Fagblogg

 Tips og forklaringer om HMS, arbeidsmiljø og ledelse.
Alle innlegg

Kan jeg si opp en ansatt som kommer full på jobb?

Dersom en ansatt kommer full på jobb – hva kan du som arbeidsgiver gjøre? Arbeidsmiljøloven har ikke et klart definert forbud mot å drikke alkohol på jobb, men det er en rekke andre faktorer spiller inn. I dette innlegget gir vi deg noen råd for hva du kan gjøre dersom en ansatt kommer full på jobb.

En ansatt som møter alkoholpåvirket på jobb, vil sannsynligvis ikke være like effektiv i sitt arbeid. De vil kanskje også ha høyere fravær og de kan utgjøre en sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen.

 

Hva sier arbeidsmiljøloven om å være alkoholpåvirket i arbeidstiden?

I utgangspunktet sier ikke arbeidsmiljøloven at det er forbud mot alkohol i arbeidstiden. Men det er enkelte bransjer som har lovpålagt avhold, slik som helsepersonell, yrkessjåfører, politi også videre. Men for øvrige ansatte er det faktisk ikke nedskrevet i lov, et forbud om alkohol på jobb.

 

Les også: De 5 viktigste tingene du må vite om arbeidstid

 

AKAN1 komp

Noen bransjer er mer utsatt for alkoholmisbruk. Blant annet i restaurant-, og utelivs-bransjen. Det forekommer for eksempel også oftere hos ledere eller mennesker som reiser mye.

 

Les også: Stressmestring hos ledere

 

Hva kan du som arbeidsgiver gjøre når en ansatt kommer full på jobb?

Kan jeg si opp en ansatt som kommer full på jobb?

Når misbruket har gått så langt at den ansatte møter alkoholpåvirket på jobb, har de egentlig mistet kontrollen over sitt eget misbruk. Da har du som arbeidsgiver et ansvar for å hjelpe medarbeideren som står midt i en personlig krise. Det er også i arbeidsgivers favør å hjelpe den ansatte.

 

Det er sjeldent den ansatte alene som blir berørt av misbruket. Arbeidsmiljøet har ofte hatt en mistanke, eller visst om misbruket over lengre tid. Lenge før lederen vet det. Derfor vil det for mange oppleves som en lettelse når misbruket endelig blir oppdaget, og forhåpentligvis vil bli tatt tak i.

 

Les også: 5 tips for å oppdage mistrivsel på jobb

 

Mistenker du alkoholmisbruk? Ta den vanskelige samtalen

Kan jeg si opp en ansatt som kommer full på jobb?

 

I tilfeller hvor misbruket ikke har kommet ut av kontroll, og du mistenker rusavhengighet hos noen av dine ansatte, er det viktig at du tar samtalen med en gang.

 

Ser du at en ansatt sliter med å konsentrere seg, har søvnmangel, presterer dårligere enn tidligere, ønsker forskudd på lønn, eller har et mønster i sykefraværet – så bør det gå opp et stort rødt varselflagg hos deg som arbeidsgiver.

 

Dette føyer seg inn i rekken av symptomer, og da kan det være nødvendig å ta en prat med den ansatte. For mange ledere kan dette være en vanskelig samtale å ta, men som er vesentlig for forholdet mellom leder og ansatt.

Har du etablert noen kjøreregler for bruk av rusmidler på jobb?

 

Kan jeg si opp en ansatt som kommer full på jobb?Å utforme noen kjøreregler for rusmiddelbruk som er kjent hos alle ansatte, er det viktigste bedriften kan gjøre for å forebygge problemer.

Dersom arbeidsgiver har en klar rusmiddelpolitikk som ikke tillater rusmidler i arbeidstiden, og dette står nedskrevet i personalhåndboken, kan det være grunn for oppsigelse.

 

Hva må du tenke på ved etablering av rusmiddelpolitikk i bedriften

For å etablere kjøreregler for rus og avhengighet, bør det helst skriftliggjøres i en personalhåndbok. Alternativt bare et dokument som er tilgjengelig for medarbeideren. Det er egentlig for å synliggjøre at arbeidsgiver har en bevisst holdning til det med avhengighet.

Det er også viktig at det blir drøftet med tillitsvalgte eller vernetjenesten, eller informert om det til medarbeiderne i et personalmøte.

 

Hva bør kjørereglene beskrive?

  • Forventninger til at du skal være edru og opplagt til enhver tid når du utfører arbeidet ditt.
  • Bedriftens holdninger til rusmiddelbruk på arrangementer i arbeidsgivers regi.
  • Konsekvenser for brudd på bedriftens kjøreregler
  • At det ved påvirkning eller mistanke om påvirkning av rusmidler på jobb, vil bli kalt inn til et møte med nærmeste leder

 

Les også: En god vernetjeneste gir bedre arbeidsmiljø

 

Fulle ansatte kan utgjøre en betydelig risikofaktor

Kan jeg si opp en ansatt som kommer full på jobb?

Hvis man jobber påvirket av alkohol på arbeidsplassen, vil det kunne utgjøre en risikofaktor. Hva slags skade du kan påføre medarbeidere, kunder og andre mennesker, kommer an på hvilken stilling du har.

