Stress på jobb: Hva er kravene til leder og hva kan ansatt gjøre?

5 min lesetid
25.08.22 08:15

Stress på jobb – hvordan takler jeg det? Både ledere og ansatte må gå balansegangen mellom positivt og negativt stress. Arbeidsrelatert negativt stress er blant de største utfordringene for helse og sikkerhet på jobb. Som leder har du også stor påvirkningskraft på om de ansatte opplever stress eller ikke. Men hva krever loven at leder gjør? Og hva kan man som ansatt gjøre dersom man opplever dette? Det svarer vi på her! 


Les også: Stressmestring for ledere 

 

Hva fører til arbeidsrelatert stress? 
Illustrasjon av en person som sitter på gulvet med beina i kryss og tar seg til hodet.


Stress på jobben som vedvarer over tid kan føre til usunt, eller negativt stress. Det kan være mange grunner til at stresset oppstår, som for eksempel et dårlig psykososialt arbeidsmiljø. Under får du flere faktorer som kan være en risiko. Det er uansett viktig å ta tak i stress, og vite når det er snakk om en usunn stressituasjon.

Stress er en gunstig reaksjon for å håndtere en situasjon hurtig under press, men når vi ikke klarer å skru av "alarmen" går vi over til det usunne. Kroppen produserer da store mengder kortisol og adrenalin, og det er ikke bra for oss.

 

Last ned gratis mini e-bok: 10 råd for å hjelpe ledere mestre stress på jobb

 

 

 

Ulike faktorer i arbeidsforholdet kan innebære en risiko og være opphav til arbeidsrelatert stress.  Dette kan blant annet være:Ikon av en klokke.For lange arbeidsdager over tid
Ikon av en stresskoffert.
Ubalanse mellom oppgaver og ressurser, ved for eksempel for stor arbeidsbelastning, for høy jobb-intensitet eller for korte tidsfrister
Ikon av to piler som går i kryss.Motstridende krav

Ikon av en kalender med kryss på.Mangel på tydelighet med hensyn til ansattes rolle

Ikon av to personer.Ineffektiv kommunikasjondots-linebreak-center-align-green__6

Organisatoriske endringer, særlig dersom de håndteres på en dårlig måtedots-linebreak-center-align-green__7Manglende støtte fra ledelsen eller kolleger

Ikon av lyn.Dårlige mellommenneskelige forhold, f.eks. konflikter

Ikon av tordenvær.Trakassering

Ikon av varseltrekant.Vold, trusler og uheldige belastninger som en følge av kontakt med andre, som kunder, klienter, pasienter, brukere etc.

 

Visste du at bedriftshelsetjenesten har en tjeneste for stressmestring? Les mer om hvordan vi kan hjelpe dere med individuell oppfølging, oppfølging for hele virksomheten eller med veiledning for ledelsen.

 

Råd til ansatt ved jobbstress

Ikon av en åpen bok.Dersom du har symptomer på stress, tenk i gjennom arbeidssituasjonen og forsøk å finne ut om årsaken ligger der.  

Ikon av en snakkeboble.Snakk med verneombud og leder dersom du er stresset. 


Ikon av en klokke.Ikke vent med å gjøre noe med problemene.


Krav til leder ved stress på arbeidsplassen

Ikon av en notatblokk med linjer. Arbeidsmiljøloven krever at leder kartlegger potensielle kilder til stress i arbeidet, risikovurderer disse og gjør tiltak for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.


Ikon av to personer.Loven krever også at ansatte skal medvirke i dette arbeidet.


linebreak-02

Hvem bør involveres i arbeidet med å forebygge arbeidsrelatert stress?

Arbeidsrelatert stress kan vurderes og forebygges på den samme systematiske måten som benyttes for andre helse-, miljø- og sikkerhetsrisikoer på arbeidsplassen.

linebreak-02

Hvordan kan arbeidsrelatert stress forebygges?

Leder, mellomledere og ansatte må jobbe sammen for å få et godt arbeidsmiljø. I dette arbeidet har verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget (AMU) og bedriftshelsetjenesten (BHT) en viktig rolle.
linebreak-02Kilde: arbeidstilsynet.no/tema/stress/

Last også ned vår gratis mini e-bok med 10 forskningsbaserte råd for stressmestring for ledere. Klikk på knappen under for tilgang. 


Last ned gratis mini e-bok: Stressmestring for ledere
LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev