HMS

Slik får du på plass bedriftens internkontroll [Video]

3 min lesetid
29.11.22 16:40

I det systematiske HMS-arbeidet har du som leder ansvar for bedriftens internkontroll. I internkontrollen er det åtte punkter du må ha på plass. I dette videoinnlegget gir vi deg oppskriften på hva som må være med i internkontrollen – punkt for punkt.

Innholdet i det systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeidet er beskrevet i internkontrollforskriften §5. Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

 

Visste du at Grønn Jobb er en landsdekkende bedriftshelsetjeneste? Du kan for eksempel få hjelp av bedriftshelsetjenesten til å utarbeide eller revidere HMS-systemet til din bedrift.

 

Dette er de åtte punktene som må beskrives i din bedrifts internkontroll:

Linda Transparent 2
  1. Oversikt
  2. Kunnskap
  3. Medvirkning
  4. Mål
  5. Organisering
  6. Kartlegging og risikovurdering
  7. Iverksett
  8. Revisjon

 

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

1. Sett deg inn i HMS-regelverket

Når du skal i gang med å sette opp HMS-systemet i bedriften din bør du starte med å finne ut hvor og hvordan du finner lover og forskrifter som er relevant for din bedrift.

Her er det om å gjøre å finne de viktigste reglene som gjelder for din bedrift, og gjøre de lett tilgjengelig.

HMS-rådgiver Linda Nilsen forklarer deg hva som må på plass i punkt nummer én i internkontrollen.

2. Gi de ansatte opplæring i HMS

Du som leder har ansvar for at dine ansatte har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeidet. Dette punktet i internkontrollen handler om å gi de ansatte opplæring slik at de kan utføre arbeidet på en sikker måte.

I videoen under går HMS-rådgiver Viet Quoc Phung gjennom en sjekkliste for HMS-opplæring til ansatt som du kan tilpasse til din bedrift.

 

Last ned gratis sjekkliste her: HMS-opplæring til ansatte

 

3. Sørge for at de ansatte medvirker

I det systematiske HMS-arbeidet har de ansatte en medvirkningsplikt, og i internkontrollforskriften kan man lese at du som leder skal sørge for at de ansatte medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.

HMS-rådgiver Anders Brunvoll gir deg sine tips til hvordan de ansatte kan medvirke i HMS-arbeidet på jobben.

4. Sett deg mål for HMS

Det å finne en målsetting for HMS-arbeidet er ikke bare et lovkrav. Det har også en motiverende virkning. Punkt nummer fire i internkontrollen utdyper at man skal fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet.

HMS-rådgiver Linda Andresen forteller hvordan man på best mulig måte kan lage en HMS-målsetting.

 5. Organiser HMS-arbeidet i bedriften

Punkt nummer fem i internkontrollen utdyper at man skal ha en oversikt over bedriftens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt.

HMS-rådgiver Aslaug Lindstad forklarer og gir deg eksempler i videoen under.

6. Kartlegg risikoforholdene i bedriften

Å kartlegge risikoforholdene i bedriften betyr å gjøre en vurdering av sannsynligheten, det vil si potensialet for at noe kan skje og konsekvensene av det. Å ha kontroll på risiko er sentralt for å forebygge uønskede hendelser og legger grunnlaget for videre arbeid med rutiner og opplæring innen HMS.

HMS-rådgiver Peter Sund tar deg gjennom punkt nummer seks i internkontrollen der det er forklart at man skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

7. Iverksett HMS-arbeidet

Dette er det nest siste punktet i internkontrollen og det er her det praktiske arbeidet begynner å ta form. Hittil har du hentet inn informasjon, analysert og organisert. Nå er det på tide å etablere bedriftens HMS-rutiner og følge opp det systematisk helse-miljø og sikkerhetsarbeidet.

 

Les også: Internkontroll: Dette bør leder kunne om HMS-arbeidHMS-rådgiver Charlotte Haugene tar deg gjennom de viktigste punktene.

8. Årlig HMS-gjennomgang

I punkt nummer åtte i internkontrollen er det forklart at man skal foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Dette handler kort forklart om å gjøre en revisjon. Revisjonen skal kontrollere at internkontrollen fungerer, at sikkerheten blir ivaretatt og at man er i samsvar med lover og forskrifter.

Vi anbefaler at du laster ned vår e-bok for å lære mer om hvordan du bør bygge opp det systematiske HMS-arbeidet i din bedrift:


LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev