hel rekke interessante ting å vite om konflikt på arbeidsplassen. 

Hvis du fyller ut skjemaet på denne siden får du tilgang til opptak av webinaret.

 

Webinaret ble holdt av HMS-rådgiver Oddbjørn Hasle-Finstad, verneingeniør Peter Sund og HR-sjef Rebecca Skauge.

 

Uenighet, diskusjon eller konflikt

Uenighet-10-14

Verneingeniør Peter Sund forteller at konflikt i utgangspunktet finnes på alle arbeidsplasser, selv om ordet som brukes kanskje ikke er konflikt. 

– Man bruker gjerne uenighet, men det er i grunnen et synonym. Man ønsker gjerne at det skal være konflikter eller uenigheter på arbeidsplasser fordi det skaper et fremdriv i organisasjonen. Dersom man kommer til aksept og finner felles løsning, sier Peter. 

Uenigheter, eller konflikt som noen kaller det, kan være helt ok på jobben, så lenge det blir håndtert og løst riktig, påpeker verneingeniøren.

 

Få også med deg disse artiklene om konflikt:

Konflikttrappen: Hvordan utvikler konflikter seg på jobb?

3 tips til forebygging av konflikter på arbeidsplassen

Konflikt på arbeidsplassen: 4 type konflikter

HR-sjefens 4 trinn til å trappe ned en konflikt

Konflikthåndtering: Slik løser du konflikten på jobb

Spørsmål og svar om konflikter på arbeidsplassen

 

Hva er en konflikt?

Når man skal besvare eller definere hva er en konflikt, kan svaret du får variere etter hvor du leter etter svar.

– Leser man i litteratur eller spør mannen på gata så kan det være litt forskjellige oppfatninger. Nå har vi funnet et par forskjellige definisjoner som vi forholder oss til, sier Oddbjørn.

– Det er litt sånn som du sa, konflikt skjer gjerne hvis det er motsetningsforhold mellom noen av partene. Konflikt-11-17

"... et motsetningsforhold der partene er mer eller mindre bevisst på at dersom den enes mål innfris, vil den andres måloppnåelse være truet eller hindret" (Sørensen & Grinsmo, 2001).

" ... en samhandlingsprosess mellom personer og/eller grupper, som innebærer kamp, eller "sammenstøt" knyttet til ressurser, makt og status, verdier og interesser og behov eller personlighet" (Rønning, 1994). 

Den store forskjellen, det som kanskje ikke kommer frem i den øverste definisjonen, men som er fint i den nedre, er at det er en samhandlingsprosess. For at det skal oppstå en konflikt, så må det være minimum to personer involvert, påpeker Peter.

– Hvis vi ser litt på spørreundersøkelser som er gjennomført, av hva vi opplever som en konflikt, så er det ofte det som er negativt assosiert. Er det en diskusjon eller uenighet som går på hvordan man skal løse en oppgave, så kaller man det en uenighet eller diskusjon og ikke en konflikt. Men hvis det er noe man ikke greier å håndtere, eller dette løser vi ikke uten hjelp – da får det ofte beskrivelsen konflikt. Som du var inne på i stad er det også det her med et konfliktklima, det å ha en takhøyde for uenighet og diskusjon, det handler også om konflikter. Det er bare det at her har vi forskjellige skaleringer av en konflikt, sier Oddbjørn.

Norsk arbeidsliv er nok veldig forsiktig i å bruke ordet konflikt i dagligtalen fordi det historisk sett er så negativt ladet ord, forklarer Peter.

 

Statistikk om konflikt

stats-12-15

Hva er en konflikt i andre bedrifter? Når du for eksempel skal jobbe med det forebyggende arbeidet rundt konflikter i bedriften, så kan det være veldig greit å lene seg litt på noen statistikker. Lignende virksomheter er et godt utgangspunkt. 

– Det er viktig å kjenne til Statens arbeidsmiljøinstitutt. De har en underside som heter NOA, som er nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø. Der kan man blant annet hente ut statistikker av hvordan ser det ut på lignende virksomheter som vår virksomhet i Norge, sier Peter, og fortsetter: 

– Siden kan brukes som en del av kartlegging og risikovurdering generelt, for å se hvordan står det til i lignende virksomheter. Er det noe spesielt vi må ha fokus på?

 

En praktisk gjennomgang av lovverket om konflikter på jobben

Nå som vi har sett litt på hva er en konflikt, så bør vi også få med at lovverket sier noe om rammene ved konflikt. Det finnes flere rammevilkår for konflikter. Kanskje først og fremst bør du vite at arbeidsgiver har et overordnet ansvar for konflikthåndtering på jobben.

– Her har jeg lyst til å nevne arbeidsmiljøloven som et dokument som er ett av de viktigste. Den sier ikke hvordan man skal løse konflikten, men den sier noe om rammeverket, at man har krav på seg, både som arbeidsgiver og ansatt, til å jobbe forebyggende, sier Peter. 

Arbeidsgivers aktivitetsplikt er notert ned i kapittel 2 i arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver har en oppgave i å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Ofte så går det på organisatorisk og psykososialt. 

– Det er mye fokus på det fysiske arbeidsmiljøet. Da blir det bare mer og mer viktig å ha fokus på det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet, forklarer verneingeniøren. 

Kapittel 4-1 sier noe om at man skal også jobbe for å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Kapittel 4-3 sier noe om det psykososiale arbeidsmiljøet og at man skal tilrettelegge for at konflikter og trakassering ikke oppstår. 

 

Les også: Den komplette oversikten over HMS-begreper 

 

Ansattes medvirkningsplikt når det kommer til konflikt

– Vi ser episoder der ansatte trekker seg litt unna og ikke tar en del i å løse eventuelle utfordringer på jobben. Men her har alle ansatte en plikt til å medvirke og finne løsninger, sier Peter. 

Hvis man i bedriften har utarbeidet et sett med regler for "slik opptrer vi her", så har den ansatte en plikt til å medvirke og følge disse instruksene, i henhold til § 2-3 i arbeidsmiljøløven.

 

Les også: 4 tips til hvordan du som leder kan motivere dine ansatte

 

Varsling i forbindelse med konflikt

varsel-13-13-16

– Så har vi en nytt kapittel som kom inn i 2017 i AML. Det har også blitt revidert nå i senere tid. Det heter varsling. Det er hvis det for eksempel oppstår en konflikt på arbeidsplassen. Det kan også være andre lovmessige brudd, men i dag snakker vi om konflikter. 

I bunn og grunn går det ut på at virksomheten skal ha gode rutiner for hvordan ivareta dersom det oppstår en konflikt og noen ønsker å melde det. Det kan du lese mer om i vår artikkel om varsling og konflikt.

 

Forskriftene om konflikt

Verneingeniøren påpeker at i utgangspunktet har vi forskriftene "forskrift om organisering, ledelse og medvirkning" og "forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter" å forholde oss til.

Eksempel på forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

– La oss nå si at vi starter opp en virksomhet, Oddbjørn og  vi skal utarbeide en instruks. Hvis jeg er din leder, så skal jeg ta med deg i utformingen av dem instruksene, slik at vi får et levende dokument og er samstemte. 

– Forskrift om systematisk  helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, eller internkontrollforskriften som den også kalles, sier noe om at man skal jobbe systematisk med å opprettholde et godt arbeidsmiljø, ansatte skal medvirke, man skal få opplæring i de risikofaktorene som er på arbeidsplassen og man skal sørge for en systematisk overvåkning av arbeidsmiljøet, og at man har det bra. Et godt konfliktklima på arbeidsplassen, sier Peter. 

 

New call-to-action

Arbeidsmiljøloven

  • Arbeidsgivers aktivitetsplikt § 2-1, §4-1 og §4-3
  • Arbeidstakers medvirkningsplikt § 2-3
  • Varsling kapittel 2A

Forskrifter

  • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
  • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
Publisert 05.11.2020
Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Slik blir bedriften din godkjent for bilpleie, dekkskift og dekklagring

Fra 1. juli 2022 må alle bedrifter som utfører manuell bilpleie, dekkskift og dekklagring søke Arbeidstilsynet om godkjenning for å kunne selge tjenester lovlig.  Det vil bli laget en oversikt på Arbeidstilsynet sine sider med alle godkjente bedrifter som kunder kan kjøpe av. Se mer om denne godkjenningsordningen og hva som kreves i denne artikkelen.

Hva er ergonomi: enkelt forklart av en bedriftsfysioterapeut

Hva er egentlig ergonomi og hvorfor skal vi bry oss om det?

Avvik: hva er avvik? [+ Gratis avviksskjema]

Avvik er generelt sett hendelser som faller utenfor det som regnes som normalen.  Innenfor helse, miljø og sikkerhet klassifiserer vi alle uønskede hendelser, som kan føre til eller har ført til skade, som HMS-avvik. Dette kan være skade på mennesker, materiell eller miljø.

Trenger du en
bedriftshelsetjeneste?

Vi er en av landets ledende bedriftshelsetjeneste og dekker alle fylker i Norge.

Dekk det lovpålagte kravet på 1-2-3 med vårt medlemskap.

Se pris på basis medlemskap