Fagblogg

Blogg

 Tips og hjelp innen HMS, arbeidsmiljø og ledelse.
Alle innlegg
Publisert 27.10.2021

Helsekontroll er noe mange forbinder med bedriftshelsetjeneste. I denne artikkelen får du vite mer om hensikten, hvem som må ha det og tre gode grunner til å gjennomføre helsekontroll.

210908-portrettbilder-linda-n-sirkel

Linda Nilsen er HMS-rådgiver i Grønn Jobb, har bakgrunn som sykepleier og har gjennomført flere hundre helsekontroller. 

 

Les også: Omtrent alt du trenger å vite om bedriftshelsetjeneste

 

Hvorfor skal dere gjennomføre en helsekontroll?

Det er for å få kartlagt risikoforholdene i bedriften og hva de ansatte er eksponert for. Er det noe som har gjort noen syke allerede, for eksempel støyskader som har ført til hørseltap? Eller er det noen som står i fare for å bli syke?

Det er også for å få et terskelnivå. Man måler hørseltap på første helsekontroll på grunn av støy og så følger man det over tid, for eksempel. Mye av verdien i å gjennomføre helsekontroller er å se utviklingen på arbeidsplassen over tid.

Når spørsmålet dukker opp om helsekontroll er nødvendig, så baseres det som regel på en gjennomført risikovurdering. Denne viser om det er lovpålagt eller ikke å gjennomføre eller tilby de ansatte helsekontroll. 

Mange velger også å ta helsekontroll av eget initiativ. For eksempel har jeg hatt mange helsekontroller på kontorarbeidsplasser, og de er jo ikke lovpålagt å ha det, unntatt synsundersøkelser. Der går det ofte på trivsel, stillesittende arbeid, lite variasjon i jobben og mye råd rundt det ergonomiske. 

 

Les også: Må du tilby dine ansatte helsekontroll?

 

Er helsekontroll lovpålagt?

Man skiller på to ting, og det har med eksponering og bransje å gjøre. Hvis man tilhører den ene gruppen er det plikt til å gjennomføre helsekontroller, og hvis man tilhører den andre gruppen er det plikt til å tilby helsekontroller.

Plikt til å gjennomføre helsekontroller hvis man er utsatt for:

 • asbest
 • støy over 80 desibel over en arbeidsdag på åtte timer, eller 130 desibel impulsstøy, så skal man ha hørselskontroll
 • bergarbeid
 • biologiske faktorer, smitte
 • arbeid med farlige kjemikalier
 • ioniserende stråling
 • elektromagnetiske felt som overskrider grenseverdiene
 • kunstig optisk stråling
 • dykking
 • røyk og kjemikalie-dykking

Plikt til å tilby helsekontroll ved:

 • arbeid ved dataskjerm (synsprøve)
 • avløpsanlegg (rørleggere, typisk)
 • arbeid som gir eksponering mot mekaniske vibrasjoner
 • boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor
 • nattarbeid

 

Videre får dere tre gode grunner til å gjennomføre helsekontroll.

 1. Dekker det lovpålagte kravet
 2.  Forebygger dyrt sykefravær
 3. Gir et godt grunnlag for videre oppfølging fra bedriftshelsetjeneste


1. Dekker det lovpålagte kravet

Spot illustrasjon-RGB_alarm-avstemning-risiko

Den første gode grunnen, og det absolutt flest lurer på rundt helsekontroll, er at dere får dekket det lovpålagte kravet som mange bransjer har på seg.

Hva er det som utløser at det er lovpålagt med helsekontroll? Veldig ofte er det støy, og ofte i bygg- og anleggsbransjen. Det kan også være kjemikalier, ulike former for støv og biologiske smittefaktorer.

I etterkant får dere en rapport som sier noe om funn i forbindelse med ulike arbeidsmedisinske tester og undersøkelser som er gjort av de ansatte. Vi kartlegger trivsel som en del av helsekontrollen, så rapporten sier også noe om det. Den sier også noe om bruk av verneutstyr og hvordan de ansatte etterlever det å bruke verneutstyr og hva slags opplæring de har hatt rundt det. Hva slags type eksponering har de? 

