Fagblogg

 Tips og forklaringer om HMS, arbeidsmiljø og ledelse.
Alle innlegg

Konflikt på arbeidsplassen: 4 typer konflikter

Av og til blir uenighet til konflikt på arbeidsplassen. Hva gjør du da som leder? Noe av det første du bør gjøre er å kartlegge konflikten. Hva har du egentlig å hanskes med her? Det gir deg en grunnlag for hvordan du skal gå frem videre.

 

I webinaret "Konflikt på jobben" er vi innom en hel rekke interessante ting å vite om konflikt på arbeidsplassen. 

 

Hvis du fyller ut skjemaet på denne siden får du tilgang til opptak av webinaret.

Webinaret ble holdt av HMS-rådgiver Oddbjørn Hasle-Finstad, verneingeniør Peter Sund og HR-sjef Rebecca Skauge.

 

Les også: Hva er en konflikt?

 

4 typer konflikter på arbeidsplassen

Når du som leder må håndtere en konflikt bør du tidlig finne ut hvilken type konflikt du har med å gjøre. Dette er viktig for den videre håndteringen av konflikten og fremgangsmåten din her.

– Vi forholder oss i hovedsak til fire typer konflikter på jobb. De konfliktene som vi presenterer her, de kan også være sammensatte. Det er ikke nødvendigvis sånn at du har den ene eller den andre, sier Peter. 

Det er gjerne disse fire typene konflikter som går igjen på arbeidsplasser. Tenk også over at selv om en konflikt på overflaten kan virke som en type, kan det i virkeligheten være en annen type konflikt som kanskje ikke vil innrømmes.

De fire konflikttypene på arbeidsplassen er:

4 typer-15

La oss se litt nærmere på hver type konflikt og litt om hva de innebærer.

 

1. Metodekonflikter

metodekonflikter-16

Den første typen konflikt kaller vi metodekonflikt.

– Det kan være for eksempel mellom nyansatt vs. eksisterende ansatt som kommer i konflikt om hvordan vi velger å løse ting, en rutine eller prosedyre på ulike måter.  Sånn gjør vi det her, sier den som har jobbet her lenge. Den nye sier er det ikke bedre å gjøre det sånn her? forklarer Peter.

Det er med andre ord metoden, eller måten vi skal løse en oppgave, som blir roten til problemet. 

– Det oppstår da interessekonflikter ut ifra metoden som faktisk arbeidsoppgaven blir løst på. Det er metodekonflikt, utdyper han.

Metodekonflikter er relativt vanlig i arbeidslivet.

 

Les også: 5 tips for å oppdage mistrivsel på arbeidsplassen

 

2. Ressurskonflikter

ressursKonflikter-17

– Ressurskonflikter kan derimot gå på at man har begrenset ressurser. Kanskje på enkelte avdelinger, det kan gå på økonomi, osv, sier verneingeniøren.

Når man har begrensede ressurser kan det fort bli drakamp om hva ressursene skal gå til, eller misnøye med fordelingen av disse. Ting som penger og budsjett, plass, tid eller arbeidsoppgaver er eksempler på noe det kan være snakk om her. 

 

Les også: Må du holde medarbeidersamtaler?

 

3. Verdikonflikter

verdiKonflikter-18

Verdikonflikter handler om våre personlige holdninger og verdigrunnlag. 

– Det kan gå litt mer på hva som føles rett eller galt mellom oss to. Man kan ha forskjellige oppfatninger hvis man da er litt sånn som jeg definerte, nyansatt eller jobbet der i mange år. Ny, gammel, det kan gå på kulturell bakgrunn. Det er gjerne det man definerer inn i verdikonflikter, forteller Peter. 

 

 

Les også: 5 tips til en bedre medarbeidersamtale

 

4. Personlige konflikter

personlige-Konflikter-19

 

Til sist har vi den konflikttypen som kanskje er aller vanskeligst å løse, nettopp fordi det er personlig.

–Det går på hvordan to mennesker passer sammen, sier Peter. 

Når ting blir personlig fører det gjerne til et dårlig psykisk arbeidsmiljø.

 

 

Hver konflikttype har litt forskjellig utgangspunkt for hvordan du bør håndtere konflikten. Hvor eskalert konflikten er, har også mye å si. Det kan du lese mer om i vår blogginnlegg om konflikttrappen – hvordan utvikler en konflikt seg.

 

New call-to-action

Publisert 03.12.20
Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Slik lager du et HMS-årshjul [+ Gratis årshjulmal]

Når du skal planlegge aktivitetene for HMS er det lurt å bruke et årshjul. Da får du en enkel og grei oversikt over når aktivitetene skal tas opp og gjennomføres. HMS-rådgiver Peter Sund forteller oss mer om HMS-årshjul i denne artikkelen.

Tilbake på jobb etter ferien? Slik kickstarter du arbeidsmotivasjonen

Det er første arbeidsdag etter juleferien. Du kjenner den gode stemningen allerede i korridoren. Folk er fulle av energi og du merker iveren folk har til å snakke om de gode ferieopplevelsene. Kanskje er du også litt mettet på familie, juleribbe og julefeiring.

Hvordan bygge en bedriftskultur som dyrker frem det beste i dine ansatte?

 Bedriftskultur er viktig. En god kultur i bedriften er avgjørende for at din bedrift skal vokse og nå sine mål. Bedrifter som er flinke til å bygge en sterk og tydelig bedriftskultur ser ofte økt motivasjon og trivsel hos sine ansatte – som i sin tur påvirker levedyktighet og omsetning.