Det er en betydelig risikoforskjell for en selger som kommer ruset på jobb, enn hva det er for en lege, lastebilsjåfør, eller en kranfører. Fulle mennesker som arbeider med verktøy, eller som har stort ansvar, kan gjøre veldig stor skade. Dette er forhold som bør være med i risikovurderingen.

 

Les også: Hva er risikovurdering?

 

Ansatte har en medvirkningsplikt til å utføre arbeidet forsvarlig

I henhold til arbeidsmiljøloven har alle arbeidstakere en medvirkningsplikt til å medvirke at arbeidet utføres forsvarlig i henhold til bedriftsinterne retningslinjer eller policy.

Arbeidstaker med en ruspåvirkning kan utgjøre en høy risikofare for seg selv og andre ansatte, og bryter dermed sin medvirkningsplikt i henhold til AML § 2-3.

 

Les også: 29 dødsfall i forbindelse med arbeidet i 2018

 

Kan jeg si opp en ansatt som kommer full på jobb?

For å oppsummere kan vi si nei, du kan ikke nødvendigvis uten videre si opp en ansatt som kommer full på jobb. Dette må vurderes konkret opp i den enkelte sak.

Kan jeg si opp en ansatt som kommer full på jobb?

Faktorer som spiller inn er hvor grovt uaktsomt den ansatte har opptrådt, hvor stor risiko vedkommende har utsatt andre for, og den ansattes livssituasjon og helse.

Uansett, må saksbehandlingsprinsippene i oppsigelsessaker følges, og en eventuell oppsigelse må være saklig.

En sykepleier som kommer full på jobb, og i tillegg stjeler narkotiske stoffer fra medisinskapet – er normalt sett såpass grovt at man kan vurdere oppsigelse eller avskjed. Da har de både utsatt sine pasienter for betydelig helsefare, og de har i brutt helsepersonell-loven og i tillegg utsatt arbeidsgiver for et stort tillitsbrudd.

 

Les også: Vurderer du oppsigelse av en ansatt? Dette bør du tenke på

 

Som leder bør du hjelpe den ansatte ut av krisen

 

Kan jeg si opp en ansatt som kommer full på jobb?


Likevel, kan livssituasjonen eller helsen til denne sykepleieren spille inn. Alkoholisme eller rusmisbruk kan eksempelvis oppfattes som sykdom i seg selv.

 

Arbeidsmiljøloven har bestemmelser som pålegger arbeidsgiver å ta hensyn til den ansattes sykdom og avhengighetstilstander.

 

Da plikter du som arbeidsgiver å tilpasse arbeidet til den ansattes forutsetninger og livssituasjon. Dette handler igjen om å hjelpe en ansatt i krise.

Hva handlingen fra arbeidsgiver skal være når en ansatt kommer full på jobb, kan være alt fra skriftlig advarsler til avskjedigelser eller tilbud om hjelp og behandling.

Dette har AKAN satt i system. Dersom en ansatt kommer full på jobb, får du en advarsel samtidig som du får AKAN-avtalen. Dette er et behandlingsforløp eller en kontrakt hvor leder, ansatt, lege og poliklinikk samarbeider om en behandlingsplan for å jobbe med den ansattes avhengighet.

 

Les også: Spørsmål og svar | Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem

 

Hva kan bedriftshelsetjenesten bistå med rundt rusmisbruk på jobb?

For arbeidsgiver og den enkelte leder er dette vanskelige saker. Noen har nær relasjon med sine ansatte, og andre har et mer distansert forhold. Uansett vil arbeidsgiver ofte trenge hjelp. Bruk AKAN-ressurssenter, eller bedriftshelsetjenesten som rådgivere.

Ta til deg den kompetansen du trenger å hente fra fagpersoner for å kunne klare å stå i det. Her er forebygging det aller viktigste. Men så kommer det situasjoner som oppstår, og da må du også håndtere de.

Bedriftshelsetjenesten har ressurser på området, både i forhold til rådgivning, men også i forhold til å bistå gjennom slike prosesser.

 

 

New call-to-action

Publisert 10.12.20
Cecilie Henriksen
Cecilie Henriksen
Cecilie er innholdsprodusent i Grønn Jobb. Hun har en bachelorgrad i markedsføring og merkevareledelse fra Høyskolen Kristiania og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Slik lager du et HMS-årshjul [+ Gratis årshjulmal]

Når du skal planlegge aktivitetene for HMS er det lurt å bruke et årshjul. Da får du en enkel og grei oversikt over når aktivitetene skal tas opp og gjennomføres. HMS-rådgiver Peter Sund forteller oss mer om HMS-årshjul i denne artikkelen.

Tilbake på jobb etter ferien? Slik kickstarter du arbeidsmotivasjonen

Det er første arbeidsdag etter juleferien. Du kjenner den gode stemningen allerede i korridoren. Folk er fulle av energi og du merker iveren folk har til å snakke om de gode ferieopplevelsene. Kanskje er du også litt mettet på familie, juleribbe og julefeiring.

Hvordan bygge en bedriftskultur som dyrker frem det beste i dine ansatte?

 Bedriftskultur er viktig. En god kultur i bedriften er avgjørende for at din bedrift skal vokse og nå sine mål. Bedrifter som er flinke til å bygge en sterk og tydelig bedriftskultur ser ofte økt motivasjon og trivsel hos sine ansatte – som i sin tur påvirker levedyktighet og omsetning.