Da linker vi jo eksponeringene og funnene våre opp mot for eksempel "her ser en avdeling med 10 ansatte som har fått hørselstap på grunn av støyeksponering i arbeidet sitt, vi anbefaler støykartlegging og støyskjermende tiltak". 

 

2. Forebygger dyrt sykefravær

spot-illustration-low-ferieartikkel-RGB_feriepengerDen andre gode grunnen til at helsekontroller er bra for bedriften er fordi det er med på å skape  helsefremmende arbeidsplasser og forebygger dyrt kort- og langtidssykefravær.

Grunnen til det er at resultatene og funnene som vi gjør i helsekontrollene – de rapporterer vi tilbake til virksomhetene. Gjennom det kommer vi frem til en handlingsplan hvor bedriften setter hvilke tiltak vi anbefaler på agendaen. 

Med helsekontroll finner man ut hvor skoen trykker og får tatt problemene ved roten, slik at man skaper et trygt, helsefremmende arbeidsmiljø i bedriften.

 

3. Godt grunnlag for videre råd fra bedriftshelsetjenesten

Spot illustrasjon-RGB_Samarbeid-teamwork

Den tredje grunnen er at dere får et godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Når BHT får mer kjennskap til bedriften og har mer informasjon om helseforholdene og eksponeringene, gir det bedre grunnlag for gode råd, anbefalinger og tiltak videre. 

Det gir bedre vurderinger både på individnivå og bedriftsnivå.

Helsekontroll bidrar til at dere er i det landskapet hvor dere holder dere friske.

 

Les også: Hvordan utføres en helsekontroll ute i bedrift?

 

Grønn Jobb BHT tilbyr målrettet 3-stasjons helsekontroll 

Det som er unikt med Grønn Jobb sine helsekontroller er at vi tilbyr en meget målrettet helsekontroll over tre stasjoner, med lege, sykepleier og fysioterapeut. 

Fysioterapeut-delen er veldig verdifull, og den finner du ikke hos så mange andre leverandører av arbeidsmedisinsk helsekontroll. 

Først begynner man på stasjonen hos sykepleier.

Der går man gjennom:

 • måling av hørsel og pust
 • hvilke eksponeringer man har
 • bruk av verneutstyr
 • trivsel på jobb

Videre kommer man til fysioterapeuten.

Der går man gjennom:

 • fysikalsk vurdering
 • samtale om ergonomien på arbeidsplassen
 • vurdering opp mot ansattes muskel- og skjelettplager

Siste stasjon er hos legen.

Der går man gjennom:

 • testresultatene fra pusteprøve og hørselstest.
 • ansattes eventuelle sykdommer og medisiner
 • måler blodtrykk
 • lytter på hjerte og lunger
 • knytter det opp mot et arbeidshelseperspektiv

Last ned gratis infografikk:  10 tips til optimal arbeidsstilling

Publisert 27.10.2021
Linda C. Nilsen
Linda C. Nilsen
Linda C. Nilsen er bedriftssykepleier og HMS-rådgiver i Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste.

Relaterte innlegg

Bli med på innsiden av en bedriftshelsetjeneste [Videoinnlegg]

– Det er helt fantastisk å være ute og se at du kan bidra og hvor glade kundene blir når de får hjelp, forteller Ann Kristin Røssel. 

Leder eller ansatt – hvilken side er bedriftshelsetjenesten på?

Noen ganger kan det oppstå usikkerhet eller spørsmål rundt hvilken rolle bedriftshelsetjeneste skal ha inn mot arbeidsmiljøet. Er bedriftshelsetjenesten på leder eller ansatt sin side?

Stress på jobb: Hva er kravene til leder og hva kan ansatt gjøre?

Stress på jobb – hvordan takler jeg det? Både ledere og ansatte må gå balansegangen mellom positivt og negativt stress. Arbeidsrelatert negativt stress er blant de største utfordringene for helse og sikkerhet på jobb. Som leder har du også stor påvirkningskraft på om de ansatte opplever stress eller ikke. Men hva krever loven at leder gjør? Og hva kan man som ansatt gjøre dersom man opplever dette? Det svarer vi på her! 

Trenger du en
bedriftshelsetjeneste?

Vi er en av landets ledende bedriftshelsetjeneste og dekker alle fylker i Norge.

Dekk det lovpålagte kravet på 1-2-3 med vårt medlemskap.

Se pris på basis medlemskap