Header
 
Grønn Jobb blogg
 
 
Tips og hjelp innen HMS, arbeidsmiljø og ledelse.
Alle innlegg
Publisert 19.05.2021

 

Det nærmer seg ferie for mange. Ferie er strengt lovregulert med plikter for både leder og ansatt. Lovverket kan virke omfattende, men her gjelder det å ha tunga rett i munnen. Derfor har vi laget en artikkel som trekker frem det viktigste du trenger å vite om ferie – enkelt forklart. 

 Denne artikkelen er basert på webinaret vi hadde om ferie i Fagbank.no, og vår artikkel-serie om ferie på 7 deler. Det er HMS-verneingeniør Peter, som holder hovedbolken av webinaret, med innspill fra HMS-rådgiver Oddbjørn. Senere i serien får du høre mer om ferieplanlegging og personalpolitikk fra HR-sjef, Rebecca.

Hvordan fungerer ferie ved bytte av jobb? 

spot-illustration-low-ferieartikkel-RGB_Ferie-jobb

Hvis du blir ansatt før 30. september i ferieåret, har du krav på full ferie – under forutsetning at du ikke har tatt ut ferien hos den eventuelle tidligere arbeidsgiveren.   

 

Tiltrer du derimot etter 30. september, har du ifølge ferieloven krav på ferietid med inntil 6 virkedager, altså en uke, hos den nye arbeidsgiveren. 

 

Les også: 2/7 Ferie-serie: Hvor lang er ferietiden? 

 

Hvordan fungerer ferie på røde dager og bevegelige helligdager? 

spot-illustration-low-ferieartikkel-RGB_helligdager

Mange lurer på hvordan ferie fungerer på såkalte røde dager og helligdager.  

 

Røde dager regnes ikke som virkedager og blir bonusdager som kommer i tillegg til feriedagene. Det er 2 dager i året som er røde dager på arbeidskalenderen, som gir lønnsplikt. Det er 1. mai og 17. mai.  

 

Bevegelige helligdager er helligdager som er faste i året, men som faller på forskjellige dager fra år til år. Påska faller på forskjellige dager fra år til år, og er i så måte en bevegelig helligdag. De helligdagene er det ikke nødvendigvis lønnsplikt på, med mindre man har det avtalt med arbeidsgiver. 

 

Les også: 4 vanlige feil bedrifter gjør i arbeidsavtalen [+ gratis webinar] 

 

Hvor mye ferie har du rett på? 

Ordlyden i loven gjør nok at mange kan få en misoppfatning av antall dager med ferie, og det er nok også en del som ikke tenker på at lørdag er en virkedag og skal regnes med. Det vil si at tar du ferie fra mandag til mandag, så regner man med lørdag som en feriedag.  

 

Ifølge ferieloven har du krav på 25 virkedager, eller sagt på en annen måte, 4 uker og 1 dag, i ferietid hvert ferieår.  

 

Det kan også gjøres avtaler i bedriften, eller mellom ansatt og leder, at man har lenger ferie, men den er ikke da lovbestemt. Den ferien blir da avtalebestemt, eventuelt da 5 uker. Og har du passert 60 år, har du krav på 6 virkedager ekstra ferie – vel fortjent!

 

Les også: 7/7 Ferie-serie: Spørsmål og svar | Ferie 

 

Hvordan beregnes feriepenger? 

spot-illustration-low-ferieartikkel-RGB_feriepengerOppbygging av feriepenger trenger ikke være så vanskelig å forstå. Det du jobbet det foregående året, er opptjeningsår for inneværende ferieår.  

 

Det beregnes feriepenger av alle pengeytelser som utbetales deg som ansatt, bort sett fra diett eller andre spesielle godtgjørelser. Feriepengene beregnes ut fra en prosentsats av dette beløpet. Den lovfestede prosentsatsen for feriepenger er på 10,2%. For de som har fem ukers ferie, setter noen arbeidsgivere 12,5 %. Om du har passert 60 år har du krav på 12,5%. 

 

Ifølge loven har du krav på å få utbetalt feriepengene før ferien starter, men i Norge er det vanligst at bedrifter utbetaler feriepengene i juni eller juli. Når du får utbetalt feriepenger vil det være: feriepenger + juni-lønn - trekk for de ukene du har i ferie.  

 
Les også: 4/7 Ferie-serie: Beregning av feriepenger 

 

Når kan du ta ut ferie? 

spot-illustration-low-ferieartikkel-RGB_når-ferieFerielister og når du kan ta ferie, skal drøftes med arbeidsgiver i god tid før ferien starter, og senest 2 måneder innen. Dersom dere ikke blir enig, er det arbeidsgiver som bestemmer når du skal ta ferie. Likevel kan du kreve å få minst 3 uker sammenhengende ferie, eller 18 virkedager, i perioden 1.juni-30. september. Det er dette vi kaller for hovedferien. Restferien, som går på resterende 7 virkedager, har du rett på at den kan avvikles i sammenheng. Du kan også velge å ta den ut i enkeltdager.  

 

Dersom du har behov for flere feriedager, kan det være greit å kjenne til lovverket for forskuddsferie og overføring av ferie. Du kan avtale med lederen din å ta ut inntil to uker av den lovfestede ferien din på forskudd. I tillegg kan du også overføre inntil 2 uker fra inneværende år til neste ferieår. Dette er ikke noe du automatisk har krav på, men noe som kan avtales mellom deg og leder.  

