5 tips for å oppdage mistrivsel på jobb

3 min lesetid
08.08.19 17:25

Mistrivsel på jobb kan gjøre store utslag i produktiviteten, arbeidsmiljøet og ikke minst sykefravær. Det kan også smitte over til kolleger og gjøre jobben generelt mindre trivelig. Derfor er det i alles interesse å skape et godt arbeidsmiljø hvor folk trives. Man er også avhengig av å kunne oppdage mistrivselen, men hvordan gjør man det?

Relevant lesning: Psykososiale forhold på arbeidsplassen og bedriftshelsetjeneste

I Magasinet Arbeidsmiljø skriver de om 5 tips til hva man skal holde et øye med:

1. Følg med på resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelser

2. Lytt til tillitsvalgte og verneombud

3. Vær oppmerksom på kommunikasjonen

4. Snakk regelmessig om trivselen

5. Lær å kjenne stressignalene

skjema_spot_illustration_1200x1200_RGB1. Arbeidsmiljøkartlegginger kan avsløre mistrivsel på jobb

Et av tipsene de nevner i artikkelen, går på at man kan benytte arbeidsmiljøkartlegginger for å vurdere om det er noen områder som krever ekstra innsats. 

I arbeidsmiljøkartlegginger kan man stille spørsmål rundt organisatoriske- , psykososiale og fysiske forutsetninger og arbeidsoppgaver på arbeidsplassen.

Resultatene forteller oss mye om arbeidsplassen, og kan avsløre potensiell mistrivsel på jobb. Bruk derfor kartleggingen til å gjøre endringer, for å få den ansatte til å trives på jobb.  

 

Les ogsåHva er arbeidsplassvurdering?

 

Konflikt_Listen_spot_illustration_1200x1200_RGB

2. Verneombud og tillitsvalgte er gode allierte for å oppdage mistrivsel på jobb 

Noen andre som har mye innsikt i hva som rører seg på arbeidsplassen er verneombud og  tillitsvalgte. Disse bør brukes til å undersøke eventuell mistrivsel på jobben. 

 

 

ensidig_spot_illustration_1200x1200_RGB3. Kommunikasjon er en god indikator på misnøye hos de ansatte 


Måten vi kommuniserer med hverandre inneholder utrolig mange nyanser og kan være en god indikator på misnøye. Er samtalen preget av god tone og interesse? Eller er d
et kort og brautende? Dersom de ansatte er preget av stress, vil det ofte komme til syne i måten de snakker med hverandre på.

 

Det kan være kilden til misforståelser og konflikter, noe som igjen kan skape mistrivsel på jobben.   

Folk er forskjellige og har deretter forskjellige behov og forventninger. Dette er en god grunn til å holde kontinuerlige samtaler om hva som skaper trivsel og glede på arbeidsplassen.  

 

konflikt_Utestenging_spot_illustration_1200x1200_RGB4. Forebygg mistrivsel på jobb ved å kjenne tegn på stress  

Når man kjenner til tegnene på stress, så vil man ha større forutsetninger for å kunne gripe inn. Eksempelvis hvis en ansatt trekker seg unna fellesskapet eller endrer adferd så kan dette være et tegn, skriver Magasinet Arbeidsmiljø. Oppdager du tegnene tidlig, er sjansene større for at du lykkes med å forebygge mistrivsel på arbeidsplassen. 

 

200915_stockfoto_konflikt (5 of 6)

Les også: Stressmestring for ledere 

 

Conversation_spot_illustration_1200x1200_RGB
5. Kartlegg årsaken til
mistrivselen på jobb 


En ting er å oppdage 
misnøyen, en annen er å finne ut av årsakene. Her bør du som leder være proaktiv. Det er nemlig ikke sikkert at alle forteller deg rett ut hva som er galt. Spesielt ikke om det er du som er en del av problemet. Overkjørende lederstil, manglende tilstedeværelse eller lite tillit mellom leder og ansatt kan være problemområder som ofte ikke er lett å være åpen om.  

 

Da kan løsningen være selvrefleksjon og gode, åpne samtaler. 

Det er heller ikke sikkert det finnes en enkel løsning på mistrivselen, men det viktigste er at du forsøker å gjøre noe med det. Ved å tenke at "ting går seg til" så blir situasjonen sannsynligvis bare verre.   

 

New call-to-action

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev