Alle innlegg

Desinfisering og rengjøring for forebygging av Coronasmitte

 Corona-relatert 


Oppdatert: 11:15 | fredag 13. mars 2020

 

Det er mye å lære om det nye coronavirus som forårsaker Coronavirussykdommen. Basert på det som for øyeblikket er kjent om viruset, skjer spredning fra person til person hyppigst blant nære kontakter (innen omtrent 1,8 meter). Denne typen overføring skjer via luftveisdråper. Det er enda ikke dokumentert overføring av nytt Coronavirus til personer fra overflater som er forurenset med viruset.

Peter b&w - sirkel stortBård b&w - Sirkel Liten

 

Skrevet av daglig leder & HMS verneingeniør Peter Sund, og HMS-rådgiver & yrkeshygieniker Bård Wågø.

Se relevante definisjoner om desinfisering og rengjøring

Er det mulighet for smitte via overflater?

Overføring av Coronavirus generelt skjer mye oftere gjennom luftveisdråper enn gjennom f. eks.  hudceller, hår, klær og sengetøy. Nåværende bevis tyder på at det nye Coronaviruset kan forbli levedyktig i timer til dager på overflater laget av forskjellige materialer. Rengjøring av synlig skitne overflater etterfulgt av desinfeksjon er et godt tiltak for å forebygge Coronasmitte og andre virale luftveissykdommer i miljøer.

CDC (Centers for Disease Control and Prevention) har publisert en veiledning som gir anbefalinger om rengjøring og desinfisering av rom eller områder til de med mistanke eller med bekreftet COVID-19 har besøkt. Det er rettet mot å begrense overlevelsen av Coronavirus i viktige miljøer. Følg fullstendige anbefalinger og oppdateringer her.


Mangel på Antibac eller desinfiserende sprayer?

Det kan for tiden være utfordrende å oppdrive Antibac eller desinfiserende sprayer, og gjester, kunder og ansatte kan kreve desinfisering av f. eks. oppholdsrom. Det er mange bedrifter som ikke har lett tilgang til vask og såpe i resepsjoner, kontorlandskap og oppholdsrom.

Hvis dere ikke har tilgang til disse produktene bør det brukes gode alternativer.

Antibac og desinfeksjon

Klor og vann - 1 desiliter klorin til 3,9 liter vann 

Statens legemiddelverk publiserte i 2015 et eget veiledningsskriv om kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie. Klorforbindelser brukes til desinfeksjon av flater og instrumenter og til materiale som ikke tåler fenolforbindelser.

Klorforbindelser har et bredt virkespekter, men egner seg spesielt ved mistanke om hepatittvirus og HIV. Klorforbindelser virker korroderende på enkelte metaller, og kan ikke brukes på aluminium. Klorforbindelsene dreper vegetative bakterier, inkludert mykobakterier, og virus. Klorforbindelser inaktiveres av organisk materiale. Dvs. at det dermed benyttes klorforbindelser ved desinfeksjon av flater.

1 dl Klorin til 3,9 liter vann (forutsatt Klorin med natriumhypoklorittløsning 4% aktivt klor). Vi vil anbefale engangskluter eller papir når du skal rengjøre med klorinblanding. Husk å bruke hansker. Er anbefalt å benytte nitrilhansker eller andre godkjente hansker merket EN374.

Desinfisering - klor og vann

Rengjøring og desinfisering etter at personer mistenkt/bekreftet å ha Coronaviruset har vært i anlegget


På skoler, barnehager, kontorer eller andre anlegg som
ikke huser folk over natten

 

Kontor - rengjøring

  • Det anbefales å stenge områder som brukes av syke mennesker og vente så lenge det er praktisk før du begynner å rengjøre og desinfisere for å minimere eksponeringen for luftveisdråper. Åpne utvendige dører og vinduer for å øke luftsirkulasjonen i området. Hvis mulig, vent inntil 24 timer før du begynner å rengjøre og desinfisere.
  • Rengjøringspersonell skal rengjøre og desinfisere alle områder (f.eks. Kontorer, baderom og fellesarealer) som brukes av syke personer , og fokusere spesielt på overflater som ofte blir berørt .

New call-to-action

På anlegg som huser folk over natten

 
  • Følg midlertidig veiledning for amerikanske institusjoner for høyere utdanning om å samarbeide med statlige og lokale helsetjenestemenn for å isolere syke personer og skaffe midlertidig bolig etter behov.
  • Det anbefales å stenge områder som brukes av syke mennesker og vente så lenge det er praktisk før du begynner å rengjøre og desinfisere for å minimere eksponeringen for luftveisdråper. Åpne utvendige dører og vinduer for å øke luftsirkulasjonen i området. Hvis mulig, vent inntil 24 timer før du begynner å rengjøre og desinfisere.
  • I områder der syke personer blir isolert isolert, fokus på rengjøring og desinfisering av fellesarealer hvor ansatte / andre som leverer tjenester kan komme i kontakt med syke personer, men redusere rengjøring og desinfisering av soverom / bad som brukes av syke personer til behov .
  • Fortsett med rutinemessig rengjøring og desinfisering i områder der syke personer har besøkt eller brukt.

