Fagblogg

Blogg

 Tips og hjelp innen HMS, arbeidsmiljø og ledelse.
Alle innlegg
Publisert 29.06.2020

I syvende og siste innlegg i vår serie om ferie besvarer vi en rekke spørsmål som dukket opp i forbindelse med vårt webinar om ferie. 

Få tilgang til hele webinaret: Dette må ledere vite om ferie

Har den ansatte plikt til å avholde 18 dager ferie i hovedferien?

Her er det sånn at arbeidsgiver har styringsrett og kan i grunn si "ja, du er nødt til å gjennomføre 18 virkedager" i ferien. Det kan være på grunn av at man stenger ned for eksempel. Det er mindre bestillinger osv. Der kan arbeidsgiver benytte sin styringsrett, så da må arbeidstaker rette seg etter det. 

Man kan også snu det litt på hodet, det ferieloven egentlig sier er vel at man har rett til å kreve at man skal ha 3 uker sammenhengende i perioden, som er fra 1. juni til 30. september. Ferieloven sier også at man skal drøfte ferietid så tidlig som mulig, og hvis det ikke oppnås enighet, så er det arbeidsgiver som bestemmer. 

Det er ikke en plikt til å avholde. Man kan avtale og avholde ferien sin på andre tider av året, men som arbeidstaker har man også rett til å kreve at man skal ha 3 uker sammenhengende i den perioden som er definert som hovedferien.

Har du lyst til å dra på USA-tur i 3 uker, så har du mulighet til å dra på den i februar, du har mulighet til å dra på den i oktober, dersom man har kommunisert godt og arbeidsgiver ikke bruker sin styringsrett til å plassere den på et annet tidspunkt.  

 

 

Kan dere si noe om regler når ansatt ønsker utbetalt feriepenger på 1. lønn etter årskiftet?

Normal praksis her i Norge, er i grunn, at man utbetaler feriepengene i juni, men ferieloven sier at man har rett på å få utbetalt feriepenger på den siste lønnsutbetaling før ferien begynner. Så drar du til USA i februar da, så har du krav på å få utbetalt feriepengene da i februar som er på den lønnsutbetalingen. 

Det betyr også at jeg ikke får utbetalt lønn, men feriepenger, for den perioden. 

 

Dette må ledere vite om ferie - SoMe Webinar - opptak

Få tilgang til hele webinaret: Dette må ledere vite om ferie

 

Jeg vil finne ut av en ting. Regnes det 25 dager av ferie – 6 dager (inkludert lørdager) i uka + 1 dag? Så det blir 4 uker + 1 dag. Fordi kollegaen min er ikke enig i det og han sier at alle må gå 5 uker i ferie, 25 dager menes det 5 uker?

Spørsmålet her blir vel kanskje om man med 25 dager har 5x5 dager, eller er det 4 uker + 1 dag.

Svaret på det er at ferieloven sier at man har krav på 25 virkedager, og da må man huske på at lørdag er medregnet. Så man har krav på, i henhold til loven, 4 uker og 1 dag. 

Det kan også gjøres avtaler i virksomheten, eller mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, at man har lenger ferie, men den er ikke da lovbestemt. Den ferien blir da avtalebestemt, eventuelt da 5 uker. 

 

Vet ikke om dette er et feriespørsmål, men hva er bevegelige helligdager, det har vært uttalt at pinse og påskedager ikke er bevegelige. Hva er rett?

Det kommer litt an på hvordan vi tolker spørsmålet. Sånn jeg tolker spørsmålet er "hvilke helligdager eller røde dager har vi lønnsplikt på?". 

Det er 2 dager i året som er røde dager på arbeidskalenderen, som det er lønnsplikt. Det er 1. mai og 17. mai.

Så har vi bevegelige helligdager. Det er helligdager som er faste i året, men som faller på forskjellige dager fra år til år. Påska faller på forskjellige dager fra år til år, og er i så måte en bevegelig helligdag. 

De helligdagene er det ikke nødvendigvis lønnsplikt på, med mindre man har det avtalt med arbeidsgiver. 

New call-to-action

 

Kan arbeidsgiver pålegge meg å ta ferie når jeg er permittert?

Ja, men du har krav på 3 uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september. Men de resterende feriedagene kan legges inn i permitteringstiden. Men da må man huske på som ansatt at da har man i grunnen ikke krav på dagpenger, så da må man gå inn og registrere at man har ferie. Så da er det arbeidsgiver som betaler ut dem feriepengene på de dagene. 

Så blir jo da permitteringsperioden utvida i grunn, feriens lengde. 

Man har ikke bare rett til ferie, man har også en plikt til å ta ferie. Med tanke på det kan også arbeidsgiver faktisk pålegge å ta planlagt ferie. 

 

Opparbeider jeg meg feriepenger når jeg er permittert?

Nei, dessverre. Det gjør du ikke. Da har man som sagt ikke arbeid og når man ikke er i arbeid, så opparbeider man seg heller ikke feriepenger. Går man på dagpenger, så får man da ikke feriepenger på de dagene. 

 

Kan ferieloven fravikes i denne koronakrisen?

Vanskelig spørsmål, men i utgangspunktet, nei, den kan ikke fravikes. 

Den kan ikke fravikes i disfavør av den ansatte. Det eneste unntaket her er hvis det er noe skriftliggjort gjennom en tariffavtale mellom arbeidsgiver og den ansatte, som potensielt kan føre til fravik.

 

Kan arbeidsgiver endre eller avbryte ferien?

Ja, men her finnes det noen kriterier som må være oppfylt. Hvis det har skjedd en helt spesiell hendelse på arbeidsplassen, og arbeidsgiver ikke klarer å få tak i noen vikar eller stedfortreder for deg, og det i tillegg skaper vesentlige driftsproblemer.

La oss si at du er ansvarlig for en maskin og den maskinen må gå kontinuerlig – og man har ingen andre enn deg. Jeg sender deg på ferie og ringer deg midt i ferien, så kan jeg i grunnen kreve at du da kommer tilbake.

Men da må betingelsene foreligge. Det må være uforutsett hendelse, jeg klarer ikke skaffe noen vikar og det er vesentlige driftsproblem. Med andre ord, hvis kopimaskinen slutter å virke midt i ferien, så kan jeg ikke sende deg tilbake på jobb. 

 

Må jeg ta ut ferie dersom jeg ikke vil?

Det er litt som vi har vært inne på allerede. Hvis du ikke har tjent opp nok feriepenger til å kunne dekke bortfallet av lønn eller har vært i foreldrepermisjon, så er det eneste unntaket. Ellers så er det sånn at ja, du har en plikt til å ta ut ferie. Og arbeidsgiver har plikt til å sørge for at du gjør det. Så det er tosidig. 

 

Jeg har hatt lovfestet foreldrepermisjon i hele hovedferieperioden, må jeg ta ut ferie?

Her er det noen unntak. Hvis du har avviklet foreldrepermisjon, så kan du motsette deg det og få ferien overført eventuelt. 

Publisert 29.06.2020
Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Slik blir bedriften din godkjent for bilpleie, dekkskift og dekklagring

Fra 1. juli 2022 må alle bedrifter som utfører manuell bilpleie, dekkskift og dekklagring søke Arbeidstilsynet om godkjenning for å kunne selge tjenester lovlig.  Det vil bli laget en oversikt på Arbeidstilsynet sine sider med alle godkjente bedrifter som kunder kan kjøpe av. Se mer om denne godkjenningsordningen og hva som kreves i denne artikkelen.

Hva er ergonomi: enkelt forklart av en bedriftsfysioterapeut

Hva er egentlig ergonomi og hvorfor skal vi bry oss om det?

Avvik: hva er avvik? [+ Gratis avviksskjema]

Avvik er generelt sett hendelser som faller utenfor det som regnes som normalen.  Innenfor helse, miljø og sikkerhet klassifiserer vi alle uønskede hendelser, som kan føre til eller har ført til skade, som HMS-avvik. Dette kan være skade på mennesker, materiell eller miljø.

Trenger du en
bedriftshelsetjeneste?

Vi er en av landets ledende bedriftshelsetjeneste og dekker alle fylker i Norge.

Dekk det lovpålagte kravet på 1-2-3 med vårt medlemskap.

Se pris på basis medlemskap