Logg inn
 
 
 Tips, oppdateringer og nyheter om alt innen HMS og ledelse.
Alle innlegg

5 tips for å oppdage mistrivsel på arbeidsplassen

Mistrivsel på arbeidsplassen kan gjøre store utslag i produktiviteten, arbeidsmiljøet og ikke minst sykefravær. Det kan også smitte over til kolleger og gjøre arbeidsplassen generelt mindre trivelig. Derfor er det i alles interesse å skape en godt arbeidsmiljø hvor folk trives. Man er også avhengig av å kunne oppdage mistrivselen, men hvordan gjør man det?

Relevant lesning: Psykososiale forhold på arbeidsplassen og bedriftshelsetjeneste

 

I Magasinet Arbeidsmiljø skriver de om 5 tips til hva man skal holde et øye med:

1. Følg med på resultatene fra arbeidsplassvurdering

2. Lytt til tillitsvalgte og arbeidsmiljørepresentanter

3. Vær oppmerksom på kommunikasjonen

4. Snakk regelmessig om trivselen

5. Lær å kjenne stressignalene

Oppdage mistrivselen

Under disse tipsene nevner de blant annet at man ut ifra arbeidsplassvurderingen kan vurdere om det er noen områder som krever ekstra innsats.

Disse resultatene forteller oss mye om arbeidsplassen og da bør man også ta i bruk vurderingen for å gjøre endringer. 

Noen andre som har mye innsikt i hva som rører seg på arbeidsplassen er de tillitsvalgte, og andre representanter innenfor arbeidsmiljøet. Disse bør brukes til å spore opp eventuell mistrivsel.

Måten vi kommuniserer med hverandre inneholder utrolig mange nyanser og kan være en god indikator på misnøye. Er samtalen preget av god tone og interesse? Eller er det kort og brautende?

Folk er forskjellige og har deretter forskjellige behov og forventninger. Dette er en god grunn til å holde kontinuerlige samtaler om hva som skaper trivsel og glede på arbeidsplassen. 

Når man kjenner til tegnene på stress, så vil man ha større forutsetninger for å kunne gripe inn. Eksempelvis hvis kollegaen trekker seg unna fellesskapet eller endrer adferd så kan dette være et tegn, skriver Magasinet Arbeidsmiljø.

person-sitter-paa-gulv-og-mistrives-paa-jobb

Forsøk å finne årsakene

En ting er å oppdage misnøyen, en annen er å finne ut av årsakene. Her bør du som leder være proaktiv. Det er nemlig ikke sikkert at alle forteller deg rett ut hva som er galt. Spesielt ikke om det er du som er en del av problemet. Overkjørende lederstil, manglende tilstedeværelse eller lite tillit mellom leder og ansatt kan være problemområder som ofte ikke er lett å være åpen om. 

Da kan løsningen være selvrefleksjon og gode, åpne samtaler.

Det er heller ikke sikkert det finnes en enkel løsning på mistrivselen, men det viktigste er at du forsøker å gjøre noe med det. Ved å tenke at "ting går seg til" så blir situasjonen sannsynligvis bare verre. 

Simon Olsen
Simon Olsen
Kommunikasjonsrådgiver

Relaterte innlegg

Opplæring i verneutstyr er viktig!

Det er veldig viktig å sørge for at arbeidstakerne får opplæring og har tilstrekkelig informasjon om verneutstyr, mener HMS-rådgiver Oddbjørn Hasle-Finstad i Månedens mening i september.

Trening gir lavere sykefravær

I syvende episode av månedens mening mener HMS-rådgiver Oddbjørn Hasle-Finstad at trening gir lavere sykefravær. Han mener at folk som er fysisk aktive og trener i fritiden eller i arbeidstiden har lavere sykefravær, spesielt i relasjon til muskel- og skjelettplager.

Hvordan fylle ut arbeidsavtale (VIDEO)

Her kan du se en video som veileder deg om hvordan du kan fylle ut en standard arbeidsavtale fra Arbeidstilsynet.