3 tips til forebygging av konflikter på arbeidsplassen

3 min lesetid
23.11.21 07:00

Forebygging av konflikter på arbeidsplassen handler i stor grad om å bygge en god konfliktkultur. I dette innlegget gir vi deg som leder 3 tips til hvordan du kan forebygge konflikter på arbeidsplassen. 

 

I webinaret "Konflikt på jobben" er vi innom en hel rekke interessante ting å vite om konflikt på arbeidsplassen - fyll ut dette skjemaet for å få tilgang til opptak av webinaret.

Forebygging av konflikter på arbeidsplassen

Det er lett å tenke seg hvordan forebygging av konflikter blir viktig når man er på en arbeidsplass, hvor man ikke kommer utenom konflikter på daglig basis. Det skal problemløses og diskuteres hver eneste dag, og før eller senere blir det uenigheter. Da er det viktig hva slags retningslinjer og konfliktklima man har i bedriften.

– Man skal forsøke å bygge en kultur for å håndtere konflikter. Med det mener jeg at man må også utforme, eller snakke litt om holdninger i egen virksomhet, altså hvordan kommuniserer man, og utforme noen retningslinjer og prosedyrer, sier Peter.

 

 

Les også: Godt arbeidsmiljø – Slik kan du bidra

 

1. Synlige retningslinjer for å forebygge konflikterKonfliktskjema-31

– En enkel setning på en retningslinje kan være "her i virksomheten snakker vi ikke om, vi snakker til", forklarer Peter.

Verneingeniøren har et lite tips her: lag en veldig enkel tabell eller visuell fremstilling av retningslinjene som man legger synlig hele tiden. Det er viktig at det ikke bare blir trukket opp en gang i året når man gjør en revisjon av HMS-systemet, men at det blir innført som er en praktisk del av hverdagen.

– Ta opp dette her i gode tider. Lag retningslinjene sammen. Sånn ønsker vi å ha det her, sier Peter.

– Hvilke uenigheter er det vi aksepterer, og når er det vi ikke aksepterer dem, legger Oddbjørn til, og fortsetter:

– Så er det jo også sånn at ja, vi kan være uenig om sak, men hvis det går på personangrep, der har vi en nulltoleranse.

Her forteller Peter at man gjerne kan skrive litt om hva konsekvensene kan være og hva oppfølgingen er dersom det faktisk kommer dit at det går på person og ikke sak. 

 

Les også: Slik gjør du en revisjon av HMS-systemet

 

2. Riktig kommunikasjon er viktig i en konflikt

Konfliktskjema-32

Det å velge riktig type kommunikasjon er viktig for å forebygge konflikter på jobben. Indirekte kommunikasjon kan ofte føre til eskalering av konflikt, eller begynnende uenighet. Er man i en situasjon der det er aktuelt, så bør man sørge for å holde kommunikasjonen direkte.

– Jeg var litt inne på det med kommunikasjonen. Sørg for all del å kommunisere direkte. Ikke begynn å bruke epost, sier Peter, før han fortsetter: 

– Grunnen til at jeg spesifiserer det er at jeg har sett det i så mange saker. Man begynner gjerne å sende eposter, også setter man plutselig på litt flere enn det som er naturlig. Det er nok til å begynne å skape allianser.

 

Mye kontekst og nyanser går også tapt i den indirekte, skriftlige kommunikasjonen. 

– Samtidig er det lett å misforstå et budskap dersom man ikke hører tonefall, eller ser på kroppsspråk – kommunikasjon er jo sammensatt, sier Oddbjørn.

– Her er må man igjen se på; hvor er man på konflikttrappa? Har man kommet relativt høyt opp på den konflikttrappen? Hvis du sender en epost til meg Oddbjørn, og jeg er litt har en konflikt med deg som har eskalert litt, så vil nok jeg tolke den eposten litt annerledes enn det du mener, forklarer Peter. 

 

Les også: Konflikttrappen: Hvordan utvikler konflikter seg på jobb? 

 

spot-illustration-low-ferieartikkel-RGB_Oppføgingsmøte copy3. Ha gjerne en tilgjengelig tillitsperson du kan snakke med

– Ha gjerne noen tanker om å ha noen tilgjengelig som man kan snakke med i virksomheten. Noen man har litt tillit til. Det kan være tillitsvalgt, det kan være verneombud. Det kan være representanter fra bedriftshelsetjenesten.

 

 

New call-to-action

Les også:

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev