4 tips til hvordan du kan motivere ansatte [+ video]

4 min lesetid
08.10.20 08:57

En av de viktigste oppgavene for en leder er å motivere sine ansatte. Men hvordan skaper man egentlig motivasjon i arbeidsmiljøet? Det er et vanskelig spørsmål som mange bedriftsledere sliter med.

Bedrifter som ønsker gode resultater og vekst har alt å vinne på motiverte medarbeidere. Mangel på motivasjon kan smitte hele organisasjonen og føre til en lite produktiv arbeidsplass.  

Siden motivasjon i utgangspunktet kommer innenfra hos den enkelte medarbeider, blir det lederens oppgave å tilrettelegge for at denne motivasjonen kommer frem.

 

 

Hva er egentlig motivasjon?

201016_stockfoto_salg-14_salgsrådgiver_godt arbeidsmiljø

Før vi kan forstå hvordan vi kan tilrettelegge for medarbeiderens motivasjon, må vi forstå hva motivasjon egentlig er. Enkelt sagt kan man si at motivasjon er drivkraften til en handling. Det handler om å sette seg et mål og utrette en målrettet atferd for å nå det målet. 

Hva motiverer folk til å slite og svette i timevis for å komme seg opp på toppen av et fjell? Eller hva motiverer en ansatt til å bytte jobb, til tross for lavere lønn? Drivkraften til å gjøre en bestemt handling kan være forskjellig på individnivå og være situasjonsbetinget. Fjellklatreren har kanskje et behov for adrenalin, og den ansatte som bytter jobb har kanskje et behov for å utvikle seg innen sitt spesialfelt.

 

Se gratis webinar: Dette må du kunne som leder

 

Hva er det som egentlig som skaper motivasjon? Det er ikke noe enkelt tema – men det er et par ting som hjelper. Dersom du setter tydelige mål, oppmuntrer og anerkjenner, i tillegg til å gi forståelse og støtte i arbeidet, har du kommet veldig langt. Dersom du også gir de utfordringer å bryne seg på, er du langt på vei til å score full pott.

 

1. Motiver ansatte ved å sette mål


4 tips til hvordan du kan motivere dine ansatte [ + gratis huskeliste]For at en ansatt skal trives på jobb, er det viktig at de er klar over hva som forventes av en.

Har du en arbeidsbeskrivelse, slik at den ansatte vet at de skal komme på jobb kl. 07.00 og er ferdig kl. 15.00, vet hva som skal gjøres i løpet av dagen, og at dette i tillegg blir snakket om– har du startet ganske godt. Når de vet hvilke mål de skal strekke seg til i tillegg, så er det enda bedre.

 

Dersom målet skal fungere som motivasjonsfaktor i seg selv, er det tre ting som er helt avgjørende:

  • Målet må være konkret
  • Målet må være vanskelig nok å strekke seg etter
  • Tilbakemelding underveis

Det holder altså ikke å be medarbeideren om å «gjøre sitt beste». Dersom du i samarbeid med den ansatte setter et helt konkret mål, bidrar dette til å øke motivasjonen. De vil jobbe hardere og smartere for å oppnå det målet. Den gode følelsen på vei til målet, handler om å strekke seg, og se at du får til mer enn du trodde.

Setter man for lave eller feil mål kan den ansatte bli demotivert. Derfor er det viktig at målet er vanskelig nok. De må også få tilbakemelding underveis for hvordan de ligger an til å nå målet. Ha åpen og god dialog om dette, for eksempel i en medarbeidersamtale, slik at det er satt i system.

 

Les også: Ønsker du tips til en bedre medarbeidersamtale?

 

2. Motiver dine ansatte ved å være en tilstedeværende leder


4 tips til hvordan du kan motivere dine ansatte [ + gratis huskeliste]I saker hvor det har blitt en utfordring i arbeidsmiljøet, og våre HMS-rådgivere er inne, får vi ofte høre fra de ansatte at de kunne ønske at sjefen var mer tilstede.

Som leder kan du påvirke de ansattes motivasjon i jobben, ved å være til stede  i arbeidsmiljøet og gi folk oppmuntring.

De ansatte har behov for å bli sett og hørt jevnlig, og det gjelder hele livet som leder.

Det er viktig å kjenne de du skal lede. Ikke alle liker skryt i plenum for eksempel.

Noen liker bare et lite nikk, og vet på den måten  at lederen har sett og hørt.

 

De ansatte trenger oppmuntring på forskjellige måter, ettersom de har ulike behov for hva de liker. For å vite hva den enkelte motiveres av, må du kjenne dine ansatte godt.

 

Les også: 5 tips for å oppdage mistrivsel på arbeidsplassen

3. Motiverte ansatte trenger støtte


4 tips til hvordan du kan motivere dine ansatte [ + gratis huskeliste]Det er forskjell på om du har en produksjonslinje, en IKT-utviklingsavdeling, eller en bedriftshelsetjeneste som skal ledes.

Det er forskjellige folk, det er forskjellige fag, det er forskjellige arbeidsoppgaver, men uansett er jobben de gjør kjempeviktig for din bedrift. Derfor skal de støttes og motiveres i den jobben de gjør.

 

For alle som kommer på jobb i dag er faktisk like viktig. I et sykehus for eksempel, så er det ikke sånn at en yrkesgruppe kan være ute, for da faller driften. Renholderen er helt avgjørende for å få det til, det er sykepleieren, det er legen, det er helsesekretæren.

Alle er like viktige, og det må leder anerkjenne og gi de forståelse og støtte i den jobben de gjør.

 

Les også: Humor er bra for arbeidsmiljøet

4. Utfordringer er viktig for motivasjon hos ansatte


4 tips til hvordan du kan motivere dine ansatte [ + gratis huskeliste]Mange kommer kanskje inn i arbeidslivet når de er 18-20 år. Nå går vi ikke ut før vi er 67 år, kanskje også 70 år. Da er det greit å ha noe strekke seg etter.

Å få utfordringer som er på ditt nivå, innenfor ditt fagmiljø, eller ditt fagområde, er kjempeviktig for å trives.

Dette må tilrettelegges til den enkelte ansatte og hvilken kompetanse den har.

Men det er leder som har ansvar her, i dialog med medarbeider, å finne de rette utfordringene.

Ønsker du flere tips? Et godt arbeidsmiljø er avgjørende for motiverte ansatte. Klikk på knappen under for å laste ned gratis infografikk: Huskeliste for et godt arbeidsmiljø:

New call-to-action

 

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev