Fagblogg

Blogg

 Tips og hjelp innen HMS, arbeidsmiljø og ledelse.
Alle innlegg
Publisert 21.01.2021

Konflikttrappen: Hvordan utvikler konflikter seg på jobb

Hvordan utvikler konflikter på jobb seg? Når har vi kommet til et punkt hvor det blir for vanskelig å løse konflikten? Med konflikttrappen kan vi forstå konflikter bedre og forstå hvor vi befinner oss i konflikten. 

I webinaret "Konflikt på jobben" er vi innom en hel rekke interessante ting å vite om konflikt på arbeidsplassen. 

Hvis du fyller ut skjemaet på denne siden får du tilgang til opptak av webinaret.

 

Webinaret ble holdt av HMS-rådgiver Oddbjørn Hasle-Finstad, verneingeniør Peter Sund og HR-sjef Rebecca Skauge.

 

Få også med deg disse artiklene om konflikt:

Hva er konflikt?

3 tips til forebygging av konflikter på arbeidsplassen

Konflikt på arbeidsplassen: 4 type konflikter

HR-sjefens 4 trinn til å trappe ned en konflikt

Konflikthåndtering: Slik løser du konflikten på jobb

Spørsmål og svar om konflikter på arbeidsplassen

 

Konflikttrappen: Hvor eskalert er konflikten?

Når du som leder skal gå inn i  en konflikt og se hvor eskalert er denne konflikten, så er konflikttrappen et godt utgangspunkt.

Konflikttrappen-oversikt-1

Som en visuell fremstilling av hvordan en konflikt eskalerer, er konflikt-trappen et veldig kjekt hjelpemiddel for å forstå konflikten.

– Den består av syv trinn hvor vi deler inn i ulike farger, hvordan har den konflikten her eskalert. Jo tidligere man oppdager en konflikt, jo lettere er det å deeskalere den. Men i prinsippet kan alle typer konflikter deeskaleres eller eskaleres i trappetrinnsmodellen, sier Peter. 

 

Konflikttrappen_1-1


1. Uoverensstemmelse

Det første steget i konflikttrappen er uoverensstemmelse. Det er ikke nødvendigvis en negativ type konflikt. I trinn nummer en snakker vi litt om det som er ønskelig i en organisasjon.

–  Man ønsker at det skal være en dialog, det skal være en aksept for å være uenig og det å ta en god diskusjon. Hvis konflikter holder seg på det trinnet så bevarer som regel partene det gode forholdet dersom man på slutten av møtet kommer til aksept at sånn gjør vi det videre, sier Peter. 

– Vi ser ofte metode- og ressurskonflikter på dette nivået. Det skaper utviklingen i et arbeidsmiljø som et arbeidsmiljø er mer eller mindre avhengig av også, sier Oddbjørn. 

 

Les også: 5 tips til å oppdage mistrivsel på jobb

 

Konflikttrappen_2-1

 

2. Personifisering

I konflikttrappens andre steg eskalerer konflikten fra saken og over i det personlige. Man begynner å legge skylden på hverandre.

– Her kommer man videre på det man kaller personifisering. Det vil si at oppmerksomheten da blir skiftet fra selve saken man har drøftet, til å være mellom personer, sier Peter.

Kommer man til dette steget i en konflikt på jobben, så er man samtidig over på gul sone på konflikttrappen.

 

Les også: Finn ut om medarbeiderne er fornøyde med medarbeiderundersøkelse

 

Konflikttrappen_3-1

 

3. Problemet vokser

Det er ikke lenger bare den aktuelle saken i fokus. I tredje trinn i konflikttrappen begynner man kanskje å dra inn tidligere hendelser.

– Problemene begynner å vokse og man tillegger den personen man er i konflikt med, ting fra tidligere episoder. Konfliktnivået det blir mer detaljert og følelsesladet, sier Peter.

 

Konflikttrappen_4-1

 

4. Samtale reduseres

I fjerde steg av konflikttrappen er man fortsatt på gult nivå, det siste steget før man går over på rødt nivå.

– "Det nytter ikke uansett." Man har problemer med å lytte til hverandre og unngår å snakke sammen. Det kan kanskje merkes ved at man ikke spiser lunsj sammen. Man kan tydelig se at man unngår å snakke sammen. Det kan være mulighet for verneombud, tillitsvalgt, kollegaer og ledere å være oppmerksom på. Er det en endring i kommunikasjonen på arbeidsplassen, så følg litt ekstra med, sier Peter.

– Vil du si at man må gjennom alle trinnene i konflikttrappen? Eller som du sa, det kan eskaleres og deeskaleres. Hva er det som gjør at man går et trinn ned da? spør Oddbjørn.

– Det kan være at, la oss si at vi er i konflikt. Du gir litt etter på det jeg føler er viktig for meg. Så kanskje man kan deeskalere. Men så går det en uke til, så sier du det motsatte, eller noe forsterker seg igjen, og da kan man være på et nivå opp. Det er litt viktig å tenke på med konflikter. Mange konflikter kan virke løst, men i prinsippet ligger dem i dvale. Grunnen til at de kanskje ligger i dvale er at man har en leder, som Rebecca skal komme tilbake til, som kanskje klarer å håndtere og styre konflikten, svarer Peter.

Det er også vanlig å prøve å få flere "på laget sitt".

– Klassisk i veldig mange konflikter er at man forsøker å finne kollegaer rundt seg for å se om man klarer å få flere på lag, sier Peter.

– Man vil gjerne ha støtte for å argumentere for sin sak, når en konflikt eskalerer, sier Oddbjørn. 

 

I steg 5 kommer vi over i rød sone. På gul sone kan det være veldig mye enklere å finne en løsning. Når man har kommet opp på rød sone da begynner det å bli såpass polariserte bilder på hverandre at det ofte kan være fornuftig å hente inn en nøytral tredjepart. Kan selvsagt være fra samme virksomhet, eller en annen rådgiver, eksempelvis fra en bedriftshelsetjeneste. 

 

Konflikttrappen_5-1

 

5. Fiendebilder

Steg fem av konflikttrappen kan fort se mer ut som krig enn som en uenighet på jobben.

– Her har man fått litt mer nøyaktige fiendebilder. Partene har gitt opp praten. Det har blitt mer likt en krig hvor man angriper hverandre med destruktive angrep, kommentarer. Det kan være epostkommunikasjon, som kan være uheldig. Det er fiendebildesituasjon mellom ansatte, forklarer Peter.

 

Les også: Hva er det som skaper trivsel på jobben?

 

Konflikttrappen_6-1

 

6. Åpen fiendtlighet

I sjette steg i konflikttrappen er det vanlig at partene for eksempel kommer med sårende og nedverdigende kommentarer. 

– Her kan det være glidende overganger. Da går man i grunnen inn for å skade den andre, sier Peter. 

– Her ser man kanskje brudd på arbeidsmiljøloven. Her begynner regelverket å gjøre seg gjeldende. Da vil man med stor sannsynlighet skape et arbeidsmiljø som ikke er forsvarlig, sier Oddbjørn. 

Her kan det dukke opp ting som vi legger inn under kjente begreper som trakassering, mobbing, det utilbøyelig opptreden, § 4-3 arbeidsmiljøloven, man opptrer på en måte som ikke er normalt akseptabelt i samfunnet. 

 

 

Konflikttrappen_7-1

 

7. Polarisering

Hvis konflikten på jobben har kommet helt til sjuende steg i konflikttrappen kan det være vanskelig for partene å være i samme rom eller til og med arbeidsplass. 

– Man har ikke lyst til å være på samme jobb. Man blir gjerne sykemeldt. Man hører ofte at jeg blir dårlig når jeg hører at jeg skal jobbe sammen med en person. Man får den vonde følelsen når man kjører på jobb, sier Peter.

 

Oppsummering

Det er viktig å kjenne til de ulike trinnene, fordi de kan man også bruke i en planlegging når man skal starte da med en konfliktnedtrapping. Da kan man se hvor man er på trappen. 

Er dette noe som løser seg selv? Skal jeg skaffe hjelp til å håndtere situasjonen? Konflikttrappen hjelper deg med å navigere i konflikten på jobben, og hva som blir ditt neste skritt.

New call-to-action

Publisert 21.01.2021
Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Slik blir bedriften din godkjent for bilpleie, dekkskift og dekklagring

Fra 1. juli 2022 må alle bedrifter som utfører manuell bilpleie, dekkskift og dekklagring søke Arbeidstilsynet om godkjenning for å kunne selge tjenester lovlig.  Det vil bli laget en oversikt på Arbeidstilsynet sine sider med alle godkjente bedrifter som kunder kan kjøpe av. Se mer om denne godkjenningsordningen og hva som kreves i denne artikkelen.

Hva er ergonomi: enkelt forklart av en bedriftsfysioterapeut

Hva er egentlig ergonomi og hvorfor skal vi bry oss om det?

Avvik: hva er avvik? [+ Gratis avviksskjema]

Avvik er generelt sett hendelser som faller utenfor det som regnes som normalen.  Innenfor helse, miljø og sikkerhet klassifiserer vi alle uønskede hendelser, som kan føre til eller har ført til skade, som HMS-avvik. Dette kan være skade på mennesker, materiell eller miljø.

Trenger du en
bedriftshelsetjeneste?

Vi er en av landets ledende bedriftshelsetjeneste og dekker alle fylker i Norge.

Dekk det lovpålagte kravet på 1-2-3 med vårt medlemskap.

Se pris på basis medlemskap