Fagblogg

 Tips og forklaringer om HMS, arbeidsmiljø og ledelse.
Alle innlegg

5 tips for å oppdage mistrivsel på jobb

Mistrivsel på jobb kan gjøre store utslag i produktiviteten, arbeidsmiljøet og ikke minst sykefravær. Det kan også smitte over til kolleger og gjøre jobben generelt mindre trivelig. Derfor er det i alles interesse å skape et godt arbeidsmiljø hvor folk trives. Man er også avhengig av å kunne oppdage mistrivselen, men hvordan gjør man det?

Relevant lesning: Psykososiale forhold på arbeidsplassen og bedriftshelsetjeneste

I Magasinet Arbeidsmiljø skriver de om 5 tips til hva man skal holde et øye med:

1. Følg med på resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelser

2. Lytt til tillitsvalgte og verneombud

3. Vær oppmerksom på kommunikasjonen

4. Snakk regelmessig om trivselen

5. Lær å kjenne stressignalene

skjema_spot_illustration_1200x1200_RGB1.Arbeidsmiljøkartlegginger kan avsløre mistrivsel på jobb

Et av tipsene de nevner i artikkelen, går på at man kan benytte arbeidsmiljøkartlegginger for å vurdere om det er noen områder som krever ekstra innsats. 

I arbeidsmiljøkartlegginger kan man stille spørsmål rundt organisatoriske- , psykososiale og fysiske forutsetninger og arbeidsoppgaver på arbeidsplassen.

 

Resultatene forteller oss mye om arbeidsplassen, og kan avsløre potensiell mistrivsel på jobb. Bruk derfor kartleggingen til å gjøre endringer, for å få den ansatte til å trives på jobb.  

 

Les ogsåHva er arbeidsplassvurdering?

 

Konflikt_Listen_spot_illustration_1200x1200_RGB

2. Verneombud og tillitsvalgte er gode allierte for å oppdage mistrivsel på jobb 

Noen andre som har mye innsikt i hva som rører seg på arbeidsplassen er verneombud og  tillitsvalgte. Disse bør brukes til å undersøke eventuell mistrivsel på jobben. 

 

 

ensidig_spot_illustration_1200x1200_RGB3. Kommunikasjon er en god indikator på misnøye hos de ansatte 


Måten vi kommuniserer med hverandre inneholder utrolig mange nyanser og kan være en god indikator på misnøye. Er samtalen preget av god tone og interesse? Eller er d
et kort og brautende? Dersom de ansatte er preget av stress, vil det ofte komme til syne i måten de snakker med hverandre på.

 

Det kan være kilden til misforståelser og konflikter, noe som igjen kan skape mistrivsel på jobben.   

Folk er forskjellige og har deretter forskjellige behov og forventninger. Dette er en god grunn til å holde kontinuerlige samtaler om hva som skaper trivsel og glede på arbeidsplassen.  

 

konflikt_Utestenging_spot_illustration_1200x1200_RGB4. Forebygg mistrivsel på jobb ved å kjenne tegn på stress  

Når man kjenner til tegnene på stress, så vil man ha større forutsetninger for å kunne gripe inn. Eksempelvis hvis en ansatt trekker seg unna fellesskapet eller endrer adferd så kan dette være et tegn, skriver Magasinet Arbeidsmiljø. Oppdager du tegnene tidlig, er sjansene større for at du lykkes med å forebygge mistrivsel på arbeidsplassen. 

 

200915_stockfoto_konflikt (5 of 6)

Les også: Stressmestring for ledere 

 

Conversation_spot_illustration_1200x1200_RGB5. Kartlegg årsaken til mistrivselen på jobb 


En ting er å oppdage 
misnøyen, en annen er å finne ut av årsakene. Her bør du som leder være proaktiv. Det er nemlig ikke sikkert at alle forteller deg rett ut hva som er galt. Spesielt ikke om det er du som er en del av problemet. Overkjørende lederstil, manglende tilstedeværelse eller lite tillit mellom leder og ansatt kan være problemområder som ofte ikke er lett å være åpen om.  

 

Da kan løsningen være selvrefleksjon og gode, åpne samtaler. 

Det er heller ikke sikkert det finnes en enkel løsning på mistrivselen, men det viktigste er at du forsøker å gjøre noe med det. Ved å tenke at "ting går seg til" så blir situasjonen sannsynligvis bare verre.   

 

New call-to-action

Publisert 08.08.19
Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Slik lager du et HMS-årshjul [+ Gratis årshjulmal]

Når du skal planlegge aktivitetene for HMS er det lurt å bruke et årshjul. Da får du en enkel og grei oversikt over når aktivitetene skal tas opp og gjennomføres. HMS-rådgiver Peter Sund forteller oss mer om HMS-årshjul i denne artikkelen.

Tilbake på jobb etter ferien? Slik kickstarter du arbeidsmotivasjonen

Det er første arbeidsdag etter juleferien. Du kjenner den gode stemningen allerede i korridoren. Folk er fulle av energi og du merker iveren folk har til å snakke om de gode ferieopplevelsene. Kanskje er du også litt mettet på familie, juleribbe og julefeiring.

Hvordan bygge en bedriftskultur som dyrker frem det beste i dine ansatte?

 Bedriftskultur er viktig. En god kultur i bedriften er avgjørende for at din bedrift skal vokse og nå sine mål. Bedrifter som er flinke til å bygge en sterk og tydelig bedriftskultur ser ofte økt motivasjon og trivsel hos sine ansatte – som i sin tur påvirker levedyktighet og omsetning.