 

Les også: 3/7 Ferie-serie: Tiden for ferie – Når skal ferien tas? 

New call-to-action

Hvordan fungerer ferie i oppsigelsestiden? 

Det er i hovedsak to forhold som spiller inn for avvikling av ferie i oppsigelsestiden. Det ene er oppsigelstidens lengde, og det andre er hvem som har gitt oppsigelsen.  

 

Lederen din kan kun pålegge deg å avvikle ferie i oppsigelsestiden, dersom oppsigelsesfristen er 3 måneder eller lengre. Du kan likevel kreve å avvikle 3 sammenhengende ferieuker i hovedferien. Dersom oppsigelsestiden din eksempelvis er fra 1.januar-1.mars, så kan arbeidsgiver kun pålegge å ta ut den ferien som står igjen utover de 3 ukene. Er oppsigelsestiden mindre enn 3 måneder kan du motsette deg å avvikle ferie som var avtalt før oppsigelsen fant sted.   

 

Les også: Vurderer du oppsigelse av en ansatt? Dette bør du tenke på 

 

Har du selv sagt opp, kan den planlagte ferieavviklingen gå som avtalt. Da kan ikke lederen din endre ferien, uten ditt samtykke.  

 

Hvordan fungerer ferie om du blir syk? 

spot-illustration-low-ferieartikkel-RGB_sykMange spør oss også om hva som skjer dersom du blir syk i ferien. Her skiller lovverket mellom å bli syk før og i løpet av ferien. Blir du helt arbeidsufør før ferien tar til, og du kan dokumentere det med legeerklæring, har du rett til å få utsatt ferien til senere i ferieåret. Da er det viktig å huske på at kravet om utsettelse av ferie må fremmes senest siste arbeidsdag du skulle vært på jobb, før du går ut i ferie.  

 

Les også: Lederhjelp: Lederens guide til oppfølging av sykemeldte 

 

Blir du syk i løpet av ferien, kan du kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i kalenderåret. Det samme gjelder også her, du må dokumentere at du er helt arbeidsufør med legeerklæring. Husk bare å gi beskjed senest første ordinær arbeidsdag etter ferien.  

 

Hva med ferie under fødsels- og omsorgspermisjon? 

spot-illustration-low-ferieartikkel-RGB_omsorgspermisjonHer er det sånn at du kan motsette deg at ferien legges i en periode hvor du har fødsels- eller omsorgspermisjon. Det står i ferieloven at arbeidstakeren kan velge litt. Det må foreligge et samtykke fra den ansatte før ferien eventuelt kan legges i en periode hvor man har fødsels- eller omsorgspermisjon.  

 

Les også: 5/7 Ferie-serie: Ferie i oppsigelsestiden 

 

Hvordan planlegge en god ferieavvikling? 

Det er mange måter å planlegge en ferieavvikling på. Dere kan ha rullerende planer, eller ta ut de ansatte i feriepuljer eller, stenge hele bedriften og styre alle på ferie i samme periode.  

 

Uansett hva du velger er det to ting er avgjørende for å lykkes med god ferieplanlegging; samhandling med de ansatte og det å starte tidlig med ferieavviklingen. De ansatte kan eksempelvis få komme med ferieønsker i oktober/november, slik at du kan starte prosessen med å drøfte ferieavviklingen med de ansatte og ha en ferierulleringsplan klar tidlig på nyåret. 

 

Les også: 6/7 Ferieplanlegging og god personalpolitikk 

 

spot-illustration-low-ferieartikkel-RGB_Ferie-jobb copy

Oppsummert

Vi håper at vi har bidratt med å gjøre feriereglene litt enklere å forstå. Nå som du har mye av grunnlaget for regelverket inne, gjenstår det bare å starte ferieplanleggingen. Trenger du et enkelt og oversiktlig skjema for å planlegge ferie? Da bør du laste ned den elektroniske ferieplanleggeren vi har laget for 2021 – helt gratis! Trykk på knappen under: 

New call-to-action

Publisert 19.05.2021
Cecilie Henriksen
Cecilie Henriksen
Cecilie er digital markedsfører i Grønn Jobb. Hun har en bachelorgrad i markedsføring og merkevareledelse fra Høyskolen Kristiania og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Slik får du på plass bedriftens internkontroll [Video]

I det systematiske HMS-arbeidet har du som leder ansvar for bedriftens internkontroll. I internkontrollen er det åtte punkter du må ha på plass. I dette videoinnlegget gir vi deg oppskriften på hva som må være med i internkontrollen – punkt for punkt.

Internkontroll: Dette bør leder kunne om HMS-arbeid

Når du er ny som leder, eller skal sette deg inn i HMS-arbeid for første gang, er det mange nye oppgaver å ta fatt på. Internkontroll er en av dem.

Spørsmål og svar om sykefraværsoppfølging: Dette bør leder vite

Vi får stadig inn spørsmål rundt sykefraværsoppfølging fra ledere. Når skal man følge opp? Kan ansatt nekte å delta i dialogmøte eller oppfølgingen? Hvilke krav stilles til oppfølgingsplanen? Få svarene på dette og mer her! 


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mail ikon.svg
Send oss en mail

post@gronnjobb.no

Telefon ikon.svg
Ring oss

+47 69 79 11 30