Hvordan rengjøre og desinfisere overflater?

Hvis overflater er skitne, bør de rengjøres med et vaskemiddel eller såpe og vann før desinfisering.

For desinfeksjon bør fortynnede blekemiddelløsninger til husholdningen, alkoholløsninger med minst 70% alkohol og de vanligste husholdningsdesinfeksjonsmidlene være effektive.

Fortynnede blekemiddelløsninger til husholdningen kan brukes hvis det er passende for overflaten. Følg produsentens instruksjoner for påføring og riktig ventilasjon. Kontroller at produktet ikke er forbi utløpsdatoen.

Bland aldri blekemiddel til husholdningen med ammoniakk eller andre rengjøringsmidler. Uoppsporet husholdningsblekemiddel vil være effektiv mot koronavirus når den er fortynnet.


Etter rengjøring

Hvis du kan vaske gjenstandene, vasker du gjenstandene i henhold til produsentens instruksjoner, og bruk den varmeste vanninnstillingen for gjenstandene, og tørk deretter gjenstandene helt. 

Vaske

Ytterligere hensyn til arbeidsgivere

 

Arbeidsgivere bør gi opplæring til ansatte og arbeidere som utfører rengjørings-, klesvask- og søppelhenting, for å gjenkjenne symptomene for Coronasmitte, og gi instruksjoner om hva de skal gjøre hvis de utvikler symptomer innen 14 dager etter siste mulige eksponering for viruset. Som et minimum skal eventuelt personell umiddelbart varsle lederen sin og den lokale helseavdelingen hvis de utvikler symptomer på COVID-19. Helseavdelingen vil gi veiledning om hvilke tiltak som må gjøres. 

Arbeidsgivere bør utvikle retningslinjer for arbeidstakerbeskyttelse og gi opplæring til alt rengjøringspersonell på stedet før de leverer rengjøringsoppgaver.  Arbeidsgivere må også sørge for at arbeidere blir opplært i farene ved rengjøringskjemikalier som brukes på arbeidsplassen.

 

Ta kontakt med bedriftshelsetjenesten for bistand

Våre fagpersoner og helsepersonell kan bistå med det meste av nødvendig opplæring og utforming av rutinen som er nevnt i denne artikkelen.

Kontakt oss

 

Noen relevante definisjoner

  • Fellesskapets fasiliteter (f.eks. Skoler, barnehagesentre, bedrifter) utgjør de fleste innstillasjoler som ikke er helsetjenester, og som blir besøkt av allmennheten utenfor en husholdning.
  • Rengjøring refererer til fjerning av skitt og urenheter, inkludert bakterier, fra overflater. Rengjøring alene dreper ikke bakterier. Men ved å fjerne bakteriene, reduserer det antallet og derfor enhver risiko for spredning av infeksjoner.
  • Desinfisering fungerer ved å bruke kjemikalier for å drepe bakterier på overflater. Denne prosessen renser ikke nødvendigvis skitne overflater eller fjerner bakterier. Men å drepe bakterier som blir igjen på en overflate etter rengjøring reduserer ytterligere risikoen for spredning av infeksjoner.

 

Kilder:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html

https://www.plusstid.no/hus-og-hjem/vasketips/vaske-med-klorin

https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/R%C3%A5d%20til%20helsepersonell/Desinfeksjonsmidler/Veiledning%20desinfeksjon%20og%20valg%20av%20middel%20korrigert%20august%202017.pdf

 


Se vår side for  Corona-relaterte  innlegg, ressurser og tips.

 

Peter Sund
Peter Sund
HMS-rådgiver og daglig leder i Grønn Jobb BHT.

Relaterte innlegg

Ønsker du tips til en bedre medarbeidersamtale?

Føler du som leder at du får lite ut av medarbeidersamtalene? Da er du ikke alene – mange ledere gjør det. Men frykt ikke, det skal nemlig ikke så mye til før medarbeidersamtalen blir et nyttig og effektivt styringsverktøy, både for deg som leder og dine medarbeidere. I dette blogginnlegget gir vi deg våre beste tips til en bedre medarbeidersamtale.

Støy – påvirker det deg i hverdagen?

Lurer du på om støy påvirker din arbeidsplass? Som bedriftshelsetjeneste er vi ofte ute og gjennomfører kartleggingsbesøk og vernerunder på arbeidsplasser. I den forbindelse ser vi ofte på støyforholdene på arbeidsplassen. 

Spørsmål og svar | Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem

I dette blogginnlegget deler vi noen spørsmål og svar fra webinaret vi holdt, som hadde tema "Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem".